Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Adviseur zorgstelsels en complexe casuïstiek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS190196 (CZ/PN)
 • Plaatsingsdatum 26 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als coördinerend/specialistisch adviseur draag je bij aan de (door)ontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het terrein van de curatieve zorg en de raakvlakken met andere zorgdomeinen. Vanuit jouw kennis van de Zorgverzekeringswet en aanpalende stelsels zorg je voor het oplossen van complexe zorgvragen van individuele burgers en zorginstellingen die bij het ministerie van VWS terecht komen.

Je maakt hierbij gebruik van je brede netwerk binnen het ministerie en daarbuiten (zoals zorginstellingen, zorgverzekeraars, gemeenten, toezichthouders, koepelorganisaties en patiëntenfederaties). Op basis van je ervaringen signaleer je knelpunten in het zorgbeleid en formuleer je concrete verbetervoorstellen die je gevraagd en ongevraagd presenteert aan het managementteam. Zo draag je bij aan de leercirkel in het beleid van de directie.

De volgende thema’s staan centraal in je functie:

Zorgverzekeringswet en aanpalende zorgstelsels

De basis van jouw deskundigheid betreft kennis van de Zorgverzekeringswet en van de raakvlakken met andere relevante wetgeving (zoals de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet forensische zorg). Je kent de bekostigingssystematieken die samenhangen met deze wettelijke stelsels of je hebt de drive om je hierin te verdiepen, je bent bekend met de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in deze wetten en je weet welke knelpunten en vraagstukken zich voordoen op de raakvlakken daartussen. Deze kennis zet je in voor zowel het oplossen van complexe casuïstiek als voor andere bekostigings- en stelselgerelateerde vraagstukken (bijvoorbeeld over betaalbaarheid, zorginkoop en wachttijden).

Je werkt samen met collega’s in het cluster Bekostiging en Financiering en onderhoudt goede contacten met beleidsdossierhouders binnen de directie Curatieve Zorg (op het vlak van basiszorg, medisch-specialistische zorg en de GGZ) en met andere directies en relevante partijen als de NZa.

Complexe casuïstiek in de zorg

Jaarlijks melden zich honderden burgers zich bij VWS met een vraag over de toegang tot of beschikbaarheid van passende zorg. In veel gevallen is de vraag complex, heeft men zelf al van alles geprobeerd, maar zonder resultaat en soms voelt men zich van het kastje naar de muur gestuurd. In deze gevallen ga jij op zoek naar een oplossing.

De vraagstukken zijn vanuit de curatieve zorg aangedragen, maar hebben vaak raakvlakken met andere zorgdomeinen. Bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare ouderen, de doorstroming vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen en de behandeling van patiënten met co-morbiditeit of een complexe zorgvraag waarvoor geen passend aanbod gevonden wordt.

Jouw zoektocht naar een oplossing vraagt om creativiteit binnen de mogelijkheden van de stelsels, snel en pragmatisch handelen, inzet van je netwerk, opschalen wanneer dat nodig is en daarnaast ook het onderhouden van een goed contact met de burger/patiënt of zorgverlener in kwestie.

Je coördineert binnen de directie het werk van de andere collega’s die zich met lopende cases bezighouden. Je bent voor hen vraagbaak en sparring partner, je helpt hen bij het escaleren van vraagstukken binnen en buiten het ministerie en je zorgt ervoor dat ervaringen en best practices een plaats krijgen in beleidsmatige trajecten. Daarnaast ben je een belangrijk aanspreekpunt voor de VWS-brede unit complexe zorgvragen.

Je vervult een centrale rol in de ambitie van de directie om continu te leren van ervaringen uit de praktijk. Je signaleert knelpunten, formuleert verbetervoorstellen en rapporteert hierover aan het managementteam. Ook zorg je voor kennisdeling en het delen van jouw ervaringen in de volle breedte van de directie Curatieve Zorg.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding en werkervaring bij de (Rijks)overheid, die aansluit bij de eisen van de functie. Je houdt ervan om in een dynamische omgeving te werken en kunt dat ook goed. Je hebt grote affiniteit met de zorg en je hebt actuele kennis van de finesses van de Zorgverzekeringswet en bent ook thuis in de andere relevante zorgstelsels (Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet forensische zorg).
 • Analytisch ben je sterk en in staat complexe en soms technische materie te doorgronden en te vertalen naar de toepassing daarvan in de praktijk. Je kunt goed buiten bestaande kaders denken en bent creatief in het vinden van oplossingen. Je duikt graag de diepte in, maar bent ook in staat om om te gaan met de snelheid en dynamiek die gezien de actualiteit van de onderwerpen van je gevraagd kan worden. Snel en adequaat schakelen is een must. Je bent een echte aanpakker en doener. Je vindt zowel het beleidsmatige als het praktisch-maatschappelijke en dynamische aspect van dit dossier uitdagend en hebt er ruime ervaring mee.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar je bent ook een teamspeler. Samenwerking en afstemming met vele partijen is aan de orde van de dag en is iets waar je energie van krijgt en waarmee je ervaring hebt. Je neemt initiatief (op proces en inhoud), je monitort gemaakte afspraken en durft partijen aan te spreken als dat nodig is.
 • Daarnaast ben je goed in het communiceren met externe partijen en je hebt een brede variatie in de communicatiestijlen. Je hebt enerzijds de flair om zaken los te trekken en anderzijds de warmte om een luisterend oor te bieden. Ook ben je in staat om helder te communiceren en je standpunt overtuigend te verdedigen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS190196 (CZ/PN) richten aan: Stan Dekker.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg. De directie Curatieve Zorg heeft als doel om de zorg in deze sectoren zo te organiseren dat deze bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de burger. De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar betreft. Het is een dynamisch, bestuurlijk complex, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein. Binnen de directie wordt gewerkt in clusters en projecten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure. Belangrijker vinden we jouw open en reflectieve houding richting jezelf en de organisatie, en jouw flexibiliteit qua inzet en werktijden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stan Dekker, MT-Lid directie Curatieve Zorg

06-29504872

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker kwaliteitsbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Onderhandelaar Dure Geneesmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker digitalisering zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon