Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-27
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Goed beleid vraagt om een goede uitvoering. Als adviseur van de secretaris-generaal informeer en adviseer je de ambtelijke en politieke top over de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Dit doe je niet alleen; dagelijks werk je daartoe samen met collega’s van binnen én buiten het departement.” - Eva Schuurman, senior adviseur.

Als adviseur bij de afdeling Eigenaarsadvisering ben je de ogen en oren van de secretaris-generaal (SG). Je informeert en adviseert de SG in zijn rol als eigenaar van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën, zoals de Belastingdienst, Toeslagen, de Auditdienst Rijk, Douane en de zelfstandig bestuursorganisaties (zbo’s) als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Jouw functie concentreert zich vooral op de organisaties Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Bij de exacte invulling houden we zoveel mogelijk rekening met jouw persoonlijke wensen en competenties.

Een concreet voorbeeld van een product waar afdeling Eigenaarsadvisering recent aan heeft meegeschreven is de inrichting van de governancestructuur van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane binnen het ministerie van Financiën. Dat vraagt om actief verbinden van verschillende belangen om te komen tot een structuur waarin goede sturing en goede agendering zorgt dat de juiste onderwerpen besproken kunnen worden. Deze sturing brengen we nu in de praktijk.

Als adviseur signaleer je vroegtijdig interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ‘jouw’ organisaties. Je haalt daartoe de benodigde informatie op en je verdiept je in complexe dossiers. Dat vraagt om een proactieve aanpak, en het herkennen van onderwerpen die relevant zijn voor de SG in zijn rol als eigenaar. Deze onderwerpen maak jij je eigen en je neemt initiatief tot het adviseren hierover. Mogelijke impact en risico’s weeg je bij voorbaat af in jouw aanpak. Met die gebundelde kennis lever je een gedegen inhoudelijk en strategisch advies voor de SG. Je verplaatst je in de soms tegenstrijdige belangen van de verschillende organisaties en het ministerie en vormt ook een eigen visie. Door je politieke en bestuurlijke gevoeligheid krijg je anderen zowel mondeling als schriftelijk mee met jouw advies.

Het mooie aan jouw werk? Je kunt altijd rekenen op een diversiteit aan werkzaamheden. Jouw werkdagen zijn altijd weer verrassend, want er komen regelmatig ad-hoc-klussen op je pad. Er is veel ruimte om je eigen werk op te pakken en vorm te geven. Tegelijkertijd houd je oog voor de lange termijn. Je werkt bovendien in een prettig en collegiaal team. Toegewijde collega’s met wie je spart, kritisch durft te zijn én werkplezier beleeft. Dit alles in een dynamische omgeving die wordt geleid door de alledaagse politieke en maatschappelijke actualiteit. Je werkt in een prettig en collegiaal team. Toegewijde collega’s met wie je spart, kritisch durft te zijn én werkplezier beleeft. Dit alles in een dynamische omgeving die wordt geleid door de alledaagse politieke actualiteit. Je stemt af met elkaar en met stakeholders binnen en buiten het ministerie.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Tina Röring (06 – 50 07 84 81) of Matthijs Buijs (06 – 48 65 29 47).

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding op WO-niveau afgerond, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurs-, bedrijfs-, of organisatiekunde, economie of politicologie.
 • Je hebt minimaal 3-4 jaar aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling en het adviseren van bestuurders of de ambtelijke top.
 • Je bent analytisch sterk en hebt affiniteit met bestuurlijke en/of politieke vraagstukken.
 • Je staat stevig in je schoenen en durft mensen tegen te spreken, ook als het gaat om de ambtelijke top.
 • Je schakelt makkelijk tussen strategische en analytische onderwerpen en praktische klussen.
 • Je pakt initiatief en denkt buiten gebaande paden.
 • Je bent resultaatgericht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Persoonlijk contact over het werk bij Eigenaarsadvisering? Bel Tina Röring (06 – 50 07 84 81) of Matthijs Buijs (06 – 48 65 29 47).
 • De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 10 en dinsdag 11 mei 2021. Een eventueel arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op vrijdag 14 mei 2021.
 • We nemen je sollicitatie graag in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.
 • De Rijksoverheid besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.
 • Op termijn behoort de roulatie van pakketten en/of werkzaamheden, passend bij je interesses en kwaliteiten, tot de mogelijkheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Eigenaarsadvisering, Beleidscontrol, Begrotingszaken en Kaderstelling. Vanuit onze specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein adviseren wij de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering.

FEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de nationale schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. We zien toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dit doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Rijksoverheid. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. Op het gebied van financiële en economische onderwerpen zijn we betrokken bij het departementale beleid. Hierbij dragen we scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze over. En stellen we heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Eigenaarsadvisering
Goed beleid vraagt om een goede uitvoering. Zeker als het gaat om de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën, zoals de Belastingdienst, Domeinen Roerende Zaken, de Auditdienst Rijk en zelfstandig bestuursorganen als de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Waarderingskamer.

De afdeling Eigenaarsadvisering adviseert de secretaris-generaal als eigenaar van uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. Het eigenaarsperspectief bestaat vooral uit de continuïteit (langetermijndoelstellingen) en doelmatigheid. Denk daarbij aan onderwerpen als sturing op personeelsplanning, ICT-portfolio en cultuur. Dit met het oog op de langetermijnkoers van de organisaties. Collega’s binnen het ministerie typeren de afdeling Eigenaarsadvisering als gezellig, collegiaal en doelgericht.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robin Bos, Senior beleidsadviseur

06-55222264

Paul Koot, Beleidsadviseur

06-50180169

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alfred Westplat, HR-adviseur

06-11095916

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker privacy en fiscale rechtsbescherming

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon