• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WVL-21-019
 • Plaatsingsdatum 22 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klimaat verandert en de druk op de fysieke leefomgeving neemt toe. Oplossingen voor wateropgaven worden meer en meer in het ruimtelijke domein gezocht. Naast het nemen van technische maatregelen in het watersysteem gaat het ook om het beïnvloeden van locaties en de uitwerking van functies en daarmee het effect op de wateropgave. Als adviseur ruimtegebruik en water bij Rijkswaterstaat kom jij hierbij met innovatieve en toch praktische oplossingen.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Heldere adviezen over ruimtelijke inpassingsaspecten in het waterdomein; die geef jij. Zo bied je handelingsperspectief aan Rijkswaterstaat en de beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om met ruimtedruk om te gaan. Ook breng je de aspecten van klimaatbestendig en waterrobuust inrichten tijdig in bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij discussies over meervoudig ruimtegebruik. Op basis van je kennis van het watertoetsproces adviseer je daarover in relatie tot de Omgevingswet, het Nationaal Water Programma en de Nationale Omgevingsvisie. En ook jouw bijdrage aan kennisagenda’s, zoals die van klimaatadaptatie, doet ertoe. Zo begeleid je de studies die daaruit voortvloeien door onder meer de juiste kennisinstituten en marktpartijen aan te haken.

Waarom jouw werk zo belangrijk is? Steeds vaker wisselen periodes van droogte en wateroverlast elkaar af en meer en meer raakt water verbonden met andere grote maatschappelijke opgaven. Denk aan de energie- en landbouwtransitie en aan circulaire economie en woningbouw. Deze opgaven raken de maakbaarheid en de toekomstbestendigheid van het hoofd- en regionale watersysteem en de instandhouding en het gebruik van de Rijkswaterstaat-netwerken. Het zoeken naar ruimtelijke oplossingen is meer dan ooit van belang. En daarin neem jij het voortouw.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je haalt veel energie uit je relaties met externe samenwerkingspartners en met collega’s die ook ruimtethema’s in hun portefeuille hebben. Daarnaast neem je enthousiast deel aan de Beleidstafel Hoogwater en Wateroverlast en draag je bij aan projecten als het Deltaprogramma Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Rijkswaterstaat laten uitblinken als gebiedspartner; dat is jouw doel.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent een ervaren, analytisch sterke en nieuwsgierige collega. Vanuit je inhoudelijke gedrevenheid help je graag je collega’s in de uitvoering, om zo samen te komen tot uitvoerbaar beleid. Vraagstukken benader je integraal; je verbindt je specialistische kennis met beleid én uitvoering. Je bent sterk in advisering en samenwerken, houdt probleemloos overzicht en toont graag initiatief. Ook voel jij je thuis op het snijvlak van politieke, maatschappelijke en bestuurlijke belangen. Zijn er tegengestelde belangen? Dan strijk jij die, mede dankzij je overtuigingskracht, glad.

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden.

Rijkswaterstaat werkt conform de adviezen van het RIVM rondom COVID-19
en heeft een aangepaste selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jelte Bosma, middenmanager

06-21386707

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, adviseur Werving en Selectie

06-15602784

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ruimte

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Consulent bedrijfsvoering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur duurzaam bodembeheer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon