Adviseur waterkwaliteitsmodellen

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht of Lelystad
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 18 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WVL-815
 • Plaatsingsdatum 31 december 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe zorgen we voor gezonde watersystemen voor natuur, consumptie en recreatie, in een wereld met een veranderend klimaat en vele belangen van gebruikers van het water en het watersysteem? Hoe beoordelen we voorgenomen wijzigingen in ons watersysteem? Deze en andere vragen kunnen alleen beantwoord worden met de juiste modellen, waarmee Rijkswaterstaat samen met partners de effecten voor waterkwaliteit en ecologie inzichtelijk maakt.

Als adviseur waterkwaliteitsmodellen zorg je voor een ‘state-of-the-art’ modelinstrumentarium dat aansluit bij de behoefte van beleid en uitvoering. Op deze wijze draag je bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Je wisselt tussen vaste werklocaties in Utrecht, Lelystad of Rijswijk, en werkbezoeken bij de regionale diensten van Rijkswaterstaat, overheden en kennisinstellingen.

De afdeling Modellen en Applicaties binnen Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor verschillende modellen en (web)applicaties. Binnen de afdeling werkt het team watermodellen aan modellen voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en calamiteiten. Voorbeelden zijn modellen voor zoutindringing, lange termijn prognoses droogte en operationeel watermanagement. Adviseren over en werken aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de modellen en applicaties voor waterkwaliteit en ecologie zijn belangrijke onderdelen in jouw functie. Je inventariseert en stemt de eisen en wensen aan de modellen af, stuurt de modelontwikkelaars aan en adviseert gebruikers over de toepassing. Je maakt heldere afspraken over de aanlevering van gegevens en oplevering van producten en toetst de opgeleverde producten op kwaliteit. Je houdt rekening met de ontwikkelingen en belangen in het team watermodellen, binnen Rijkswaterstaat en daarbuiten, en weet ze met elkaar te verbinden. Zo draag je bij aan de kennisontwikkeling en de visie op informatievoorziening en de organisatie daarvan en werk je aan het continu verbeteren van onze kennis en netwerkkwaliteit.

De functie richt zich specifiek op twee taken. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkel en beheer je modellen voor verkenningen en vergunningverleningstrajecten voor waterkwaliteit, ecologie en natuur. Je stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van de onderliggende software en basisinformatie zodat de modellen adequaat de gebieden beschrijven.
Daarnaast werk je in het team Nationaal Water Model, het landelijke beleidsinstrumentarium voor waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Je bent verantwoordelijk voor het functioneel beheer en het operationele aanspreekpunt van het landelijk waterkwaliteitsinstrumentarium. In de ambitie om de komende jaren het instrumentarium te consolideren en geschikt te maken voor Rijk en regio, neem je initiatieven tot verbetering en begeleidt je opdrachten aan Deltares en Wageningen Environmental Research. Je test opleveringen, toetst uitkomsten en zorgt tevens voor de inrichting van een rekenomgeving voor landelijke waterkwaliteitsprogramma’s.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in fysische geografie, milieukunde, integraal waterbeheer of een andere relevante natuurwetenschappelijke richting;
 • Je bent analytisch en hebt affiniteit met waterkwaliteit, ecologie en modelleren;
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. Je krijgt zaken geregeld;
 • Je bent gestructureerd, overtuigend en besluitvaardig;
 • Je kunt luisteren en verbinden en hebt de communicatieve vaardigheden om de verbindingen tussen de werelden van beleid en uitvoering en tussen modeldeskundigen en gebruikers goed te leggen;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het vernieuwen, actualiseren en beheren van complexe modelsystemen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 27 januari 2021;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Modellen en Applicaties
Bij de afdeling Modellen en Applicaties vernieuwen, actualiseren en beheren we scheepvaart-, wegverkeers- en watermodellen en kennisrijke webapplicaties. We stellen via verschillende modellen prognoses op voor relevante zichtjaren en sociaal-economische scenario’s. Daarnaast leveren we expertise en ontwikkelen we kaders die zorgen voor de juiste toepassing van modellen en applicaties. Ook adviseren we bij de toepassing van modellen ten behoeve van beleid en uitvoering. Tot slot nemen we deel aan en ontwikkelen we allianties, zoals het Informatiehuis Water en het Nationaal Modellen- en Datacentrum.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Margriet Kruiderink, Afdelingshoofd Modellen en Applicaties

06-51990538

Koen Overmars, Projectleider Watermodellen

06-48010758

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, Adviseur Werving en Selectie

06-15602784

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur verkeers- en vervoermodellen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur leefomgeving applicaties

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operationeel inkoper

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk of Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon