• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Administratief / secretarieel, Facilitair / dienstverlening, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/BD/240336, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Werken bij team Protocol is een unieke kans om deel uit te maken van het adviesteam rondom de algemene en politieke leiding van JenV. Bij JenV zijn er naast drie bewindspersonen (de politieke leiding) ook een secretaris-generaal, een plaatsvervangend secretaris-generaal en een hoofddirecteur Bedrijfsvoering (de ambtelijke leiding). Dit team is op zoek naar een enthousiaste Adviseur Protocol die het team kan versterken. Binnen het team is elke adviseur gekoppeld aan een bewindspersoon (en portefeuille), maar vervangt men elkaar bij ziekte en verlof en ondersteunt men elkaar daar waar nodig. Op dit moment is de vacature dan ook nog niet gekoppeld aan een specifiek bewindspersoon, de portefeuilleverdeling zal op een later moment worden bekeken.

Team Protocol is het eerste aanspreekpunt als het gaat om de coördinatie van werkbezoeken en optredens en heeft daarbij een verbindende functie binnen het departement. Samen met DBO Advies, de directie Communicatie en de beleidsdirecties geeft team Protocol vorm aan de strategische lange- en korte termijninvulling van de agenda voor de ambtelijke en politieke leiding door middel van werkbezoeken en optredens.

Als Adviseur Protocol heb je een sterk adviserende rol, waarbij je kansen en mogelijkheden signaleert en zelfstandig komt met suggesties voor werkbezoeken en optredens. Je gebruikt jouw kennis van (internationaal) protocol voor protocollaire vragen in brede zin en de advisering richting de politieke en ambtelijke leiding en MT. Daarnaast adviseer je over de strategische planning, rol, boodschap en de inhoudelijke en visuele vorm van het werkbezoek of optreden. Je kunt jouw aanbevelingen en beslissingen goed onderbouwen en verdedigen.
Je houdt de regie in aanloop naar een werkbezoek of optreden en zorgt er met alle betrokken partijen voor dat deze goed wordt georganiseerd en vlekkeloos verloopt. In bepaalde gevallen ga je zelf mee naar externe locaties en ben je aldaar het eerste aanspreekpunt voor de bewindspersonen en/of ambtelijke leiding. Je bent samenwerkingsgericht, hebt een goed netwerk binnen het speelveld van Justitie en Veiligheid en/of weet dit snel op te bouwen en in te zetten.

Het werk als Adviseur Protocol vraagt verantwoordelijkheidsgevoel en nauwkeurig werken is zeer belangrijk. Op deze dynamische werkplek wordt gevraagd dat je snel kan schakelen, beschikt over een reflecterend vermogen, creatief en oplossingsgericht bent en het leuk vindt om met verschillende partijen samen te werken. Hierbij hou je rekening met de belangen van de betrokken partijen. Je hebt aandacht voor relatiebeheer, maar verliest daarbij het doel niet uit het oog.

In het Werkplan Doorontwikkeling Protocol heeft het team gezamenlijk beleids-, opleidings- en persoonlijke ontwikkeldoelen uit het jaarplan DBO doorvertaald naar actiepunten. Bij de verdere uitvoering hiervan, ga je ook een actieve bijdrage leveren. Je vindt het leuk om mee te denken over de lange termijn visie en strategie van het team. Daarbij valt te denken aan het uitschrijven en verbeteren van processen. Je blijft hierbij kritisch op je eigen werk en dat van anderen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie DBO en Afdelingsomschrijving

De afdeling Protocol & Evenementen is een onderdeel van de Directie Bestuursondersteuning (DBO). De directie is de stafdirectie voor de leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betreft de politieke en ambtelijke leiding, bestaande uit de ministers, de staatssecretaris, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal en de Hoofd Directeur Bedrijfsvoering.

DBO fungeert als vitale schakel tussen de departementale organisatie en de ambtelijke en politieke top en is een open, wendbare, op samenwerking gerichte organisatie met focus op de primaire taken.

DBO heeft de volgende afdelingen:
• Advies en stukkenstroom;
• Managementondersteuning, bedrijfsvoering en Protocol & Evenementen.

Team Protocol is onderdeel van bureau Protocol en Evenementen (BP&E) en adviseert de bewindspersonen en ambtelijke leiding bij de organisatie van werkbezoeken, optredens, ontvangsten en evenementen. Daarnaast behandelt BP&E de binnengekomen adviezen ten behoeve van de voordracht voor de Koninklijke onderscheidingen. Team Protocol adviseert verder o.a. bij het vlaggenprotocol en bij de uitgifte en de ontvangst van relatiegeschenken. Het team bestaat uit een coördinator, drie adviseurs Protocol en een medewerker Protocol.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken zoals de aanpak van criminaliteit, de nationale veiligheid, migratie, de bescherming van persoonsgegevens en het rechtsbestel. Dat gebeurt op nationaal en op internationaal niveau, bijvoorbeeld in EU verband. De ministers en de staatssecretaris worden bij hun werk door meer dan tweeduizend medewerkers ondersteund. Deze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig op verschillende terreinen en maatschappelijk betrokken. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Patricia van der Putten

+31621161597

Charlotte Kerner

+3161327652

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Patricia van der Putten

+31621161597

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner voor minister

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner / Medewerker Parlementaire aangelegenheden

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Bureau Bestuursraad (BBR)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Statelijke dreigingen / Economische veiligheid

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon