Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer SG 21-144
 • Plaatsingsdatum 22 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Goed beleid vraagt ook om een goede uitvoering. Jij bent daarom als adviseur bij de afdeling Eigenaarsadvisering de ogen en oren van de secretaris-generaal. Als adviseur van de secretaris-generaal informeer en adviseer je de ambtelijke en politieke top over de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank en de Waarderingskamer. Dit doe je niet alleen; dagelijks werk je daartoe samen met collega's van binnen én buiten het departement." Paul Koot, adviseur.

Jij bent als adviseur bij de afdeling Eigenaarsadvisering de ogen en oren van de secretaris-generaal (SG).

Je informeert en adviseert de secretaris-generaal in zijn rol als eigenaar van de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. In jouw functie concentreer je je op de uitvoeringsorganisaties die op afstand staan van het ministerie van Financiën: de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) als De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Waarderingskamer en de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding.

In jouw advisering heb je oog voor de stabiliteit, continuïteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid. Zo adviseer je de SG bijvoorbeeld bij het goedkeuren van de begroting en verantwoording van de AFM en DNB. Hierbij ben je het aanspreekpunt voor de zbo’s, informeer en spar je met stakeholders binnen en buiten het departement, en zorg je ervoor dat de SG op de hoogte is van wat er speelt in de uitvoering. Ook ben je op de hoogte van actualiteiten op het gebied van de financiële markten. En met jouw analytische blik geef je bijvoorbeeld advies over de ontwikkelingen op het gebied van cryptotoezicht.

Als adviseur signaleer je vroegtijdig interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op ‘jouw’ organisaties. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van IT, personeel en nieuwe wet- en regelgeving. Je haalt de benodigde informatie op en verdiept je in complexe dossiers, zoals het opstellen van het Kostenkader DNB 2021-2024. De mogelijke impact en risico’s weeg je bij voorbaat af in jouw aanpak. Met die gebundelde kennis lever je een gedegen inhoudelijk en strategisch advies aan de SG. Je verplaatst je in de soms tegenstrijdige belangen van de verschillende organisaties en het ministerie en vormt ook een eigen visie. Door je politieke en bestuurlijke sensitiviteit krijg je anderen zowel mondeling als schriftelijk mee met jouw advies.

Het mooie aan jouw werk? Je kunt altijd rekenen op een diversiteit aan werkzaamheden. Jouw werkdagen zijn soms verrassend – er komen regelmatig ad-hoc-klussen op je pad – en verlopen soms gepland. Dan werk je bijvoorbeeld een tijd lang aan een breedgedragen Kamerbrief. Je komt bovendien in een prettig en collegiaal team terecht; toegewijde collega’s met wie je spart, kritisch durft te zijn én werkplezier beleeft. Samen met jou stellen we een werkpakket samen waarbij we vanzelfsprekend ook rekening houden met jouw persoonlijke behoeften en competenties.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Laura Berends via 06 – 29 64 73 16, of Paul Koot via 06 – 50 18 01 69.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën. Vanuit onze specifieke deskundigheid op financieel-economisch gebied adviseren we de bewindslieden en de secretaris-generaal (SG) over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Ook stellen we de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. En we zien toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover.

Om dit te realiseren stellen we vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Ook adviseren we de SG over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane. Onze directie bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

Afdeling Eigenaarsadvisering
Goed beleid vraagt om een goede uitvoering. Zeker als het gaat om de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. Denk aan de Belastingdienst, het Domeinen Roerende Zaken en de Auditdienst Rijk. Maar ook aan zelfstandige bestuursorganen als de AFM, DNB en de Waarderingskamer.

Wij adviseren de SG die eigenaar is van uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. Het eigenaarsperspectief bestaat vooral uit de continuïteit (langetermijndoelstellingen) en doelmatigheid met het oog op de langetermijnkoers van de organisaties. Het gaat dan om onderwerpen als sturing op personeelsplanning, het ICT-portfolio en de cultuur. Dit met het oog op de lange termijn koers van de organisatie. Collega’s binnen het ministerie typeren onze afdeling als gezellig, collegiaal en doelgericht.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Björn Teunen, Hoofd Eigenaarsadvisering

06-11722276

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Secretaris-Generaal met focus op IV/ICT

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol fiscale zaken en evalueren

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon