Adviseur Strategie en Uitvoeringsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 2022/Justis/0718
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind jij het belangrijk je in te zetten voor de veiligheid van onze samenleving? En ben je zowel een stevige strategisch adviseur als iemand die pragmatisch aan de slag gaat? Dan is de functie adviseur strategie en uitvoeringsbeleid iets voor jou. In deze functie draag je bij aan de kwaliteit van het screenen van personen en organisaties. Verantwoordelijk werk met impact.

Over Justis
Kan ik jou vertrouwen? Dat is een belangrijke vraag bij het aangaan van iedere vorm van samenwerking. De vraag komt op wanneer organisaties een nieuwe medewerker willen aannemen. Zoals de sportvereniging die een trainer voor de pupillen aanstelt of het familiebedrijf dat een nieuwe boekhouder werft. Maar ook een burgemeester wil antwoord op die vraag als hij projectontwikkelaars contracteert voor een groot bouwproject. Logisch, want het is spannend om met nieuwe mensen in zee te gaan. De samenleving vraagt om houvast op dit vlak. En Justis beweegt zich in het hart van die lastige afweging.

Namens het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet de screeningsautoriteit Justis toe op een controleerbare garantie op integer handelen. Justis geeft onder meer de Verklaring Omtrent het Gedrag uit. Maar onderzoekt ook of de overheid zaken doet met bonafide partijen en of iemand een wapenvergunning mag krijgen.

Wat kun jij voor de veiligheid van Nederland betekenen?
Je bent de ‘linking pin’ tussen de beleidsdirectie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en uitvoeringsorganisatie Justis. Je hebt een cruciale rol in zowel het vormgeven van het strategisch beleid als het adviseren over de uitvoering daarvan. Het monitoren en evalueren van de uitvoering is daarbij essentieel.

Ook onderhoud je contact met verschillende ministeries en ketenpartners, zoals OM, politie, VNG en de Reclassering. Vanuit jouw kennis denk je actief mee met de beleidsdirectie en kom je gevraagd en ongevraagd met voorstellen voor de ontwikkeling van nieuw beleid of aanpassing van bestaand beleid. Je signaleert welke beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn en vertaalt deze naar de eigen organisatie.

Het is belangrijk dat je adviezen zorgvuldig en transparant kunt verwoorden. Je adviseert over correspondentie met de Tweede Kamer en draagt bij aan het opstellen van notities aan de bewindslieden, of stelt deze zelf op.

Je brengt advies uit over de inzet van screeningsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld onze netwerktekeningen, en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de screeningsproducten. Ook neem je deel aan interne projecten, overleg- en werkgroepen en treed je soms op als (deel)projectleider. Hierbij analyseer je vanuit verschillende disciplines en invalshoeken uiteenlopende vraagstukken en leg je de juiste verbanden.
Je beschikt over kennis en ervaring rondom digitalisering. Binnen Justis zijn verschillende projecten gericht op het digitaliseren van de dienstverlening en processen. Daarnaast zijn er Rijksbrede ambities ten aanzien van de Digitale Overheid. Jij bent in staat om hierover mee te denken en te praten vanuit de strategie van Justis en de impact op de uitvoering.

Binnen de eigen organisatie en bij derden toets je het draagvlak voor eigen ideeën en beslissingen. Hierbij zorg je bovendien voor realistische inschattingen voor de benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaak je de voortgang.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU) is een hecht team van gedreven medewerkers. De afdeling JZU bestaat uit de clusters ‘Juridische Zaken’ en ‘Strategie en uitvoeringsbeleid’ met elk hun eigen rollen en expertisegebieden.

De afdeling JZU heeft als hoofdtaken de vertaling van ontwikkelingen in de omgeving naar Justis (visie en strategie), het strategisch en beleidsmatig ondersteunen en adviseren van de directie, mede vormgeven aan het uitvoeringsbeleid binnen Justis, mede bepalen, monitoren en evalueren van het beleid in relatie tot opdrachtgevers, klanten en de interne organisatie en het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit van de producten en processen.

De vacature is bij het cluster Strategie en uitvoeringsbeleid. Het cluster draagt actief bij aan de visie- en strategievorming van de organisatie en de formulering van beleidsdoelen (“beleidsbepaling”). Taken van dit cluster zijn onder andere het monitoren van en adviseren over (politiek-maatschappelijke) ontwikkelingen, het onderhouden van relaties met opdrachtgevers, het bepalen van impact van beleid op de organisatie en het ophalen van ervaringen en ideeën binnen de organisatie als input voor beleid. De taken van de afdeling vragen betrokkenheid, scherpe analyses en heldere, bruikbare adviezen. Bij ons word je elke dag uitgedaagd je kennis en creativiteit toe te passen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werk je bij de Rijksoverheid, dan draag je bij aan een beter Nederland. Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). JenV en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Justis werk je aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties. We leveren daartoe een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Onze werknemers (samen ruim 350 fte) zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en Verlening en Toetsing), het Klant Contact Centrum en vier stafafdelingen (Informatievoorziening, Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid, Strategie, Innovatie en Organisatie, en Planning, Financiën en Control).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Wij spelen hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is; een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. We weten wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt. We investeren veel in het vak screenen en in de opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op onze agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barend Duits, afdelingsmanager

06-15402541

Niels Romijn, senior adviseur

06-52877979

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Privacy Officer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Kwaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior HRM-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon