Adviseur regioteam Werken in de Zorg Noord-Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Haren
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 18 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-191(MEVA)
 • Plaatsingsdatum 30 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kranten berichten dagelijks over tekorten aan zorgprofessionals met alle uitdagingen en gevolgen van dien voor de sector zorg en welzijn. Hoe zorgen we voor voldoende, betrokken en goed opgeleide zorgprofessionals? En hoe zorgen we dat ze met plezier in de zorg blijven werken? De aanpak van deze vraagstukken staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Als een van de adviseurs in het regioteam speel jij hierin een belangrijke rol in Noord Nederland; je bent een verbindende schakel tussen het landelijke beleid en de uitvoering in de regio.

Het zwaartepunt van de arbeidsmarktaanpak ligt in de regio’s. Dáár wonen, werken en leren mensen. Bovendien is de arbeidsmarkt in Appingedam anders dan die in Amsterdam. Iedere regio heeft een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT), aangejaagd en gefaciliteerd door de regionale werkgeversorganisaties zorg en welzijn. Hierin werken zorg- en welzijnsorganisaties, zorgprofessionals, onderwijsinstellingen, zorginkopers, overheden en andere stakeholders samen aan een duurzame aanpak van de arbeidsmarkttekorten.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stimuleren en ondersteunen wij deze ambitie op verschillende manieren. Een goede verbinding tussen het ministerie en de regio’s is van groot belang voor een succesvolle aanpak. Daar zet het regioteam Werken in de Zorg zich voor in, om zo merkbaar het verschil te maken voor zorgprofessionals in zorg en welzijn.

Als adviseur Regioteam ben je namens het ministerie het aanspreekpunt in de regio als het gaat om de aanpak van personeelstekorten in de zorg. Waar nodig help je de regio’s bij het betrekken van partijen bij de regionale aanpak daarvan en wijs je partijen op (financierings-)mogelijkheden rondom scholing, behoud van zorgprofessionals en anders werken. Ook leg je de link tussen de praktijk in de regio en het beleid in Den Haag en zorg je ervoor dat knelpunten die niet in de regio kunnen worden opgelost naar landelijk niveau worden getild voor een oplossing. Daarnaast werk je in de regio op strategisch niveau mee aan concrete projecten om deze kwantitatief en kwalitatief te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan acties voor het behoud van zorgprofessionals, anders werken of zorgtechnologie en het bespreken hoe VWS of andere landelijke partijen daarbij kunnen helpen. Ook werk je vanuit jouw ervaring in de regio mee aan de ontwikkeling  en uitvoering van een landelijk vervolg op de landelijke aanpak van het ministerie van VWS onder een nieuw kabinet.

Het regioteam bestaat nu bijna 2 jaar en ontwikkelt zich na deze pioniersfase door. Het Regioteam startte in de afgelopen periode verschillende projecten (zie voorbeelden [1][2][3][4]) op het gebied van flex, behoud van zorgprofessionals en innovatie en anders werken. Nu is het moment daar om verder aan te jagen, te versnellen, bij te stellen en deel- en schaalbaar te maken. Dit doen we in de regio samen met RegioPlus, het ActieLeerNetwerk (ALN), de regionale werkgeverorganisaties en de gevormde coalities. Als visitekaartje van VWS zet het Regioteam zich ook in de komende periode weer in om een effectieve schakel te zijn tussen beleid en praktijk. Voorbeelden daarvan zijn de bijdrage van het Regioteam aan de Zorgtafel Drenthe, Arbeidsmarkttafel Jeugd, Merkbaar Beter, Het Potentieel Pakken, met de input uit de praktijk voor diverse kamerbrieven en beleidsdossiers.

Je komt te werken in een bijzondere en dynamische werkomgeving. Met jouw functie draag je bij aan een vraagstuk dat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat en grote belangstelling heeft van de Tweede Kamer en de media. Omdat de arbeidsmarktaanpak zich op de gehele sector zorg en welzijn richt, krijg je hiervan een compleet beeld. Je netwerk bestaat uit sociale partners, beroepsorganisaties en onderwijsorganisaties, zowel landelijk als in de regio’s waar jij komt te werken.

Om ervoor te zorgen dat je werk goed aansluit bij behoeften in de regio, kijken we met de regionale werkgeversverenigingen naar opdrachten op maat. Het zwaartepunt van jouw werk ligt in de regio: je werkt drie tot vier dagen in de regio en één dag per week bij VWS (afhankelijk van de corona-ontwikkelingen is dat digitaal of fysiek of een combinatie). Zo creëren we een optimale verbinding tussen de praktijk in de regio en het beleid in Den Haag.

Er is in deze functie veel aandacht voor onderling leren, ervaringen uitwisselen en talentontwikkeling.

[1] Sigra emagazine Samen digitaal vaardig versie mei 2021
[2] Actieprogramma behoud - Transvorm.org
[3] Regionaal VAR netwerk Rotterdam – Rijnmond - deRotterdamseZorg
[4] definitief_PvA_Samen_Slimmer_Organiseren_klein.pdf (transvorm.org)

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ervoor zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Dat is de opdracht van de directie Macro-economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA). Hierbij staan twee vragen centraal:

 • Hoe zorgen we voor voldoende, tevreden en goed toegeruste zorgprofessionals in de zorg?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de zorg straks nog collectief betaalbaar is?

We pakken deze vraagstukken aan met een breed palet aan kennis- en beleidsinstrumenten. Bij de betaalbaarheid van de zorg gaat het om strategische analyses en advies. Voor het vraagstuk van voldoende, tevreden en goed toegerust zorgpersoneel zorgen we als eerste voor stevige randvoorwaarden. Dit doen we met wet- en regelgeving die gericht is op een veilige beroepsuitoefening in de zorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), met beleid dat gericht is op toekomstgericht opleiden en met financiering van opleidingsplaatsen voor medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, op basis van gedegen ramingen. Daarnaast werken we met goede arbeidsmarktanalyses en prognoses aan inzicht in hoe de arbeidsmarkt er nu en in de toekomst uitziet en wat voor uitdagingen dat met zich meebrengt. Die uitdagingen pakken samen met de sector aan. Denk aan vakbonden, werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen en het onderwijs.

Bij MEVA werken circa zeventig zorgprofessionals aan deze vraagstukken, verdeeld over vier beleidsafdelingen:

 • Algemeen Economisch Beleid;
 • Beroepen;
 • Arbeidsmarkt;
 • Opleidingen, Beleidsadvisering en Financiën.

De directie MEVA werkt voor alle directoraten-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Organisatorisch valt MEVA onder de secretaris-generaal.

Werken bij MEVA vraagt om strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen binnen en buiten de directie is essentieel om onze opdracht goed te kunnen vervullen. Deze competenties zijn binnen de directie breed vertegenwoordigd en dragen bij aan de open en flexibele cultuur, die kenmerkend is voor MEVA.

Afdeling Arbeidsmarkt
Het is de ambitie om de personeelstekorten in de zorg fors terug te dringen. Daarvoor is onder het huidige thans demissionaire kabinet het actieprogramma Werken in de Zorg gemaakt, dat een speerpunt was is? van alle drie de VWS-bewindspersonen. De komende kabinetsperiode krijgt dit programma een vervolg vanuit het nieuwe kabinet. Naast structurele instrumenten — zoals hiervoor genoemd — geven we vanuit de afdeling Arbeidsmarkt met het actieprogramma een extra en stevige impuls om deze ambitie te bereiken.

We willen graag meer mensen interesseren voor een baan in de zorg. Dit stimuleren we onder andere via een grote wervingscampagne en een scholingsimpuls van zo’n 350 miljoen euro. De impuls is gericht op scholing van met name nieuwe zorgprofessionals. Maar met alleen meer zorgprofessionals gaan we het niet redden. We zien dat de instroom weliswaar toeneemt, maar dat de uitstroom uit de sector hoog is. Dit geldt ook voor het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk.

We hebben geconcludeerd dat er meer moet worden ingezet op de vraag hoe het werken beter georganiseerd kan worden (anders werken). Minder onnodige regeldruk, meer inzet van technologie en innovatie en werk dat past bij persoonlijke talenten en behoeften. Werkplezier is een belangrijke sleutel voor de aanpak van verloop en ziekteverzuim.

Daarnaast zien we dat de vraag naar zorg niet altijd aansluit op de kwalificaties van de mensen die er werken. Onderwijs dat mee verandert is daarom noodzakelijk. Op inhoud, met vakken gericht op technologie bijvoorbeeld, maar ook op de vorm: meer flexibel en modulair en rekening houdend met wat iemand al geleerd heeft en kan.

Veel van deze vraagstukken los je niet op vanuit een ministerie. Het zwaartepunt van de aanpak ligt daarom in de regio. Iedere regio heeft daarom een regionaal actieplan met daarin de opgave en wat zij gaat doen om die op te lossen. Werkgevers, zorgprofessionals, onderwijsinstellingen, inkopers en overheden slaan daarbij de handen ineen. Vanuit VWS stimuleren en ondersteunen wij dit op verschillende manieren en zorgen wij ervoor dat dit niet vrijblijvend is. Een van die manieren is het regioteam Werken in de Zorg.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark Neefs, Coordinator regioteam a.i.

06-21135736

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker strategie en kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialistisch adviseur kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker beroepen in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon