• Stand­plaats Goes
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 30 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer ZD-22-012
 • Plaatsingsdatum 10 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vlot en veilig van A naar B kunnen. Dat lukt alleen met een solide infrastructuur. Bij Rijkswaterstaat Zee en Delta maken we onder andere vervoer over het Zeeuwse land en water mogelijk, zorgen we voor een goede waterkwaliteit en beschermen we het achterland. Help jij ons met de bescherming van onze regio tegen overstromingen, droogte en verzilting? Dan ben jij de adviseur water die wij zoeken!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Zijn er tijdens het dagelijks beheer en onderhoud van onze kunstwerken vragen over waterkwantiteit en waterveiligheid? Dan ben jij degene die de antwoorden weet. Er komen daarnaast nog een aantal specials op je pad, zoals de zoet-zoutscheiding bij de Krammersluizen en afspraken met Vlaanderen over de peilen in de havens van Antwerpen. Jij staat aan de lat voor het opstellen en oefenen van protocollen voor aantoonbare borging van de waterkerende en spuiende functies van onze kunstwerken. Zijn er maatregelen nodig aan onze kunstwerken? Dan lever je daaraan inhoudelijke input vanuit jouw vakdisciplines. Ook kunnen we je vragen zo’n proces namens de beheerder te coördineren en daarbij de juiste medewerkers te betrekken. Hierbij werk je onder andere samen met de collega’s uit het district en de afdelingen Netwerkontwikkeling en Planvorming.

Je vertegenwoordigt het beheerdersbelang in planstudies en projecten zoals studies met betrekking tot opstellen van Beslis Ondersteunende Systemen, of de gevolgen van zeespiegelstijging in het kader van het Deltaprogramma. Vanuit je inhoudelijke expertise ben je breed inzetbaar en adviseer je bijvoorbeeld bij complexe vergunningsaanvragen en stel je de randvoorwaarden hiervoor op.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je beoordeelt het functioneren van onze assets binnen het hoofdwatersysteem (zoals spuisluizen, doorlaatmiddelen en schutsluizen) op grond van afspraken uit Waterakkoorden (waterkwantiteit) en eisen uit de Waterwet (waterveiligheid). Indien noodzakelijk initieer je specialistische studies en onderzoeken en begeleid je deze. Je kent de protocollen voor de werking van de objecten en helpt deze verder te optimaliseren. Net als als wij vind je het belangrijk dat kennis over waterkwantiteit, waterveiligheid en de relatie met de functionele werkingen van kunstwerken in ons areaal geborgd en verder ontwikkeld worden. Je neemt hierbij een leidende rol, doet voorstellen voor verbetering en zorgt dat wij in de pas lopen met landelijke ontwikkelingen op het gebied van zoutlast, droogte en zeespiegelstijging.

Wat wij aan jou waarderen
Uiteraard heb je affiniteit met dit vakgebied en ben je gemotiveerd om jouw expertise de komende jaren verder te ontwikkelen. De aard van dit werk maakt dat je zowel planmatig als ad hoc kan handelen. Ook sta je stevig in je schoenen, heb je een helikopterview, en kan je hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden en aan meerdere dossiers tegelijk werken.

Meer weten?
Ben jij de adviseur waterveiligheid & waterkwantiteit die wij zoeken, solliciteer dan direct online! Wil je toch nog wat meer weten, neem dan contact op met Yuri de Nooijer, clusterleider, via 06-53281700. Hij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zee en Delta is sterk verankerd in land en water. We beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken we het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgen we het kustbeheer van Nederland. We borgen de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal gezien zijn we de gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar wij voor staan. En dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werken wij proactief aan de ontwikkeling van onze netwerken.

Kijkend naar de toekomst zetten we onder andere in op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste doen we onder meer met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur. De professionele en betrokken collega’s binnen Zee en Delta zetten vol energie hun schouders onder onze ambities.

Zee en Delta - District Noord
Bij district Noord zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in ons areaal. Een omvangrijke taak gezien het aantal rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst Zee en Delta en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden.

We beheren publieksgericht het beheergebied in de delta en de kust van Nederland, namelijk de Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, Kanaal door Zuid-Beveland en Schelde -Rijnkanaal. De daarbij behorende assets zijn onder andere de Oosterscheldekering, Veerse dam, Grevelingendam en -sluizencomplex, Krammer en Kreekrak. Daarnaast verzorgt het district een adequaat, publieksgericht beheer van autowegen, waaronder de N59 en een deel van de N57. Het district kent als geen ander de toestand van haar objecten en zorgt dat deze goed en veilig functioneren. Daarbij staat de gebruiker centraal. Ons beheergebied leent zich uitstekend voor innovaties en nieuwe technieken. Kijkend naar de toekomst zetten we samen met onze partners in op energiebesparing en -opwekking, maar ook op nieuwe technieken en het gebruik van duurzame materialen bij het onderhoud aan onze objecten.

Het district Noord is opgesplitst in de clusters Assetmanagement (AM) en Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement (BNC). Het cluster Assetmanagement verzorgt de onderhoudsplanning en -programmering van het district. Ook draagt het zorg voor het borgen van de Rijkswaterstaat-belangen als beheerder binnen planstudie- en aanlegprojecten. Daarnaast vindt hier de kennisborging van het areaal plaats.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yuri de Nooijer, clusterleider

06-53281700

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, adviseur werving & selectie

06-20310069

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur nautische incidenten

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator arbo en veiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch inspecteur schepen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Vlissingen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon