Adviseur roostermanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Auditing / accountancy
 • Reageren voor 24 december
 • Vacaturenummer 12342
 • Plaatsingsdatum 1 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur roostermanagement ga je aan de slag in een organisatie die volop in beweging is. In deze uitdagende en afwisselende functie in Den Haag voorzie jij het lijnmanagement van de Dienst Justitiële Inrichtingen van kwalitatief hoogwaardige adviezen die financieel goed onderlegd zijn. In de dynamische werkomgeving van de afdeling Financiën, Analyse en Integratie krijg jij alle ruimte om jouw talent te ontdekken én te ontwikkelen.

Jouw functie is in ontwikkeling. Je werkzaamheden richten zich met name op de vertegenwoordiging van de directie Financiën en Bedrijfsvoering in de overleggen over roosteren. Maar je neemt ook deel aan de tafelstructuur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op het onderwerp roostermanagement en de overleggen over het rijksbreed roostersysteem. Je bent het schakelpunt op het gebied van management voor personele inzet, adviseert over de koppeling van het DJI-roostersysteem aan het rijksbrede roostersysteem en schakelt onder meer met de strategisch adviseur roostermanagement van de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring.

Ook ondersteun je bij de advisering rond kostprijsfinanciering en Netto Personele Inzet. Hierbij ligt de nadruk ligt op de effectieve en efficiënte inzet van personeel. Daarnaast adviseer je over de operationele en tactische processen van het roostermanagement aan onder andere de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, de Dienst Vervoer en Ondersteuning en de directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling. Vanaf medio 2022 vervul je ook de rol van product-owner voor de rapportages uit het datawarehouse om de bruikbaarheid van de rapportages te borgen en te verbeteren.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid. 

https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#/552 

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen DJI is één directeur verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering, audit & concerncontrol. Hij wordt hierbij ondersteund door de directie Financiën en Bedrijfsvoering (39 fte). Binnen deze directie werkt de afdeling Financiën, Analyse en Integratie (23 fte). De afdeling adviseert en faciliteert divisies ten aanzien van de bedrijfsmatige besturing binnen de afgesproken kaders. We zijn verantwoordelijk voor:

 • ondersteuning van het management in de financiële sturing van de onderdelen van DJI (divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen);
 • ondersteuning van de bedrijfsvoering van het hoofdkantoor van DJI (directies Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop, Informatievoorziening, Personeel, Management en Organisatieontwikkelingen, Audit en Concerntcontrol/Financiën en Bedrijfsvoering en Beleid en Bestuursondersteuning).
 • financiële ondersteuning en advisering bij nieuw beleid;
 • budgettaire kaderstelling binnen DJI;
 • kostprijsfinanciering van veldorganisaties in de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring;
 • kaderstelling ten aanzien van uitgangspunten in de formatie en bezetting DJI;
 • de uitvoering van taken op het terrein van subsidiebeleid en -beheer in het algemeen en het Europees Sociaal Fonds in het bijzonder;
 • ondersteuning van het arbeidsbedrijf DJI In-made;
 • bedrijfsprocesmanagement (programmatische aanpak). 


???????Om de formatie van operationele diensten te kunnen bepalen wordt de methode kostprijsfinanciering (KPF) gebruikt. Voor KPF brengt een penitentiaire inrichting modelmatig in beeld welke werkzaamheden voortvloeien uit de producten die zij leveren. Bij ons wordt dit model getoetst op doelmatigheid en efficiëntie en voorzien van een advies aan de besluitvormende directie. Om de doelmatigheid te toetsen worden door middel van de methode Netto Personele Inzet de gehanteerde reserves getoetst op inzet in verhouding tot de werkvraag die ontstaat buiten de opdracht en noodzakelijke en rechtmatige afwezigheden van het personeel. Om deze formatie effectief in te zetten op de werkzaamheden is een optimaal plan- en roosterproces noodzakelijk. Bovenstaande methodes worden ondersteund door verschillende tools in Excel en rapportages uit het personeelssysteem en het roostersysteem met inzet van datawarehousing. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. van Egdom, afdelingshoofd FAI

06-13268306

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Auditor Forensische Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog Detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon