Adviseur ruimtelijke planvorming

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk of Lelystad
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 februari Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer WVL-21-039
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten we dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om het vinden van een goede balans tussen verschillende doelen en belangen in de samenleving. Hoe kom je bijvoorbeeld tot een goed en gedragen besluit voor onze nationale aanlegprojecten en ruimtelijke plannen? Of hoe maak je een goede afweging van de milieugevolgen van onze besluiten?

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Dit zijn zomaar wat onderwerpen waar jij als adviseur ruimtelijke planvorming mee aan de slag gaat.

Met je gedegen en actuele kennis van milieueffectrapportages (MER) en ruimtelijke planontwikkeling bij aanleg, vervanging en renovatie waarborg je de kwaliteit en uitvoerbaarheid van onze projecten. Je adviseert Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere overheden over MER rondom projecten, zoals de aanleg van rijkswegen en windparken.

Dankzij jou wordt nieuwe kennis ontwikkeld, overgedragen en toegepast voor de uitvoering of ter ondersteuning van beleid. Je houdt overzicht over relevante ontwikkelingen in het kennisveld en vertaalt deze naar onze praktijk. Denk aan de Omgevingswet en ontwikkelingen binnen duurzaamheid en cultureel erfgoed. Waar nodig ontwikkel je producten, zoals onderzoeken en handreikingen, en maak je deze toepasbaar.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Binnen je afdeling trek je samen op met adviseurs op het gebied van MIRT, milieueffectbeoordeling, cultuurhistorie, archeologie en landschap. In dit diverse team draag je bij aan een goede samenwerking. Je vormt de spil tussen proces, procedure en inhoud, tussen de regio en de centrale overheid, en tussen theorie en praktijk.

Wat wij aan jou waarderen
Je staat bekend als pragmatisch en analytisch sterk. Ondanks de soms complexe en dynamische project- of beleidsomgeving draag jij je heldere adviezen actief uit. Je uitstekende verbindende kwaliteiten maken jou succesvol in het (samen)werken binnen projecten. Hierbij vind je steeds weer de juiste balans tussen zelfstandig aan de slag gaan en teamwork. Dankzij je goede organisatorische en politiek-bestuurlijke sensitiviteit strijk je tegenstrijdige belangen probleemloos glad.

Geïnteresseerd?

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Bel of app met Lilian Bernhardi clustercoördinator MIRT/MER/CAL, via 06–25133615. Meer weten over MIRT en MER? Kijk dan hier.

Rijkswaterstaat werkt conform de adviezen van het RIVM rondom COVID-19 en heeft een aangepaste selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Ruimte, Economie en MIRT
De afdeling Ruimte, Economie en MIRT levert aan Rijkswaterstaat en aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de onderbouwing van beleid, uitvoeringsprogramma’s en projecten. Dit doen we op drie gebieden:

 1. Ruimte: hier gaat het om ruimtelijke kwaliteit, gebiedsgericht werken, landschap en duurzaamheid.
 2. Economie: we leveren onder andere maatschappelijke kosten-batenanalyses en business cases als beslisinformatie voor aanleg, beheer en onderhoud.
 3. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT): we richten ons op milieueffectrapportage en verbetering van MIRT-verkenningen en –planuitwerkingen, cultuurhistorie en archeologie.

We zorgen binnen deze drie gebieden ook voor kwaliteitsborging en -verbetering. Dit doen we onder meer door kennisontwikkeling, -overdracht en -uitwisseling en kwaliteitstoetsen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lilian Bernhardi clustercoördinator MIRT/MER/CAL

06-25133615

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney adviseur werving en selectie

06-83796982

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ruimtelijke planvorming

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk of Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur zorgstoffen en circulaire economie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur geluid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon