Adviseur Risicomanagement Belastingdienst Grote Ondernemingen

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 juni Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 1151377
 • Plaatsingsdatum 29 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Risicomanagement is een belangrijk aspect van de beheersing van onze processen. Verdere ontwikkeling hiervan vraagt om samenwerking, creativiteit, doorzettingsvermogen en inzicht.” Mark van der Meulen, coördinator in control-verklaring.

Door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen, draagt de Belastingdienst bij aan een financieel gezond Nederland. Burgers en bedrijven moeten op de Belastingdienst kunnen vertrouwen. Dat vraagt om zorgvuldig handelen op basis van bewuste keuzes die bovendien aantoonbaar te onderbouwen zijn naar de stakeholders. De directie Grote Ondernemingen (GO) zet hier sterk op in. GO richt zich op de verdere ontwikkeling van de beheersing in het algemeen en risicomanagement in het bijzonder. Binnen GO ondersteunt het Bureau Directieondersteuning (BDO) de directie bij de bedrijfsvoering en de strategische vraagstukken. Het team Bedrijfsvoering van het BDO richt zich onder meer op de beheersing van de bedrijfsprocessen en het risicomanagement. Dit team verzorgt uitvoerende taken voor de verschillende onderdelen en ondersteunt verantwoordelijken van de uitvoerende processen bij de opbouw van de beheersing.

In jouw rol als adviseur risicomanagement draag je bij aan de verdere ontwikkeling van het risicomanagement en het borgen hiervan in de directie GO. Zo bouw je mee aan de volwassenheid van de interne beheersing van de operationele, financiële, organisatie- en compliance-doelstellingen. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de huidige processen en over gesignaleerde toekomstige ontwikkelingen.

Als adviseur risicomanagement adviseer, stimuleer en faciliteer je directe collega’s op het gebied van de uitvoering van het risicomanagement in alle facetten. Daarbij denk je actief mee over de inrichting van het risicomanagement in complexe processen. Zo lever je een bijdrage aan het opstellen van beheersmaatregelen en het stimuleren van de ‘risk appetite’, maar ook aan de planvorming en de (periodieke) rapportage. Je werkt nauw samen met lijnmanagement, risico-eigenaren en andere betrokkenen om het risicomanagement verder te professionaliseren. Omdat je te maken hebt met gecompliceerde, samenhangende processen is die samenwerking van cruciaal belang. Hetzelfde geldt voor het opbouwen van een sterk netwerk binnen GO en met relevante partijen daarbuiten.

Word jij de nieuwe collega van Mark? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige, werkzaamheden? Neem dan contact met op met Mark van der Meulen!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma bedrijfskunde, informatiekunde, accountancy of bedrijfseconomie, of in een andere voor risicomanagement relevante richting.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het in kaart brengen van risico’s en het vertalen hiervan naar interne beheersingsmaatregelen (AO/IB) en (verbijzonderde) interne controleplannen.
 • Je hebt kennis van en minimaal drie jaar ervaring met interne beheersing en AO/IC, risicomanagement (COSO) en risicoanalyses, procesanalyse en -verbetering en grote (geautomatiseerde) gegevensverwerkende processen.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein.
 • Je hebt inzicht in de samenhang van werkprocessen binnen het eigen aandachtsgebied en in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Je kunt collega’s en het (lijn)management inhoudelijk begeleiden, ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen en verbeteren van het risicomanagement.
 • Je kunt verbetermogelijkheden in de interne beheersing duidelijk duiden en rapporteren.


Jouw competenties?

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewust

Herken jij jezelf ook hierin?
Door jouw frisse blik en gezonde dosis energie speel jij een rol van betekenis in de verdere professionalisering van de interne beheersing binnen de directie Grote Ondernemingen. Jij bent een vraagbaak voor collega’s en vaardig in het interpreteren van procesontwerpen. Ook ben je in staat om zelfstandig, professioneel en kritisch aan de slag te gaan. Je bent resultaatgericht en beschikt over de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen. Verder heb je een brede belangstelling, kijk je ook over de grenzen van jouw vakgebied heen en werk je graag samen met enthousiaste collega’s.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel word je ingeschaald in de genoemde schaal, dat is schaal 12 (€ 3.842,- - € 5.710,-). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald. Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde range van salarisschalen. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepast.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op dinsdag 06/07 en donderdag 08/07 vinden de selectiegesprekken plaats.
 • Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark van der Meulen, Coördinator In Control Verklaring.

06 - 52 48 60 27

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kay van Emstede, adviseur Werving & Selectie

06 - 18 30 42 61

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Klantcoördinator (fiscaal medewerker)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Klantcoördinator (fiscalist)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam, Eindhoven en andere plaatsen *zie bijzonderheden
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon