Adviseur risicobeheersing

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DB_20220705_12
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eraan bijdragen dat de duizenden medewerkers en vijf bewindspersonen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag veilig en ongestoord hun werk kunnen doen. Daarvoor zet jij als adviseur risicobeheersing jouw kennis en ervaring in. Jouw doel: een goede balans tussen solide beveiliging en een veilige werkomgeving.

Reken op een uitdagend en interessant takenpakket. Je houdt toezicht op de fysieke beveiliging van de hoofdlocatie van onze ministeries in Den Haag en meerdere Te Beschermen Belangen. Ook verzorg je het continuïteitsmanagement en adviseer je over het crisisbeleid voor de bedrijfsvoering. Een complex samenspel van organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische beleidsmaatregelen waarmee je de risico’s op verstoring van de primaire processen bij de ministeries zoveel mogelijk beperkt.

Concreet adviseer jij als adviseur risicobeheersing het lijnmanagement om de continuïteit van de bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord te borgen, waaronder:

 • Het voeren van regie op de operationele uitvoering van de gemaakte afspraken op het vlak van integrale beveiliging.
 • Het gevraagd en ongevraagd signaleren en adviseren over mogelijkheden deze integrale beveiliging (continu) te verbeteren.
 • Het begeleiden en aanjagen van totstandkoming en continue verbetering van calamiteiten- en continuïteitsplannen t.b.v. de bedrijfsvoering van de kerndepartementen.
 • De voorbereiding op voorstelbare scenario’s en het faciliteren van opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de teamleden die aan de lat staan.
 • Het leveren van input voor het onderhouden van het integraal beveiligingsbeleid, de voorschriften (kaders en richtlijnen) en de instrumenten die daaruit voortvloeien.
 • Het (laten) uitvoeren van risicoanalyses en het (laten) nemen van adequate beveiligingsmaatregelen.
 • Het (laten) uitvoeren van businessimpact-analyses en het (laten) nemen van adequate continuïteitsmaatregelen.
 • Het tijdig informeren van de medewerkers van de kerndepartementen over de maatregelen die hun dagelijkse verantwoordelijkheden en bezigheden (zouden) kunnen beïnvloeden.
 • Het participeren in projecten met de kennis van continuïteit en integrale beveiliging en het vergroten van het bewustzijn bij het verantwoordelijk lijnmanagement.

Voor je werkzaamheden voer je veel overleg en zorg je regelmatig voor afstemming met andere disciplines, zoals de adviseurs voor informatiebeveiliging en persoonsbeveiliging, uitvoeringsorganisaties als het Rijksvastgoedbedrijf en FMHaaglanden, en de politie. Ook stem je opleidingen en oefeningen af met het Departementale Coördinatiecentrum. Binnen beide ministeries help je mee om de bewustwording over veiligheidsrisico’s te bevorderen. En bij de afwezigheid van de beveiligingscoördinator ben jij diens vervanger.

 • Je hebt minimaal hbo+-niveau in de richting van risicomanagement of veiligheidskunde.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie en bij voorkeur kennis van business continuity management.
 • Je bewaart de rust en het overzicht bij calamiteiten en vindt het vanzelfsprekend dat je ook in actie komt als zulke situaties zich buiten kantoortijden voordoen.
 • Je kunt complexe situaties inzichtelijk maken en goed observeren, en komt met creatieve oplossingen voor vraagstukken.
 • Je bent altijd goed op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie en bent je bewust van de invloed die je daarop hebt.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig als samenwerken en weet tegengestelde belangen te overbruggen.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Om deze functie te kunnen uitvoeren, heb je een Verklaring van Geen Bezwaar nodig. Je wordt daarom gescreend op niveau B.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering ondersteunt de medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. We bieden daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel en organisatie, informatiemanagement, facilitair en huisvesting, beheer(sing) van formatie en budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. We richten ons met nadruk op de kerndepartementen van de ministeries. Daarbij stellen we onze klanten centraal, stemmen de voorzieningen en diensten daarop af en voeren onze diensten zo efficiënt en transparant mogelijk uit. Duurzaamheid en innovatie spelen daarin een belangrijke rol.

Cluster Facilitair en Huisvesting
Het cluster Facilitair en Huisvesting is onderdeel van de directie Bedrijfsvoering en regisseert de beleidsvorming op facilitair en huisvestingsgebied in aansluiting op rijksbrede ontwikkelingen en de shared service organisaties. We dragen bij aan de interdepartementale (beleids)ontwikkelingen op ons vakgebied, nemen deel aan de verschillende interdepartementale commissies voor de EZK- en LNV-vertegenwoordigers en voeren de regie op de implementatie van beleid voor de kerndepartementen van EZK en LNV.

In dit cluster, dat uit ongeveer vijftien specialisten bestaat, werk jij vooral samen met de adviseurs voor informatie- en persoonsbeveiliging. We zijn een sociaal en dynamisch team. Als we op kantoor werken, lunchen we gezellig samen. Regelmatig organiseren we een borrel en af en toe combineren we het zakelijke met het aangename, zoals een werkbezoek met aansluitend een etentje.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michel Berfelo, manager Facilitair en Huisvesting

070-3785701

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-29636873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Wet open overheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur Informatiehuishouding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon