Adviseur Stedelijk water en riolering

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 2 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2020/264
 • Plaatsingsdatum 8 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Op de unieke defensie- en rijkslocaties ben jij met jouw expertise als adviseur stedelijk water en riolering een belangrijke schakel bij aanleg, beheer, onderhoud en advisering. Jij garandeert een veilige en betrouwbare (ondergrondse) infrastructuur. Jij draagt bij aan één van de belangrijkste overheidsambities: klimaatadaptief handelen, zodat in 2050 het stedelijk gebied klimaatbestendig en waterrobuust ingericht is en beheerd wordt.

Met jouw expertise op het gebied van riolering, watersystemen en terreinleidingen (blus-/drinkwater) ben je binnen de sectie Civiele Infrastructuur van het Expertisecentrum Techniek onmisbaar. Samen met jouw directe collega’s ben je verantwoordelijk voor de ondergrondse infra. Afvalwater wordt op een veilige, hygiënische en duurzame wijze afgevoerd of lokaal geïnfiltreerd in de bodem. Water en gas worden via een stelsel van ondergrondse leidingen op een veilige wijze getransporteerd naar de diverse gebouwen op het terrein. De werkzaamheden laat je uitvoeren op locaties als militaire kazernes en vliegvelden, gevangenissen en haventerreinen. Bijzondere plekken, waar veel mensen nooit komen.

Jouw werk is ontzettend veelzijdig. Je werkt mee aan alle facetten van assetmanagement. En je bent doorgaans met meerdere vraagstukken tegelijk bezig. Het is continu schakelen tussen je collega’s, de klant Defensie of Justitie en Veiligheid, gemeente en waterschap voor afstemming met de omgeving, het adviesbureau dat inspecteert of de aannemer die onderhoud uitvoert. Er is dus veel interactie om een gezamenlijk doel te bereiken: het vastgoed veilig en gebruiksgereed houden!

Vanuit de beheertaak voer je controles uit op het doelmatig functioneren van de verschillende ondergrondse stelsels en de onderlinge samenhang daarvan. Je analyseert en toetst aangeleverde documenten en legt het functioneren van deze systemen vast. Op basis hiervan stel je onderhoudsvisies, maatregelprogramma’s en meerjarenplannen op.

Je functioneert als adviseur voor andere afdelingen/directies en externe klanten, stelt contracten, programma’s van eisen, expertise- en adviesopdrachten en beheerplannen op. Je stelt uitgangspunten en randvoorwaarden voor hydraulische onderzoeken op en laat deze uitvoeren met aandacht voor klimaatverandering. Je toets de integrale kwaliteit van door derden opgestelde contracten, plannen en producten. Door het stellen van kaders en richtlijnen lever je een bijdrage aan verkennende ruimtelijke studies, structuur- en ontwikkelingsplannen, stedenbouwkundige plannen en inrichtingsplannen.

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde technische hbo-opleiding. Een of meerdere aanvullende opleidingen van Wateropleidingen worden gezien als een pré tijdens de selectie.

Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring met beheersvraagstukken en bent bekend met vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot de ondergrondse netwerken (met name riolering, watersystemen en terreinleidingen). Je beschikt over vaktechnische kennis op het gebied van hydraulische berekeningen van het watersysteem en kunt hydraulische rapporten en berekeningen controleren en beoordelen. De potentiële gezondheidsrisico’s binnen het watersysteem herken je en kun je beheersbaar maken.

Je bent in staat inhoudelijk te adviseren over effecten van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen inzake watersystemen en klimaatadaptatie en neemt daarbij de lange termijn ontwikkelingen mee in de beschouwing.

Je hebt kennis van assetmanagement en bent in staat dit toe te passen binnen het expertisegebied. Je kunt de juiste kaders en randvoorwaarden stellen voor vraagspecificaties en onderzoeksvraagstukken en bent in staat de kwaliteit te toetsen van door derden opgestelde contracten, plannen en producten. Tevens ben je in staat om de benodigde onderzoek- en adviesopdrachten te initiëren.

Je hebt een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kunt zelfstandig en taakvolwassen werken. Jouw analytisch vermogen stelt je in staat je werk uitstekend te plannen en te organiseren en weet waar nodig gemakkelijk de samenwerking op te zoeken, te verbinden, te enthousiasmeren en te overtuigen. Het beoogde resultaat en het klantperspectief houd je altijd in het vizier. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en hebt oog voor je eigen ontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twaalf maanden. Bevalt het na die tijd nog steeds van beide kanten? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Mogelijk word je in de toekomst betrokken bij projecten, locaties of informatie waarvoor een hoog veiligheidsregime geldt. In zo’n geval zal er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en/of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst plaats vinden. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.

Vanuit het overheidsbeleid wordt duurzaamheid gestimuleerd. Je ontvangt van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.

Deze functie wordt gelijktijdig intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer onderhoudt en beheert de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, werken, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast realiseert de directie Vastgoedbeheer projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Afdeling Expertisecentrum Techniek

Het Expertisecentrum Techniek ondersteunt de verschillende werkprocessen met technische expertise en advies om zo bij te dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Ook levert het producten voor dagelijks en preventief onderhoud, projecten, keuringen en inspecties.

Sectie Civiele Infrastructuur

De sectie is verantwoordelijk voor de specialistische kennis met betrekking tot de vakgebieden waterbouw, start- en rolbanen, wegen en verkeer, ondergrondse infrastructuren en sport- en trainingsfaciliteiten.

Jij gaat aan de slag voor de vakgroep ondergrondse infrastructuren. Binnen het team heerst een prettige, open sfeer. Onderling is er veel interactie: we delen kennis en ervaringen, staan open voor elkaars feedback en ondersteunen elkaar waar nodig of gewenst.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ronald Schaap, Manager

06-55415430

Ronald Dregmans, Manager

06-20441476

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Mevrouw Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectengineer militaire vliegvelden

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior technicus werktuigbouwkundige installaties

Het Rijksvastgoedbedrijf, RVB
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior medewerker elektrotechniek

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon