• Stand­plaats utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 9 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1203389
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Belastingdienst werken we hard aan het verbeteren van onze dienstverlening. En jij kunt daaraan bijdragen. We zoeken een nieuwe collega afdelingshoofd die ons MT K&K komt versterken. Vanuit Utrecht ga jij met ruim 70 collega’s werken aan mensgerichte verbeteringen in de dienstverlening. Dankzij jou als afdelingshoofd wordt deze iedere dag beter. 

Dit doe je bij de Belastingdienst
Ben jij gedreven, oplossing- en resultaatgericht? Ben jij een spin in het web, schakel je graag snel tussen verschillende belangen met als doel om de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren? Wil je maatschappelijk impact maken? En zoek je een leuke werkomgeving met enthousiaste bevlogen collega’s? 

Je wordt afdelingshoofd binnen de directie Kanaal & Ketenregie en geeft leiding aan de teams Klantsignaalmanagement, Service Design en het Klachtenteam van KI&S. Deze teams hebben tot doel om de vanuit klantsignalen de behoefte van burgers en ondernemers te vertalen naar verbeteringen aan processen, producten en werkwijze. Klantsignalen hebben betrekking op het proces rondom alle belastingzaken van burgers, bedrijven en intermediairs. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om zaken waar ondernemers tegenaan lopen als starter, problemen die mensen ervaren met verschillende portalen of wensen die zij hebben als het gaat om het ontvangen van berichten van de Belastingdienst. Oplossingsrichtingen zijn over het algemeen gericht op proceswijzigingen, aanpassingen op de interactiekanalen, systeemwijzigingen en soms zelfs op wetswijzigingen.

We ontwerpen onze dienstverlening vanuit hun perspectief en gaan dan ook voortdurend met hen in gesprek. Jouw mensen lobbyen om de signalen bij de juiste mensen en afdelingen onder de aandacht te krijgen en zorgen dat de oplossingen door uitvoerende teams geprioriteerd en opgepakt worden. Dit alles in een complex stakeholderlandschap waarin jij  als afdelingshoofd ook een belangrijke rol hebt.  

Vanuit een actiegericht jaarplan maak jij heldere en transparante afspraken met je medewerkers. Daarnaast is het jouw taak om de resultaatgerichtheid van jouw medewerkers te versterken. Je bent dan ook zichtbaar aanwezig en voor je team een rots in de branding. 
Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen van onze directie. Centraal hierbij staan een verbeterde dienstverlening en het optimaal inspelen op de behoeften van burgers en ondernemers. Als lid van het vierkoppige managementteam ontwikkel je mede die strategische richting, en stem je de tactische doelstellingen af. Samen met jouw coördinatoren én medewerkers zorg je voor de vertaalslag van die bestuurlijke doelen naar de uitvoering in de praktijk. 

Een bijzondere baan, omdat…

 • Je aan de slag gaat met de verbetering van de dienstverlening van de Belastingdienst. 
 • Je binnen de Belastingdienst de gesprekspartner bent voor afdelingen die werken aan het verbeteren van de klantbeleving.  
 • Je eraan bijdraagt dat álle burgers en ondernemers in Nederland optimaal gebruik kunnen maken van hun rechten en kunnen voldoen aan hun plichten.
 • Je bijdraagt aan het zoveel mogelijk projectmatig realiseren van de directiedoelstellingen.
 • Je leiding geeft aan een professioneel en kwalitatief hoogwaardig team.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
Leonie Melchers, directeur Kanaal & Ketenregie “Wij willen onze dienstverlening verbeteren door vanuit de ervaring en behoefte van mensen. We willen weten wat mensen: burgers, ondernemers, intermediairs belangrijk vinden! Wij willen 'van klantsignaal, naar mens centraal', en daarom werken wij elke dag aan verbeteringen aan onze dienstverlening. Geen grote plannen op de tekentafel, maar kleine stapjes en gaan! Gewoon doen. Mooie uitdaging, want we hebben echt een pittige weg te gaan. Maar ook onwijs uitdagend, maatschappelijk relevant en boeiend. Met een enorm leuk team om je heen.”

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven aan professionals en beschikt aantoonbaar over managementvaardigheden, zoals persoonlijk leiderschap en opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ervaring met CX en je werkt bij voorkeur vanuit een human centred approach.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het aansturen van teams volgens het agile-gedachtegoed.

Jouw competenties

 • initiatief
 • bestuurssensitiviteit
 • netwerken
 • overtuigingskracht
 • resultaatgerichtheid
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. *Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op woensdag 8 februari vinden de selectiegesprekken plaats op de Knoop in Utrecht. Die week zal er ook een assessment volgen die uiterlijk voor maandag 13 februari online kan worden gemaakt. Daaropvolgend zal het klikgesprek op maandag 13 februari plaatsvinden en het arbeidsvoorwaardengesprek op woensdag 15 februari. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Klantinteractie & -services (KI&S) is namens de andere directies in het primair proces verantwoordelijk voor de massale interactie met burgers en bedrijven en voor de vernieuwingen van deze massale interactie en stuurt daarbij op het voorkomen van onnodige interactie. Wanneer interactie waarde toevoegt, zorgt KI&S voor heldere informatie en een persoonlijke benadering zodat burgers en bedrijven zelf hun zaken met de Belastingdienst kunnen regelen via de digitale voorzieningen zoals de portalen en de website. En hebben belastingplichtigen of toeslaggerechtigden alsnog een vraag, dan worden ze in één contact goed geholpen. Én KI&S verzamelt en analyseert klant- en kanaalkennis. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Leonie Melchers

06 - 29 09 27 56

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jos van den Adel, adviseur Werving & Selectie

06 -51 82 93 33

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Expert Managementinformatie & Business Intelligence

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur integrale beveiliging

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd User Experience

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon