Adviseur uitvoering producentenverantwoordelijkheid

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht, zie bijzonderheden
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer WVL-21-044
 • Plaatsingsdatum 4 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De overgang naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda en biedt veel kansen en uitdagingen voor de samenleving. Als adviseur uitvoering producentenverantwoordelijkheid draag je bij aan het uitvoeren van een krachtig instrument om materiaalketens te sluiten. Door producenten verantwoordelijk te maken voor de inzameling, sortering én verwerking van producten. Daarnaast verricht je enige werkzaamheden binnen onder meer de helpdesk afvalbeheer.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Een belangrijk instrument om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen is Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). Als uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Rijkswaterstaat nauw betrokken bij zowel het ontwikkelen als het uitvoeren van dit instrument en dat laatste vormt ook het zwaartepunt van jouw takenpakket.
Dit betreft het behandelen van verzoeken om Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) en bijhorende taken zoals het beoordelen van meldingen, het voorbereiden van besluiten op verzoeken tot ontheffing en het beoordelen van rapportages van marktpartijen.
Je onderhoudt contacten met stakeholders in de markt, bent primair verantwoordelijk voor het opstellen van besluiten en werkt hierbij nauw samen met de juristen van onze afdeling. Ook denk je vanuit de uitvoeringspraktijk mee met het ontwikkelen van UPV voor nieuwe materiaalstromen.
Naast taken rond UPV/AVV omvat je takenpakket nog enkele andere zaken waaronder onder meer het beantwoorden van vragen over afvalbeheer en circulaire economie in het kader van de helpdesk afvalbeheer.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je opereert vanuit een zelfstandige rol. Tegelijkertijd ben je een teamplayer die aantoonbaar kan samenwerken met collega’s met zowel een technische als een juridische achtergrond. De ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie ken je en verbind je met elkaar. Je bent in staat om departementaal beleid, innovaties en/of onderzoeksresultaten te vertalen naar passende adviezen voor de praktijk.

Wat wij aan jou waarderen
Je hebt de kennis, gedrevenheid en hands-on mentaliteit die nodig zijn om samen met anderen de transitie naar een circulaire economie te verwezenlijken. Hierbij ben je creatief in het vinden van oplossingen en houd je rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en draagt je werk en geleverde producten dan ook goed uit, zowel mondeling als schriftelijk.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Marco Kraakman, coördinator / senior adviseur, via 06–27239635. Hij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Afval en circulaire economie
De afdeling Afval en circulaire economie levert met ruim vijftig enthousiaste collega’s een belangrijke bijdrage aan de realisatie van een circulaire economie in Nederland, met name vanuit onze kennis over afvalbeleid, afvalbeheer en hergebruik van materialen. Daarnaast houden we ons bezig met de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van programma’s en (inter)nationale regelgeving op het gebied van afval, materialen en circulaire economie. Het is onze ambitie om de grondstofkringlopen te verbeteren en de circulaire economie dichterbij te brengen. Hierbij werken we samen met overheden, burgers en bedrijven.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marco Kraakman, coördinerend senior adviseur

06–15887728

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, adviseur werving en selectie

06-83796982

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur zorgstoffen en circulaire economie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur circulaire bouweconomie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur ruimtelijke planvorming

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk of Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon