Adviseur ruimtelijke ordening

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 17 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 562909
 • Plaatsingsdatum 28 september 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor Defensie. In jouw rol als adviseur ruimtelijke ordening heb je in Den Haag dan ook een belangrijke baan. Een baan waarin je adviseert, maar ook zorgt voor afgestemd beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Daarmee werk je bij de directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid aan een veilige, maar ook goede leefomgeving.

Als adviseur ruimtelijke ordening geef je samen met de senior beleidsadviseur kritisch advies over planning, afwegingskaders en de ruimtelijke impact van de doelstellingen van Defensie op de lange termijn. Daarbij houd je rekening met trends en ontwikkelingen binnen de ruimtelijke ordening, ook als het gaat om andere aspecten die ruimte vragen. Je adviseert aan collega’s en waar nodig de directeur van de directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid op interdepartementaal niveau. Binnen het directoraat-generaal Beleid denk je mee over de impact van strategische en operationele keuzes.

Naast de interactie met de Defensiestaf richt je je op interdepartementale afstemming en parlementaire ver- en beantwoording. Ook het maken, invoeren, evalueren en aanpassen van beleid, beleidskaders of aanwijzingen op het gebied van ruimtelijke ordening en het juridisch borgen van dat beleid hoort bij je werk. Dat geldt ook voor het afstemmen van zaken met het nieuwe Bureau Leefomgeving en het adviseren over ruimtelijke ordening in processen zoals vergunningverlening en projectbesluiten.

Bovendien ben je voor veel partijen gesprekspartner. Tijdens die gesprekken herken je de belangen van de diverse interne en externe partijen en zie je optimalisatiekansen. Hun belangen vertaal je ruimtelijk, waarbij je tegelijkertijd de ordeningsprincipes duidelijk maakt. Je vertaalt inhoudelijke afwegingen in woord en beeld, zodat collega’s daarmee kunnen werken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Beleid (DGB) is onderdeel van de Bestuursstaf. Het DGB is op een breed en divers terrein verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering. Door het bundelen van de beleidsvorming verbeteren we de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid. Wij zorgen er ook voor dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders.

Directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid
De directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor het opstellen van integraal en uitvoerbaar beleid als het gaat om materieel, vastgoed en duurzaamheid. Op die gebieden voeren wij de regie over het adviseren en ondersteunen van de politieke en ambtelijke top. En we vertegenwoordigen (de belangen van) Defensie in internationaal en interdepartementaal verband, bij decentrale overheden en bij burgers als het over die onderwerpen gaat.

Onze directie bestaat uit drie afdelingen: Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid. Daarnaast is er een (tijdelijke) programmadirectie Omgevingswet en Stikstof.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 65.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 2.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur ruimtelijke ordening

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend procesmanager systeemlogistiek

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Medewerker Integrated Logistic Support

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon