• Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 30 juni 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 568282, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Kwalitatief goede huisvesting is voor iedereen een randvoorwaarde om goed te kunnen werken. Om deze randvoorwaarde voor de Bestuursstaf van Defensie goed in te vullen heeft de directie HR & Bedrijfsvoering goede contacten binnen het volledige vastgoednetwerk binnen en buiten Defensie. Met o.a. Defensie Vastgoed Management/DOSCO, Directoraat Generaal Digitalisering en Overheidsorganisaties (DGDOO) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) worden vastgoedprojecten ten behoeve van de Bestuursstaf opgestart en bewaakt. Kom jij als adviseur vastgoed de Bestuursstaf hierbij helpen?

Dit maakt jouw baan uniek:
De komende jaren staat een renovatie van het monumentale deel van het Plein Kalvermarkt Complex op de planning en worden vastgoedprojecten op o.a. de Koningin Beatrix Kazerne te Den Haag en de Zwaluwenberg te Hilversum uitgevoerd. Als adviseur vastgoed bereid je deze projecten voor en begeleid je samen met diverse stakeholders de uitvoering ervan. Daarbij zorg je ervoor dat ondanks alle renovaties, uitbreidingen en reorganisaties er huisvesting is voor alle medewerkers van de Bestuursstaf. Hierbij neem je actief de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van o.a. het hybride werken, energietransitie, duurzaamheid, leefomgeving en veiligheid mee.

De adviseur vastgoed is verantwoordelijk voor:
- Het adviseren van directeur HR&BV en (P)SG over ontwikkelingen ten behoeve van besluitvorming op gebied van vastgoed, huisvesting en energietransitie (duurzaamheid), zoals het Programma Transformatie Vastgoed (concentreren, verduurzamen, vernieuwen);
- Het voorbereiden, coördineren, begeleiden en bewaken van vastgoed en huisvestingsprojecten bij de Bestuursstaf, zoals;
- Renovatie A-gebouw.
- Benodigde aanpassingen kazernes t.b.v. huisvesting uitbreiding dienstonderdelen (KBK en MJLC).
- Renovatie Zwaluwenberg, waarbij ook passieve infra (ICT) dient te worden aangepast aan de eisen van deze tijd.
- Het contact houden met DGDOO en DVM over vastgoedontwikkelingen;
- Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het hybride werken, energietransitie en duurzaamheid om mee te kunnen praten en denken over het opstellen van aanwijzingen en richtlijnen in relatie tot vastgoed en huisvesting binnen Defensie. In overleg met de senior adviseur vastgoed, adviseurs bedrijfsvoering en het afdelingshoofd zullen de projecten en werkzaamheden onderling worden verdeeld. Het accent zal liggen op ondersteuning van de operationele eenheden (DCC, SOCOM) en Bijzondere Organisatie Eenheden (MIVD, DGV, COID, IVD, MLA, IGK) die onder de Bestuursstaf vallen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Bedrijfsvoering en Veiligheid van de Directie HR & Bedrijfsvoering van het Kerndepartement (KD). De directie HR&BV heeft als doelstelling het optimaal ondersteunen van alle directies behorende tot het KD op o.a. het gebied van personeel & organisatie, materieel, informatievoorziening, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, en veiligheidsmanagement. Daarnaast is het borgen van de samenhang binnen de BS en het welbevinden en de (sociale) veiligheid (safety en security) een structureel aandachtspunt van de directie.

De directie HR&BV KD bestaat naast een directiebureau uit een bureau BC/EBB, een afdeling Advies, Informatievoorziening en Projecten (AIP), een afdeling HR KD en een afdeling bedrijfsvoering en Veiligheid.

De Afdeling Bedrijfsvoering en Veiligheid
De adviseur vastgoed is werkzaam binnen een team van adviseurs bij de afdeling Bedrijfsvoering en Veiligheid van de Directie HR en Bedrijfsvoering van de Bestuursstaf.
Deze afdeling adviseert en ondersteunt de Bestuursstaf op het gebied van Huisvesting & Vastgoed, Materieelbeheer en ketenlogistiek, Veiligheid en behoeftestellingen.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

S.E. Hoogstad

Solliciteren?

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Adviseur vastgoed" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "568282" naar:

Kalvermarkt 32
2511 CB
's-Gravenhage

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur Duurzaamheid & Milieu

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Cybersecurity

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Woordvoerder/Adviseur bij de directie Communicatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon