• Stand­plaats Middelburg
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer ZD-22-030
 • Plaatsingsdatum 14 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Diep water, goede ach­terlandverbindingen en een goede infrastructuur, maken de ka­naalzone Gent-Terneuzen tot een interessante locatie voor internati­onaal georiënteerde industrie. Om te kunnen voldoen aan de continue schaalvergroting wordt het kanaal voortdurend geoptimaliseerd. Mo­menteel is de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) in volle gang. Het project NST vormt een schakel in de aanleg van de Schelde-Seine verbinding, waardoor er een enorme opwaardering van de Europese binnenvaart zal plaatsvinden. Voor de uitdagingen die daar spelen zijn we op zoek naar een adviseur scheepvaart.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Jij levert een bijdrage aan het beheer, gebruik en de ontwikkeling van onze infrastructurele en waterhuishoudkundige netwerken in de regio. Vanuit jouw aandachtsgebied scheepvaart en vaarwegen verbind jij de opgaven voor watermanagement, duurzaamheid, vervanging en renovatie, informatievoorziening en klimaatbestendige netwerken. Het accent van jouw werkzaamheden ligt op de uitdagingen rondom het Kanaal Gent-Terneuzen en de Westerschelde. Zoals de bouw en de oplevering van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
In deze integrale adviesrol ben je in staat om een relevant netwerk met collega’s binnen en buiten onze organisatie op te zetten. Denk hierbij aan havenbedrijven, nautische dienstverleners en belangenorganisaties. Je adviseert bij de (inhoudelijke) voorbereiding van (bestuurlijke) overleggen in de regio. Je verricht de inhoudelijke aansturing van specialistische adviesproducten zoals bijvoorbeeld toelatingsbeleid en kielspelingsvraagstukken of ontwikkelingen rondom innovaties zoals autonoom varen. Je bekwaamt je verder op de ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer en brengt gezamenlijk met waterbeheercollega’s mogelijke effecten voor de scheepvaart in kaart.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent resultaatgericht, flexibel en een teamspeler. Als adviseur heb je een goed ontwikkeld analytisch vermogen en ben je in staat om innovatief te handelen. Je hebt gevoel voor beleidsvraagstukken en je kunt dit vertalen naar praktische informatie voor je directeur en je inhoudelijke collega’s. Je vindt het leuk studies en projecten te leiden en daarbij goed gebruik te maken van de expertise van collega’s en belanghebbenden. Zowel mondeling als schriftelijk kun jij je ideeën goed verwoorden. Je onderkent waar en wanneer het nodig is marktpartijen in te schakelen om een vraagstuk op te lossen en stuurt deze vervolgens bekwaam aan.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Manon Evers, cluster coördinator Scheepvaart en Wegen, 06-10833578. Zij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zee en Delta is sterk verankerd in land en water. We beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken we het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgen we het kustbeheer van Nederland. We borgen de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal gezien zijn we de gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar wij voor staan. En dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werken wij proactief aan de ontwikkeling van onze netwerken.

Kijkend naar de toekomst zetten we onder andere in op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste doen we onder meer met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur. De professionele en betrokken collega’s binnen Zee en Delta zetten vol energie hun schouders onder onze ambities.

Netwerkontwikkeling en Visie
De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) zorgt voor een heldere regionale uitwerking van de netwerkbeheervisie van RWS en houdt daarbij rekening met ontwikkelingen en de partners in de regio.

De afdeling levert integrale en gebiedsgerichte adviezen over water, mobiliteit, ruimte en duurzaamheid. We volgen de actuele ontwikkelingen binnen de regio en op het gebied van wetgeving en beleid. Op basis van onze kennis adviseren we de directie over onder meer bestuurlijke en strategische lange termijn vraagstukken. Ook vertalen we actuele ontwikkelingen naar visies en strategieën binnen ons eigen organisatieonderdeel en naar de landelijke netwerkbeheervisie van Rijkswaterstaat. Ook dragen we bij aan de omgevingsvisies van onze partners in de regio. Om dit goed te kunnen doen, hebben we een breed netwerk binnen Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden en andere partners.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Busstra, afdelingshoofd Netwerk Ontwikkeling en Visie

06-51319988

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, adviseur Werving en Selectie

06-20310069

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur industriële automatisering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur ecologie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur HRM en organisatieontwikkeling

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon