Adviseur Veiligheid

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Opslag / vervoer / logistiek, Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 4 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/BV/2023/1295
 • Plaatsingsdatum 18 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Bedrijfsvoering (BV) één vacature bij de afdeling Facilitair, team Facilitaire Kennis en Regie (FK&R), voor de functie van Adviseur Veiligheid (FGR: Adviseur Bedrijfsvoering S10). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan een vast dienstverband kan een jaarcontract worden aangeboden.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel aan wanneer zij bijvoorbeeld vluchten uit onveilige landen of wegens hun geloof of geaardheid daar bedreigd worden. Maar migratie gaat ook om mensen die hier willen studeren, hun kennis willen delen door hier bijvoorbeeld te werken, of gewoon graag Nederlander willen worden. Onze maatschappij veranderd constant. Politieke- en maatschappelijke druk, maar ook mondiale conflicten, spelen een belangrijke rol op wijze waarop wij omgaan met belangrijke thema’s als migratie. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee die impact hebben op de IND organisatie en bedrijfsvoering. Daarnaast zorgen andere ontwikkelingen zoals het nieuwe Rijks huisvestingsbeleid er ook voor dat de IND zelf niet meer haar rijkskantoren faciliteert, maar dat concerndienstverleners dit overnemen.

Op het gebied van (fysieke) veiligheid vraagt dit om een andere benadering; van uitvoering naar regie. Maar het vraagt ook om wenbaarheid, innovatie en betrouwbaarheid. Bij de IND werken de Adviseurs Veiligheid samen in één team, Cluster Veiligheid. Vanuit het team heeft elke Adviseur Veiligheid de verantwoordelijkheid over een regio in Nederland. Dit zijn diverse locaties, opdrachtgever van de aldaar aanwezige Rijksbeveiliging Organisatie en contactpersoon van de ketenpartners. Daarnaast is elke Adviseur Veiligheid verantwoordelijk voor diverse landelijke aandachtgebieden (expertise). Hierbij kun je denken aan crisisbeheersing, beleid, OBE-inrichting en ketensamenwerking. Gezamenlijk draagt het Cluster Veiligheid bij aan het bijhouden van het Veiligheidsbeleid, het ontwikkelen van adviesstukken, het stellen normen en kaders maar ook het bedenken van innovatieve ontwikkelingen op het gebeid van veiligheid en het in stand houden van de crisisorganisatie.

Wat ga je doen?

“Waarbij de ene werkdag vrij rustig verloopt, moet je de volgende dag continue ad hoc schakelen en snel acteren. De wisselende werkzaamheden, waarin samengewerkt wordt met verschillende organisatielagen, gecombineerd met politieke druk zorgen voor een unieke baan met veel uitdagingen, waardoor het werk altijd leuk blijft!”

Hoe ziet je toekomstige werkweek eruit?

‘s Ochtends schuif je aan bij een operationeel overleg op locatie om de actuele ontwikkelingen en acties te bespreken. Daarna bespreek je met je collega’s de bijzonderheden van je week en kun je sparren over de aanpak van problemen. Na de lunch heb je een afspraak met een ketenpartner om de dienstverlening te bespreken en te werken aan de relatie. Vervolgens besteed je de rest van de middag voor het uitwerken van gesprekken of het opstellen van een adviesnota. En voordat je naar huis gaat, bel je kort met de Rijksbeveiliging Organisatie of manager van de locatie om te bespreken of er problemen zijn of verwacht worden. De andere dag werk je fysiek op een locatie om zichtbaar en bereikbaar te zijn voor vragen en ter plekke ontwikkelingen te bespreken en te beoordelen. Onderweg naar huis krijg je in je piketweek een melding dat er een incident plaats heeft gevonden en zorg je dat de juiste procedures uitgevoerd wordt. Jouw dag is dus altijd anders en wisselt tussen operationele en tactische werkzaamheden.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Je levert gevraagd en ongevraagd advies op alle aspecten waarbij veiligheid een rol speelt;
 • Je houdt je bezig met de ontwikkelingen op het gebied van Integrale Veiligheid en de beleidsontwikkeling van het veiligheidsbeleid;
 • Je bent gemandateerd opdrachtgever voor de Rijksbeveiligings Organisatie;
 • Je bent een onderdeel van de piket organisatie IND.

Wat de functie zo leuk maakt:

Als Adviseur Veiligheid geef je uitvoering aan de ontwikkelingen op het gebied van Integrale Veiligheid, waarbij je onder meer bezig zult zijn met het ontwikkelen van een methodiek/proces voor het opstellen van een risicoprofiel, het ontwikkelen en in stand houden van het Veiligheidsbeleid en werk je samen met het team aan innovatie. Je werkt prioritaire risico’s uit in scenario’s samen met de in- en externe partners. Je zorgt ervoor dat er cyclisch kan worden gewerkt (Plan Do Check Act) en weet sturingsinformatie uit bedrijfssystemen te halen, deze te verbeteren en te interpreteren naar concrete veranderingen of doelen.

Daarnaast draag je aan de normen en kaders op het gebied van de integrale veiligheid. Je adviseert en komt met verbetervoorstellen voor Veiligheidsonderwerpen en ook op andere onderwerpen binnen het team. Je hebt inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen. Het is belangrijk dat je zelfstandig als in teamverband weet te werken, waarbij je goed weet te schakelen met je manager, adviseurs en in- en externe partners, ook in gespannen situaties.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je beschikt over een hbo- werk- en -denkniveau;
 • Je hebt bij voorkeur kennis in de richting van Integrale Veiligheidskunde, Crisis- en Risicomanagement en/of Bedrijfskunde;
 • Je hebt kennis van financieel- economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen, waaronder beleid;
 • Je hebt goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent initiatiefrijk, denkt in oplossingen en participeert (pro) actief op ontwikkelingen;
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek, bestuurlijk en maatschappelijke sensitiviteit.

Competenties:

 • Klantgerichtheid;
 • Analyseren;
 • Samenwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Plannen en organiseren;
 • Voortgangscontrole;
 • Netwerken;
 • Zelfontwikkeling.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartners) snel en vakkundig bedienen: met een brede blik op het gebied van HR, financiën, control, Lean, interne audits, huisvesting, veiligheid en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de directeur en een aantal MT-leden, die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende afdelingen van BV. De directeur en MT-leden worden ondersteund door managementondersteuners. De inhoudelijke ondersteuning van (plaatsvervangend) directeur en de overige MT-leden vindt plaats door directie- en afdelingssecretarissen. De managementondersteuners, de secretarissen en de informatiemanagers vormen de Staf van de directie Bedrijfsvoering.

Cluster Veiligheid

Je komt te werken bij Cluster Veiligheid, onderdeel van de directie Bedrijfsvoering. Cluster Veiligheid is landelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers, locaties en klanten van de IND. Het cluster is tevens verantwoordelijk voor het stellen van normen, kaders en het Veiligheidsbeleid en uitvoering van deze. Binnen deze functie zijn aanmeldcentra zoals Ter Apel (ACTA) belangrijke locaties. ACTA is de locatie waar vreemdelingen zich voor het eerst melden als zij asiel willen aanvragen. Vanwege de fluctuerende instroom en de afhankelijkheden van onze ketenpartners verwachten wij van de Adviseur Veiligheid dat hij om kan gaan met een soms dagelijks wijzigend proces en goed kan schakelen tussen de belangen die spelen.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!


Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Harmen Dijkhuis, Senior Adviseur Bedrijfsvoering

06-50088646

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Senad Selimspahic, Senior Adviseur Werving en Selectie

06-31109112

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ondersteuner HR Adviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medisch Adviseur BMA

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Communicatieadviseur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon