Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur uitvoeringsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 9 september
 • Vacaturenummer BD19/JUSTIS/190227
 • Plaatsingsdatum 12 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Bij een publieke rol, zoals leraar of taxichauffeur, hoort een controleerbare garantie op integer handelen. Namens het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet de screeningsautoriteit Justis daar op toe. Justis geeft onder meer de Verklaring Omtrent het Gedrag uit. Als adviseur uitvoeringsbeleid draag je bij aan de kwaliteit van de screening.

Je adviseert over de voorbereiding van zowel strategisch beleid als uitvoeringsbeleid. Ook zorg je voor de implementatie van het uitvoeringsbeleid en lever je een bijdrage aan monitoring- en evaluatieprocessen.

In je rol van ‘linking pin’ tussen de beleidsdirectie en de diverse afdelingen van Justis onderhoud je contact met verschillende ministeries en ketenpartners. Vanuit jouw kennis denk je actief met de beleidsdirectie mee en kom je gevraagd en ongevraagd met voorstellen voor de ontwikkeling van nieuw beleid of aanpassing van bestaand beleid.

Ook adviseer je over correspondentie met de Tweede Kamer en draag je bij aan het opstellen van notities aan de bewindslieden, of stel je deze zelf op. Je signaleert welke beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn en vertaalt deze naar de eigen organisatie.

Je brengt advies uit over de inzet van screeningsinstrumenten en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de screeningsproducten. Ook neem je deel aan interne projecten, overleg- en werkgroepen en treed je soms op als (deel)projectleider. Hierbij analyseer je vanuit verschillende disciplines en invalshoeken uiteenlopende vraagstukken en leg je de juiste verbanden.

Binnen de eigen organisatie en bij derden toets je het draagvlak voor eigen ideeën en beslissingen. Hierbij zorg je bovendien voor realistische inschattingen voor de benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaak je de voortgang.

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding op wo-niveau afgerond, bijvoorbeeld bestuurskunde, rechten of politicologie.
 • Je hebt een brede kennis van de gebieden waarin Justis opereert (maatschappelijk, economisch, juridisch en politiek/bestuurlijk).
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Je bent in staat om de werkwijzen en procedures binnen Justis en haar ketenpartners snel eigen te maken.
 • Je hebt inzicht in beleidsontwikkelingen, politiek-bestuurlijke verhoudingen en interne verhoudingen.
 • Je bent vaardig en creatief in het analyseren, interpreteren en opstellen van beleidsadviezen.
 • Je weet (beleids)producten en processen helder en overtuigend toe te lichten.
 • Je bent goed in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je bent vaardig in het (laten) analyseren van nationale en internationale jurisprudentie.
 • Je hebt aantoonbare samenwerkingsvaardigheden en ervaring met het bouwen en onderhouden van netwerken.
 • Je gaat goed om met weerstand en hebt altijd argumenten en alternatieven achter de hand om tot oplossingen te komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat uit de doelgroep arbeidsbeperkten. Behoor je tot deze doelgroep? Vermeld dat dan in je sollicitatiebrief en stuur een kopie mee van je inschrijving in het doelgroepregister.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 16 september 2019. De beoordelingsgesprekken worden gehouden in de week van 23 september 2019.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU) is een hecht team van gedreven medewerkers. De afdeling JZU bestaat uit de clusters ‘Juridische Zaken’ en ‘Strategie en uitvoeringsbeleid’ met elk hun eigen rollen en expertisegebieden.

De afdeling JZU heeft als hoofdtaken de vertaling van ontwikkelingen in de omgeving naar Justis (visie en strategie), het strategisch en beleidsmatig ondersteunen en adviseren van de directie, mede vormgeven aan het uitvoeringsbeleid binnen Justis, mede bepalen, monitoren en evalueren van het beleid in relatie tot opdrachtgevers, klanten en de interne organisatie en het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit van de producten en processen.

De vacature is bij het cluster Strategie en uitvoeringsbeleid. Het cluster draagt actief bij aan de visie- en strategievorming van de organisatie en de formulering van beleidsdoelen (“beleidsbepaling”). Taken van dit cluster zijn onder andere het monitoren van en adviseren over (politiek-maatschappelijke) ontwikkelingen, het onderhouden van relaties met opdrachtgevers, het bepalen van impact van beleid op de organisatie en het ophalen van ervaringen en ideeën binnen de organisatie als input voor beleid.  De taken van de afdeling vragen betrokkenheid, scherpe analyses en heldere, bruikbare adviezen. Bij ons word je elke dag uitgedaagd je kennis en creativiteit toe te passen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 300 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving.

Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barend Duits, Afdelingsmanager

06-15402541

Niels Romijn, Senior Adviseur

06-52877979

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Roegsana Jagga, HR-ondersteuner Strategie, Innovatie & Organisatie

06-25685645

Wendy Choy, HR-ondersteuner Strategie, Innovatie & Organisatie

06-50080803

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Juridische Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur coördinatie veiligheid en projecten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Bestuurlijk (senior) adviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon