Adviseur RVO academie/L&O adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 8 juli Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220322_11
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de stevige, leergierige Adviseur RVO Academie/L&O adviseur (S11) die het kernteam van de RVO Academie komt versterken met jouw kennis en ervaring? Werken bij de Academie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betekent werken binnen een organisatie waar continue leren centraal staat en waar medewerkers zelf de handen aan het stuur hebben in hun talentenontwikkeling. Leren doen wij bij voorkeur in het werk en van elkaar, daarnaast hebben alle medewerkers toegang tot het brede aanbod van de RVO Academie. Binnen het kernteam van de RVO Academie werk je samen met een enthousiaste groep collega’s bestaande uit een coördinator, een onderwijsdeskundige, een viertal L&O adviseurs en drie backoffice medewerkers van het Leerportaal.

Algemeen:
Als L&O adviseur is jouw primaire rol om vanuit de RVO Academie te adviseren en te faciliteren bij leer- en ontwikkelvraagstukken. In jouw portefeuille valt o.a. het organisatiebrede leeraanbod sociale veiligheid en het organisatiebrede leeraanbod Opgavegericht Werken.

Je bent in staat om een helder adviesgesprek te voeren om de leervraag helder te krijgen. Jouw kennis en vaardigheden breng je in om doelbewust en zakelijk toe te werken naar een resultaat. Dit kan zijn een advies over de inrichting van een faculteit, een analyse en/of bijdrage aan de jaarlijkse Leer- en Ontwikkelagenda voor het account (directie) waar jij de contacten mee onderhoudt via de P&O regisseur, begeleiding van strategische of directieoverstijgende leertrajecten, een evaluatie van de onderwijskundige kwaliteit van leertrajecten of het leveren van bijdragen aan het vertalen van de leerthema’s naar tactische en operationele activiteiten.

Waar nodig schakel je met de markt voor inkoop van onderdelen van een gewenst leertraject. Ook zoek je de verbinding met bestaande interne leerinitiatieven of trajecten om zo mogelijk aan te sluiten of gebruik te maken van de producten uit deze leerinitiatieven of trajecten. Dit alles doe je vanuit een moderne visie op leren en ontwikkelen, waarbij het organiseren van het leren in het werk en met elkaar en een goede kennistransfer naar de werkpraktijk belangrijke elementen zijn.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De RVO Academie heeft als doel:

 • Het faciliteren van (formeel en informeel) leren en ontwikkelen binnen en over grenzen van organisatieonderdelen heen en het zorgen voor duurzame verankering ervan in RVO. De organisatie van leren en ontwikkelen ligt zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk in de lijn en is flexibel. De inhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit van leerinterventies en leren is hoog, en er is veel aandacht voor borging op de werkvloer.
 • RVO is een duurzaam lerende organisatie, met een moderne kennis, leer- en ontwikkelpraktijk en is bijdetijds in digitalisering ervan. Er is overzicht in aanbod en vraag en de activiteiten worden in samenhang georganiseerd en onderling afgestemd.

Eén van de uitgangspunten van de RVO Academie is dat we gebruik maken van dat wat al ontwikkeld en in gang gezet is in de decentrale initiatieven. Alleen datgene centraal organiseren wat efficiënter centraal kan. Het gaat dan om:

 • Een front-office voor onderwijskundig advies (obv vraag-articulatie) en het faciliteren rondom inkoop van opleidingen digitalisering
 • Professionalisering van L&O-adviseurs en –medewerkers (centraal en decentraal) wat betreft rol/ taak-duidelijkheid en onderwijskundige & Moodle-expertise
 • Het organiseren van een transparant proces van vraag en aanbod van kennis en opleidingen zowel op operationeel niveau, als op tactisch-strategisch niveau
 • Zorgen dat ontwikkeling en ontwerp van leerinterventies naadloos gaan aansluiten op organisatiedoelstellingen/-behoeften (Strategie 2025) en zijn state of the art.
 • Meer in het algemeen om het ontwikkelen en vaststellen van beleid ten aanzien van kennis, leren en ontwikkelen (zoals bijv. algemene leerprincipes beschrijven, de na te streven kwaliteit van leerinitiatieven definiëren en bijbehorende meetinstrumenten invoeren).
 • Het organiseren van de leerinfrastructuur met inhoudelijke faculteiten en een deel corporate. Dit houdt onder meer in het plannen en organiseren van leerinitiatieven, het onderhoud van het Leerportaal en de contacten met de BO van het departement. Ook inkoop van opleidingen en het netwerk onderhouden van leveranciers en trainers en vragen beantwoorden van medewerkers en trainers hoort hierbij. Verder gaat het bij de leerinfrastructuur om het tot stand brengen en onderhouden van een nauwe samenwerking met zowel de inhoudelijke faculteiten als de RVO-campus.

Om deze taken goed uit te voeren, is eind 2021 een centraal kernteam geformaliseerd met expertise om bovengenoemde taken uit te voeren. Samen met de inhoudelijke faculteiten en de backoffice vormt het kernteam gezamenlijk de RVO Academie. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een effectief leerhuis binnen RVO. De backbone van het leerhuis is het Leerportaal. Dit is een Leer Management Systeem dat toegang geeft tot het opleidingsaanbod en de elektronische leeromgeving (Moodle) voor de medewerkers van RVO. Daarnaast biedt het leerportaal digitale ondersteuning bij de leer- en ontwikkelprocessen ter uitvoering van de corporate opleidingsactiviteiten voor zaken als logistiek, administratie en facturatie rond leer- en ontwikkelactiviteiten

De afdeling Concernstaf, Personeel & Organisatie staat voor het gezamenlijk creëren van de mogelijkheden waarbij talenten van medewerkers verbonden worden aan de organisatiedoelstellingen. Daarmee willen we bereiken dat medewerkers de richting en ruimte hebben om met energie en plezier blijvend het beste uit zichzelf te halen. Zo dragen we bij aan de optimale omstandigheden waaronder de prestaties van medewerkers leiden tot maximale resultaten voor de organisatie.

Concernstaf, Personeel & Organisatie (CP&O) adviseert directie en management van RVO door het initiëren, ontwikkelen, regisseren en implementeren van een koers op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Binnen CP&O is ook de RVO Academie gepositioneerd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martha van den Berg, adviseur RVO academie

06-11213905

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur innovatie topsector LSH

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Zeevisserij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior auditor

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon