• Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 juni Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer WNZ-22-013
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat is materieel beheerder van een grote hoeveelheid gronden die eigendom zijn van de Staat. Deze gronden liggen binnen het strategisch gebied van Rijkswaterstaat en zijn nodig voor het uitvoeren van onze kerntaken. Dat vraagt niet alleen om goed vastgoedbeheer, maar ook om gedegen voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen op het areaal. Als adviseur vastgoed van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ) geef jij uitvoering aan het optimaliseren van dit vastgoedbeheer.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van assets zoals vaarwegen, uiterwaarden, rijkswegen, tunnels, bruggen, viaducten, kanalen en gronden. Het beheergebied van RWS WNZ is gelegen binnen de provincie Zuid-Holland. Het is een complex gebied met een groot aantal andere overheden, bedrijven, belangengroepen, initiatiefnemers en eigenaren langs onze netwerken. Daarbij treden we niet alleen op als beheerder, maar ook als gastheer en speler. Dat maakt de uitdaging des te groter om bij de optimalisatie van ons vastgoedbeheer omgevingsgerichte keuzes te kunnen maken.

Als adviseur vastgoed werk je nauw samen met anderen, met ieder een eigen expertise en verantwoordelijkheid. Zoals met de beheerders van ons werkgebied, en met collega’s die zicht hebben op het benodigde vastgoed in de toekomst. Met collega’s die voor heel RWS verantwoordelijk zijn voor de verwerving van gronden, en met juristen en corporate vastgoedadviseurs. Je coördineert het werkproces voor vastgoed en gronden in de regio. Lopen reguliere processen stroef om structurele redenen zoals capaciteitsgebrek of onduidelijkheden, dan zoek jij naar oplossingen. Signaleer je dat een vastgoeddossier te complex of politiek-bestuurlijk gevoelig is om via de reguliere lijn op te lossen, dan informeer je tijdig het directieteam. Je adviseert het directieteam proactief over vastgoedvraagstukken en eventuele knelpunten en draagt bij aan de implementatie van werkprocessen voor regionaal vastgoed.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jouw werkzaamheden bestaan zowel uit het beheren van en adviseren over het vastgoed van regio West-Nederland Zuid. Daarbij beoordeel je enerzijds binnenkomende verzoeken en initiatieven op haalbaarheid en handel je deze af. Anderzijds borg je onze vastgoedbelangen voor alle gronden in eigendom binnen onze regio, en je geeft daarbij integrale adviezen die recht doen aan onze kerntaken. Verder maximaliseer je potentiële opbrengsten van het areaal.

Wat wij aan jou waarderen
Met jouw kennis en ervaring heb je overzicht in de ontwikkelingen binnen het werkveld. Je bent analytisch sterk en ziet snel verbanden. Je bent een echte teamspeler en creëert een relevant netwerk. Je bent nieuwsgierig en gaat graag de dialoog aan. Ook houd je graag en succesvol overzicht op een groot aantal lopende dossiers. De dynamiek van je werk en de politiek-bestuurlijke gevoeligheden daarbinnen schrikken jou niet af. Je overlegt net zo makkelijk met partijen binnen als buiten Rijkswaterstaat.

Wil je meer weten over deze functie? Bel of app dan met Ronald Seijger, vastgoed coördinator, 06-11834526 (i.v.m. vakantie vanaf 23 mei bereikbaar). Hij staat je graag te woord!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten we ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 4 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Verder nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Werkenpakket
De advisering en ondersteuning van het management, in de breedste zin van het woord: daarvoor staat de afdeling Werkenpakket. Zo zijn we verantwoordelijk voor juridisch advies, informatie- en veiligheidsmanagement, netwerkmonitoring, bedrijfshulpverlening, de AVG, vastgoed en het maken van service level-agreements rondom onder andere facilitaire zaken, huisvesting en ICT.
De professionals binnen de afdeling adviseren, analyseren, regisseren én toetsen. Zo ondersteunen we het management en dragen we bij aan scherpe sturing binnen Rijkswaterstaat, waarbij het realiseren van de maatschappelijke opgave buiten vooropstaat. De afdeling is de voorbije jaren met veel energie opgebouwd. De komende periode gebruiken we om verder te bouwen aan een professionele afdeling, die op effectieve en efficiënte wijze de organisatie voorziet van integrale producten en adviezen. Je werkt binnen de afdeling voor meerdere clusters.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

David de Jong, afdelingshoofd Werkenpakket

06-27823936

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, adviseur Werving en Selectie

06-20310069

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur waterkwaliteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Asset manager kunstwerken

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur programmeren infrastructuur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon