Adviseur waterkwaliteit en waterkwantiteit

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 23 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer WNZ-24-003
 • Plaatsingsdatum 2 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur waterkwaliteit en waterkwantiteit adviseer jij over de waterkwaliteit en waterkwantiteit van de rivieren in de regio Zuid-Holland. Hierbij lever je een bijdrage aan de gebruiksfuncties van het rivierengebied. Je houdt je bezig met vraagstukken rondom drinkwater, zwemwater, droogte en natuur. Is jouw interesse gewekt? Lees dan verder en solliciteer!

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken
Watermanagement heeft een toenemende politieke en bestuurlijke belangstelling en aandacht. De belangrijke Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater zet de Europese richtlijnen om in beleid en geeft nieuw elan aan waterkwaliteit en waterkwantiteit. Als adviseur in dit vakgebied werk je mee aan het realiseren van een kerntaak van Rijkswaterstaat: schoon en gezond water.

Wat ga je doen?

 • adviseren over waterkwaliteit vanuit oogpunt van zwemwater en drinkwaterproductie, de zoetwatervoorziening en natuur
 • zorgen voor afstemming met landelijke organisatiedelen van Rijkswaterstaat en met met externe partijen zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven

Je neemt deel aan projecten en werkgroepen, zoals bijvoorbeeld aan de landelijke werkgroepen zwemwater, drinkwater, het 'Regionaal droogte overleg' en 'Team watertekorten'.

Hierbij heb je de volgende rollen:

 • zwemwatercoördinator
 • drinkwatercoördinator
 • (plaatsvervangend) secretaris van het regionaal droogte overleg; jouw adviezen spelen een essentiële rol bij (dreigende) watertekorten in de Rijkswateren

Je werkt nauw samen met een andere adviseur waterkwaliteit en een andere adviseur waterkwantiteit binnen het cluster. In deze samenwerking worden ook de adviesproducten en werkverdeling doorgesproken.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Met enthousiasme werk jij in jouw vak! De ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit en zoetwater volg je op de voet. Je vertaalt deze kennis adequaat naar de dagelijkse praktijk.

Energie krijg je van de samenwerking met anderen. Denk hierbij aan de afstemming met gemeenten of provincies, waarbij je in gesprek gaat oversamenwerkingsovereenkomsten. Of denk aan de afspraken die je maakt met drinkwaterbedrijven, waarbij je zorgt voor risico dossiers, uitvoeringsprogramma's en de vastlegging van maatregelen. Jij neemt hierbij de regie, kunt verbinding maken met anderen en zorgt dat jouw schriftelijke adviezen worden gevolgd.

Voor stranden met de functie 'zwemwater', zorg jij ervoor dat de monitoring uitgevoerd wordt en dat resultaten gedeeld worden met gemeenten en omgevingsdiensten.Jij zorgt verder voor actuele zwemwaterprofielen. Je vindt het belangrijk dat de gezondheid en veiligheid van zwemmers wordt geborgd, hiervoor neem je de nodige maatregelen. Je hebt er plezier in om hier adviezen over te geven.

Bij de begeleiding van de uitvoering van de Natura2000 beheerplannen, zorg jij dat de afgesproken maatregelen uitgevoerd worden. Als de natuur de rust nodig heeft, zorg je voor het plaatsen van borden en markering bij natuurgebieden, zodat mensen niet in natuurgebieden komen. Verder adviseren over het beheer en de inrichting van de (voor)oevers vanuit de doelen voor flora en fauna. Dergelijke vraagstukken geven je voldoening en zorgen ervoor dat je in je element bent!

Wat wij aan jou waarderen
Je bent klantgericht en hebt er veel plezier in om samen te werken met anderen. Je bent je ervan bewust wat er speelt zowel binnen als buiten de organisatie. Overzicht houden gaat je makkelijk af en je wil je continu blijven ontwikkelen.

Vanuit je brede overzicht over het werkveld werk je proactief samen met andere onderdelen van Rijkswaterstaat. In je werk streef je continu naar kwaliteit en zoek je naar verbetermogelijkheden. Je zorgt er persoonlijk voor dat er meerwaarde wordt toegevoegd aan de procesonderdelen en aan regiospecifiek kennismanagement. Ook draag je bij aan actieve kennisontwikkeling.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
Of is jouw nieuwsgierigheid gewekt en heb je nog vragen? Bel dan gerust met Aniel Balla, senior adviseur waterkwaliteit, via 06-21107925 of met Megan Bijl, waarnemend clusterleider en senior asset manager, via 06-27190873. Zij staan jou graag te woord!

Wil je meer lezen over de projecten van Rijkswaterstaat?
Lees dan meer over 'droogte en watertekort in Nederland', 'zwemmen in open water', 'voldoende schoon en zoet water'.

 • je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding richting, watermanagement, milieukunde, aquatische ecotechnologie, civiele techniek of in een andere relevante richting
 • je hebt 3 jaar ervaring met waterbeheer
 • jouw kennis van of ervaring met het Nederlandse rivierenstelsel of rivierbeheer is waardevol in deze functie
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat kan en mag je verwachten als je gaat werken bij 1 van de grootste werkgevers van Nederland? Veelzijdig werk en heel diverse banen en de belofte dat jij meewerkt aan een beter Nederland. Je mag je welkom voelen binnen een unieke mix aan collega's. Natuurlijk kun je óók rekenen op goede arbeidsvoorwaarden:

 • 144 vakantie-uren per jaar o.b.v. 36 uur
 • mobiele telefoon en laptop
 • hybride werken met een thuiswerkvergoeding van € 2,15 per dag
 • € 750,- voor het inrichten van je thuiswerkplek of het verduurzamen van jouw woning
 • 100% OV-vergoeding met de 2e klas mobiliteitskaart, ook voor OV-fiets en Greenwheels
 • fietsreiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer
 • elke 5 jaar € 500,- om fiets(accessoires) aan te schaffen
 • voor je elektrische fiets kun je elke 3 jaar € 300,- gebruiken voor een nieuwe accu
 • individueel Keuzebudget van 16,37 % van je salaris
 • trainingen, cursussen, opleidingen: van persoonlijk leiderschap tot je BOA bevoegdheid
 • verlofregelingen per situatie, zoals zorgverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof
 • sportdagen met collega’s en een gezonde keuze in het bedrijfsrestaurant
 • je standplaats is Dordrecht. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op locatie wanneer je functie dit toelaat
 • met passende kandidaten gaan we graag direct in gesprek, dus kennismaking of selectiegesprekken vinden doorlopend plaats
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces

Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen West-Nederland Zuid (WNZ)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten en 4 stormvloedkeringen in deze provincie.

Het gebied is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. Knelpunten worden in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aangepakt. Zo is de A4 Delft-Schiedam aangelegd en wordt momenteel de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20 ontwikkeld.

Dit gebied staat tevens onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Waterveiligheid is dan ook een belangrijk onderwerp: zo heeft Rijkswaterstaat bijvoorbeeld sensoren in de dijken en stormvloedkeringen geplaatst (onder andere in de Maeslantkering) om de kwaliteit van onze waterkeringen te monitoren. Verder zijn er, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal.

Hoofdvaarwegennet - Hoofdwatersysteem
Het team Hoofdvaarwegennet – Hoofdwatersysteem werkt aan instandhouding van de assets ten behoeve van het watermanagement in de regio Zuid Holland. Zo werken we aan:
hoogwaterveiligheid; bevorderen van afvoer van overtollig rivierwater en weren van de zee, zodat risico’s op overstroming zoveel mogelijk beperkt worden;

 • laagwaterveiligheid; bevorderen zoveel mogelijk zoetwater vast te houden zodat de gevolgen van verzilting een scheepvaartstremmingen zoveel mogelijk beperkt worden;
 • scheepvaartverkeersmanagement; zodat er op een doelmatige, vlotte en veilige manier gevaren kan worden op het hoofdvaarwegennet;
 • waterkwaliteit; zorgen dat water schoon is, waardoor het een hoog ecologisch potentieel heeft en het voldoet aan de gestelde eisen om te gebruiken voor onder andere: landbouw, drinkwater, recreatie en peilbeheer.

Het team waar jij onderdeel van uit gaat maken, bestaat uit een diversiteit aan leden. Zo hebben we assetmanagers, nautisch beheerders en wateradviseurs in ons team. Het is een mix van jong en oud en een verscheidenheid van achtergronden, praktijkkennis en talenten. Als team proberen we dat zo goed mogelijk in te zetten om al het werk verzet te krijgen en het buiten beter te maken.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Aniel Balla, senior adviseur waterkwaliteit

06-21107925

Megan Bijl, waarnemend clusterleider en senior asset manager

06-27190873

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Carolien Molenaar, adviseur Werving en Selectie

06-24837885

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur waterveiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatievoorziening

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur en toezichthouder waterkwaliteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam (Laan op Zuid)
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon