Adviseur Secretaris-Generaal met focus op IV/ICT

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 6 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-133
 • Plaatsingsdatum 3 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Goede uitvoering vraagt om goed beleid. Als adviseur van de secretaris-generaal informeer en adviseer je de ambtelijke en politieke top over de informatievoorziening en ICT van vooral Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Dit doe je niet alleen; dagelijks werk je samen met collega’s van binnen én buiten het departement.” – Mathijs Buijs, coördinerend adviseur.


Als adviseur bij de afdeling Eigenaarsadvisering ben je de ogen en oren van de secretaris-generaal (SG). Als adviseur signaleer je vroegtijdig ontwikkelingen die impact kunnen hebben op Belastingdienst, Douane en/of Toeslagen. Je adviseert in deze functie concreet over het IV-portfoliomanagement van de Belastingdienst en je helpt de SG keuzes te maken die leiden tot verdere doorontwikkeling van het IV-landschap van de Belastingdienst, Douane en/of Toeslagen. De systemen van de Belastingdienst moeten voor alle burgers en voor elk Nederlands bedrijf dagelijks beschikbaar zijn en er gaat jaarlijks circa 300 miljard euro aan belastinggeld doorheen. Dat stelt hoge eisen aan de continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT-systemen en informatievoorziening.

Je bent dan ook een inhoudelijke sparringpartner voor de uitvoering op gebied van de IV-portfolio, het IV-verbeterprogramma Belastingdienst en de realisatie van meerjarige informatieplannen. Mogelijke impact, kansen en risico’s weeg je af in jouw aanpak. Met die gebundelde kennis lever je een gedegen inhoudelijk en strategisch advies aan de SG. Bijvoorbeeld over de uitvoering van de Kamerbrief ‘Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland ’ en het daarin opgenomen ICT-Verbeterprogramma. Of over de invoering van een noodspoor ter invoering van de EU richtlijnen BTW op elektronische handel (e-commerce). Kortom, jouw advies doet ertoe!

Je kan je goed inleven in de soms tegenstrijdige belangen. Je laat je niet afschrikken en durft ook een eigen visie te vormen. Je weet anderen zowel mondeling als schriftelijk mee te krijgen met jouw advies. Dit alles in een omgeving die wordt geleid door de alledaagse politieke actualiteit. Je overlegt bijvoorbeeld met de collega’s van CIO-office, de concerndirectie Informatievoorziening en Data van de Belastingdienst en/of Toeslagen en Douane.

Je werkt in een prettig en collegiaal team van elf collega’s met wie je spart, kritisch durft te zijn én werkplezier beleeft. Eenmaal in ons team stellen wij met jou een werkpakket samen, waarbij we vanzelfsprekend ook rekening houden met jouw persoonlijke behoeften en competenties.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Eva Schuurman (06 50 15 87 27) of Tina Röring (06 – 50 07 84 81).

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.


FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal (SG) over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de SG over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.


Afdeling Eigenaarsadvisering
Goed beleid vraagt om een goede uitvoering. Zeker als het gaat om de uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën, zoals de Belastingdienst, Domeinen Roerende Zaken, de Auditdienst Rijk en zelfstandig bestuursorganen als de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Waarderingskamer.


De afdeling Eigenaarsadvisering adviseert de SG als eigenaar van uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. Het eigenaarsperspectief bestaat vooral uit de continuïteit (langetermijndoelstellingen) en doelmatigheid. Denk daarbij aan onderwerpen zoals sturing op personeelsplanning, ICT-portfolio en cultuur. Dit met het oog op de lange termijn koers van de organisaties. Collega’s binnen het ministerie typeren de afdeling Eigenaarsadvisering als gezellig, collegiaal en doelgericht.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva Schuurman (Beleidsadviseur)

06-50158727

Tina Röring (Senior Beleidsadviseur)

06-50078481

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema (Recruiter)

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol fiscale zaken en evalueren

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon