Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 17 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer ZD-459
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur vergunningverlening ben jij vanuit Rijswijk mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van adviesproducten op het deelterrein ecologie.

Je fungeert als adviseur en vergunningverlener en draagt zorg voor de afhandeling van vergunningaanvragen met een sterk ecologische component. Voor jouw werk houd je een toegankelijk en actueel werkdossier bij. Binnen je werk heb je te maken met de meer (inhoudelijk) afwijkende/ complexe vergunningverleningstrajecten en -projecten. Je opereert op het snijvlak van beleid en uitvoering in een politiek-bestuurlijke en internationale context. Dit vraagt van jou de nodige creativiteit voor het bedenken van passende oplossingen. Je doet hiervoor de voorbereiding, advisering en realisatie.

Als vergunningverlener heb je veel externe contacten. Je voert overleg en onderhandelt met aanvragers. Je levert een bijdrage aan de afhandeling van vergunningaanvragen, meldingen en zienswijzen. Dit doe je door aanvragen, meldingen, zienswijzen en bezwaarschriften te beoordelen en ingewonnen adviezen te toetsen. Je beoordeelt milieu-effectrapportages en passende beoordelingen. Daarnaast behartig je de belangen van Rijkswaterstaat in overleggen met de sectoren, beleidsafdelingen en internationale partijen. Kennis van de I&W-omgeving, maar ook van andere beleidsdepartementen is een pre.

Je adviseert in complexe trajecten en vergunningprocedures. In het bijzonder borg je voor deze functie een tijdig en kwalitatief goed advies voor de vergunningverlening op basis van de Waterwet, Kader Richtlijn Water, Kader Richtlijn Marien en de Wet Natuurbescherming (dit laatste in een adviserende rol richting het Ministerie van LNV). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de Wet Bescherming Antarctica voor wat betreft vergunningverlening en advisering voor het beleid voor wat betreft het omgaan van Nederland met het Antarctische gebied.

Je maakt gebruik van de meest actuele ecologische inzichten in adviezen en vergunningen, waarmee je initiatieven bijstuurt om negatieve ecologische effecten te voorkomen of beperken. Ook besteed je veel tijd aan het beoordelen van milieueffect rapportages en passende beoordelingen. Je werkt nauw samen met een team van professionals in de keten planvorming – vergunningverlening - handhaving. Het accent ligt voor jou op de ecologisch complexe inhoudelijke afwegingen. Een belangrijk thema daarbij is het inbrengen van flexibiliteit in vergunningen, onder andere om ruimte te bieden aan innovaties. In jouw werkpakket staat een integrale ruimtelijke afweging centraal waarbij je rekening houdt met bestaande belangen zoals scheepvaart, mijnbouw, luchtvaart, natuurwaarden en zandwinning, binnen de vigerende juridische randvoorwaarden. Daar waar nodig adviseer jij, op basis van jouw kennis, andere projecten met betrekking tot mariene natuuraspecten.

Flexibiliteit en gedrevenheid is een must, Je bent stressbestendig, niet bang om op mensen af te stappen en hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke gevoeligheden en belangen. Tevens ben je op de hoogte van de meest recente natuurwetgeving. Je overziet de Rijkswaterstaat belangen en visie goed. Je bent een teamspeler en niet te beroerd af en toe wat extra’s op te pakken.

Je speelt in op beleidswijzigingen en nieuwe inzichten uit ecologisch onderzoek, op ontwikkelingen in de technologie en op onverwachte omstandigheden. Tot slot lever je een bijdrage aan de realisatie van onderzoeken van omgevingsmanagement.

Samen met anderen
Je onderhoudt en gebruikt een relevant netwerk met netwerkbeheerders in de regio en met handhaving, juridische zaken en andere onderdelen van Rijkswaterstaat. Je voert overleg met de initiatiefnemer van vergunningen en je stemt de planning af met alle belanghebbenden. Daarmee onderhoud je goede relaties. Je kunt goed analyseren en overzicht houden en je neemt van daaruit belangen van Rijkswaterstaat en derden mee in je afwegingen. Indien nodig stem je daarbij af met beleid en internationale collega bevoegd gezag.
Je draagt bij aan de ontwikkeling van jouw vakgebied. Dit doe je door vanuit periodieke evaluaties (bijvoorbeeld PDCA) te komen met verbeterde/vernieuwde methoden, werkprocessen, producten en oplossingen. Tevens zorg je voor het borgen van kennisdeling en draag je met jouw kennis en kunde actief bij aan het verbeteren van kwaliteitscontroles. Tot slot lever je een bijdrage aan beleidsevaluatie.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting biologie/ecologie of vergelijkbare relevante richting;
 • Je hebt relevante kennis op het gebied van mariene ecosystemen en aantoonbare kennis en ervaring met het beoordelen van ecologische studies t.b.v. het onderbouwen van de ecologische afweging in vergunningen;
 • Je hebt relevante vaktechnische kennis op het gebied van vergunningverlening en kennis van of affiniteit met relevante wet- en regelgeving;
 • Je hebt relevante ervaring (indicatief 1-3 jaar) op het gebied van vergunningverlening en gevoel voor beleids/politieke aspecten binnen het proces vergunningverlening;
 • Je hebt inzicht in het proces vergunningverlening en handhaving en de samenhang met andere bedrijfsprocessen;
 • Je beheerst de Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Ervaring in werken met de Kader Richtlijn Water en ervaring in werken met internationale richtlijnen (m.n. Wet Bescherming Antarctica) is een pré.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • Gesprekken vinden plaats in week 35.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zee en Delta is een van de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat en is sterk verankerd in land en water. Wij beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland en maken het vervoer over deze zeegebieden mogelijk. Daarnaast verzorgen we, samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen, het kustbeheer van Nederland. Verder borgen we de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en zijn wij internationaal gezien dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee: de Noordzee. Wij werken veel samen met provincie Zeeland, het departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen, de Haagse beleidsdepartementen en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. 

Kijkend naar de toekomst zetten we onder andere in op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste doen we onder meer met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur. In totaal werken er ongeveer 640 mensen bij ZD, verspreid over vier directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement, Bedrijfsvoering en Rijksrederij.

De afdeling Vergunningverlening van de regio Zee en Delta
De afdeling Vergunningverlening voert in de rol van bevoegd gezag wettelijke taken uit en denkt en werkt mee aan de regionale netwerkontwikkeling waarbij de netwerken voor de gebruiker optimaal beschikbaar zijn. Daarnaast verleent de afdeling vergunningen, beoordeelt meldingen binnen verschillende wettelijke kaders en levert een bijdrage aan het opstellen van projectplannen (Waterwet), de verlening van risicogestuurde landelijke vergunningen en handhavingprogramma’s. Ook bevordert de afdeling het in stand houden en het ontwikkelen van relevante kennis en kunde en adviseert indien nodig ook ander bevoegd gezag zoals beleidsdepartementen, gemeenten en provincies.
Voor het areaal Noordzee en Caribisch Nederland bevatten de taken van de afdeling aanvullend het adviseren op uitvoerbaarheid van (internationale) regelingen en verdragen. Vanwege het ontbreken van provincies, waterschappen en gemeentes is de scope van vergunningverlening vaak breder en inhoudelijk complex.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Adriana Wijga, senior adviseur

06-0166050

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gert Jan Roding, Adviseur Werving en Selectie

06-14685601

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur maatregelen scheepvaartveiligheid NOVP

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch adviseur vergunningen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Maastricht of Den Bosch
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur vloot en markt ontwikkeling

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon