Adviseurs financieel management

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Vacaturenummer SG 21-132
 • Plaatsingsdatum 1 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Geen dag is hetzelfde voor een adviseur financieel management. Praat je ’s ochtends met je collega’s over de rechtmatigheidsrisico’s bij de uitvoering van beleid, ‘s middags overleg je met vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer over lopende onderzoeken en schrijf je een notitie over de inrichting van het controlsysteem. Een dag later schuif je aan bij een overleg met de ambtelijke en politieke top over de aanpak van knelpunten in de bedrijfsvoering. En dat alles bij een afdeling met fijne en professionele collega’s.” Gelland Graveland-Hartog, teamcoördinator.

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Maar we kijken ook verder. Wat kan er bijvoorbeeld beter in de uitvoering van beleid? Zijn er slimmere methoden? Als Adviseur Financieel Management speel jij een belangrijke rol in de beheersing van de interne organisatie van het ministerie. Hoe kunnen we risico’s in het financieel beheer en de bedrijfsvoering vroegtijdig opsporen, om te voorkomen dat deze zich ontwikkelen tot knelpunten? Je bent daarbij niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van instrumenten, maar eveneens voor het creëren van draagvlak en het uitdragen en verdedigen van standpunten.

Het team Financieel Management en Bedrijfsvoering van de afdeling Kaderstelling heeft een breed en gevarieerd takenpakket. We houden ons bezig met zowel inhoudelijke als coördinerende taken, zoals de verdere ontwikkeling van het managementcontrolsysteem, de opzet en uitvoering van toezicht op het financieel beheer, maar ook de inhoudelijke en procedurele coördinatie van de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer (AR) en de Auditdienst Rijk (ADR). In dat kader voeren we gesprekken met de AR en ADR, stellen we adviezen op voor de departementsleiding en begeleiden we andere dienstonderdelen van het departement. Ook bewaken we de voortgang in het oplossen van knelpunten op het terrein van financieel beheer en bedrijfsvoering.

Je takkenpakket wordt in overleg tussen jou en je leidinggevende vastgesteld, maar periodiek aan de actualiteit aangepast.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld op. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement en het toezicht op het financieel beheer en de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Afdeling Kaderstelling
De afdeling Kaderstelling stelt kaders waarbinnen de financiële processen van het ministerie horen te lopen. Maar de afdeling doet veel meer dan dat. Ook advieswerk op uiteenlopende gebieden valt binnen de taken van de afdeling, net als het onderhouden van de contacten met de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Wij stellen niet alleen kaders voor het reviewbeleid, de inrichting van het managementcontrolsysteem en het toezicht op het financieel beheer, maar ook voor de verantwoording van de reis- en representatiekosten van de bewindslieden. Ook voor het toezicht op de fiscale processen van het ministerie als belastingplichtige worden de structuren opgesteld.

Daarnaast zijn wij stevig geworteld in de dagelijkse financiële praktijk met taken op het terrein van het financieel informatiemanagement, werkzaamheden voor de concernadministratie en het toekennen van consignatiekasclaims. De afdeling heeft voor al die thema’s de nodige deskundigheid in huis. Kaderstelling is daarmee de duizendpoot van FEZ. Bij ons krijg je te maken met collega’s met een heel divers takenpakket. Dat zal je kijk op het FEZ-werk verbreden.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jos Klink, Afdelingshoofd Kaderstelling

06-53357461

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Daphne van der Werff, Recruiter

06-29647459

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator beleidsevaluaties

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur rijksbrede kaderstelling

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker AFEP

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon