Adviseur watermanagement Noordzee

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 oktober
 • Vacaturenummer ZD-22-061
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Weet jij wat er nodig is om vlotte en veilige scheepvaart op ons hoofdwatersysteem te garanderen? Kun jij diverse hydrografische onderzoeken van de Noordzeebodem beoordelen en adviseren wat er moet gebeuren vanuit de belangen van het dagelijks beheer richting vergunningverlening en handhaving? Weet jij het hoofd koel te houden wanneer er iets zinkt op de Noordzee? Als adviseur watermanagement Noordzee weet jij hoe de bodem erbij ligt en lever jij een belangrijke bijdrage aan het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de Noordzee.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als adviseur watermanagement richt jij je op de bodem van de Noordzee en de daarin/op liggende objecten, zoals verloren ankers, lading en scheepswrakken. Hierbij beoordeel en adviseer je vanuit jouw kennis van de zeebodem, de onderzoeken die voortkomen uit nieuwe activiteiten. Hierbij kan je denken aan de aanleg van windparken met kabeltracés, telecomkabels, CO2 leidingen, zonneparken en zeeboerderijen.

Met je kennis van de maritieme archeologie en scheepswrakken communiceer je met hydrografen, adviseurs vergunningverlening en handhaving en andere stakeholders, zoals de Kustwacht, de Dienst der Hydrografie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vlot en veilig scheepvaartverkeer is daarvoor de basis. In jouw rol als coördinerend beheerder ben je de spil tussen de verschillende partijen. Wanneer je niet bezig bent met het beoordelen van hydrografische en archeologische rapportages, ben je bezig met het dagelijks beheer van de ankergebieden. Als dit wordt gevraagd, maak jij of een van je collega’s tijdens incidenten een beheerdersadvies waarin risico’s en mogelijk maatregelen worden beschreven ten aanzien van de zeebodem en veilige scheepvaart. Ook geef je opdrachten voor onderzoek en eventuele berging.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Op basis van jouw kennis van het beheer van de zeebodem geef je integraal advies over het hoofdwatersysteem op de Noordzee en waar nodig adviseer je ook over andere gebieden in de regio zoals de Westerschelde. Je werkt samen in een team van beheerders en assetmanagers en je zoekt verbinding met collega’s uit andere afdelingen.

Daarnaast zet je je kennis in voor de incidentenorganisatie voor de Noordzee, Westerschelde en Caribisch Nederland. Dit houdt in dat je 24/7-consignatiedienten draait, afwisselend met andere collega’s. Voor het bestrijdingsteam treed je op als voorzitter of voor het crisisteam als inhoudelijk adviseur. In samenwerking met de Kustwacht handel je (milieu-)incidenten af op de Noordzee, de Westerschelde en bijbehorende oevers. De collega’s van de Kustwacht en andere kustregio’s van Rijkswaterstaat weten wie jij bent en vertrouwen op je. Zo bevorder je de soepele afhandeling van incidenten.

Wat wij aan jou waarderen
Van nature ben je klantvriendelijk, communiceer je makkelijk en kan je overtuigend zijn als het nodig is. Analyseren, adviseren, plannen en organiseren gaat je makkelijk af en bij incidenten weet je het hoofd koel te houden en snel en zorgvuldig te handelen.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Marieke van der Kooij, teamleider Beschikbaarheid Netwerken en Crisiscoördinatie, via 06-55154703. Zij staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta (ZD)? Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar ZD voor staat. Dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werkt ZD proactief aan de ontwikkeling van gezamenlijke netwerken.

Kijkend naar de toekomst wordt er binnen ZD ingezet op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste wordt onder meer gedaan met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur.

Windenergie op Zee
Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Ook spelen afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol. Windenergie op zee is hierbij onmisbaar.

De rol van RWS
Vanuit het programma Windenergie op zee (rws.nl) gaat tegen 2023 RWS (beheerder van de Noordzee) 5 windparken helpen realiseren. Het kabinet heeft aangekondigd het succesvolle beleid van windenergie op zee door te willen zetten. In de periode 2024–2030 zal voor 7.000 megawatt aan windparken worden gebouwd verder weg op zee. Deze windparken zullen, samen met de andere windparken op zee, voldoende stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik. Voor een overzicht, zie Waar staan en komen de windparken op zee? - Wind op zee.

Rijkswaterstaat Zee en Delta werkt, als onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan het realiseren van de doelstelling in de Routekaart windenergie op zee 2030. De Noordzee valt onder onze verantwoordelijkheid en daarmee is Rijkswaterstaat ook verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en beheer van windenergie op de Noordzee. Rijkswaterstaat weegt bij het ontwikkelen van windparken op zee zorgvuldig de ecologische belangen af; het effect van de bouw en aanwezigheid van windparken op zee moet binnen de ecologische wettelijke voorwaarden blijven voor beschermde diersoorten in en rond zee. Ook doet Rijkswaterstaat onderzoek naar bijvoorbeeld de scheepvaartveiligheid in en rond de parken zodat er maatregelen genomen kunnen worden die de scheepvaartveiligheid bevorderen.

Net op Zee
Bij windenergie op zee hoort ook Net op Zee: het netwerk waarmee de opgewekte energie vanaf de windparken via enorme kabels wordt aangevoerd naar het elektriciteitsnetwerk op het land. Sinds 2019 is TenneT aangewezen als de beheerder van het net op zee. TenneT zorgt voor de aansluiting van de nieuwe windenergieparken op zee op het landelijk hoogspanningsnet en voor het transport van de met wind opgewekte elektriciteit. Net op zee valt onder de beheertaak van RWS en wordt formeel in opdracht van DG Water en Bodem uitgevoerd.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke van der Kooij, teamleider Beschikbaarheid Netwerken en Crisiscoördinatie

06-55154703

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, adviseur Werving en Selectie

06-20310069

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur handhaving Noordzee

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ecoloog

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business controller

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon