Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 7 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 5961
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je gaat als afdelingshoofd aan de slag voor een van de afdelingen binnen de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarnaast geef je leiding aan je medewerkers en ben je verantwoordelijk voor de personeelsinzet. Je stemt je initiatieven en werkwijze af met de andere afdelingshoofden.

Taken:

 • Je stelt concrete activiteiten vast op basis van de vestigingsrichtlijnen voor de gedetineerdenzorg;
 • Je stelt een afdelingsjaarplan en voortgangsrapportages op, als onderdeel van het vestigingsjaarplan;
 • Je borgt de kwaliteit en uitvoering van het product van de afdeling;
 • Je draagt de operationele verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) de dagelijkse gedetineerdenzorg binnen het woongedeelte van de afdeling;
 • Je geeft leiding aan de medewerkers op jouw afdeling;
 • Je maakt taakstellende afspraken met de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur en de medewerkers;
 • Je monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken en stuurt waar nodig bij;
 • Je coördineert de uitvoering van de dagelijkse gedetineerdenzorg (zowel operationeel als registratief);
 • Je draagt zorg voor bedrijfsvoering binnen de afdeling;
 • Je plant de personeelsinzet;
 • Je zit het afdelingsoverleg voor;
 • Je treedt preventief én handelend op bij calamiteiten;
 • Je stelt het detentiedeelplan op en voert dit uit;
 • Je stemt dagprogramma’s af met medewerkers van de ondersteunende zorgafdelingen;
 • Je draagt bij aan het vestigingsjaarplan, voortgangsrapportages, etc.

Functie-eisen

 • Een afgeronde relevante Hbo-diploma is vereist;
 • Kennis van het leiden van een uitvoeringsgericht team van medewerkers;
 • Kennis van de relevante inhoudelijke en procesmatige aspecten op het gebied van detentie maar ook ten aanzien van de ondersteunende zorgafdelingen;
 • Inzicht in de onderlinge samenhang van processen met de producten van de afdeling;
 • Up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures;
 • Inzicht in de beleidsterreinen van de detentie en de hierin afspelende ontwikkelingen;
 • Vaardigheid in het leiden van een afdeling;
 • Vaardigheid in het op inhoudelijk en bedrijfsmatig niveau afstemmen van processen en het kunnen aanbrengen van prioriteiten hierin;
 • Vaardigheid in het voeren van operationeel overleg;
 • Vaardigheid in het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting Leeuwarden is een vestiging met 284 detentieplaatsen met meerdere bestemmingen. De capaciteit bestaat uit 83 plaatsen gevangenis en 165 plaatsen Huis van Bewaring. Daarnaast beschikt de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden over 24 plaatsen Extra Zorgvoorziening, daarnaast is er een kleine afdeling (12 plaatsen) ingericht als een kleinschalige begeleidings- en bejegeningsafdeling. De Penitentiaire Inrichting Leeuwarden heeft voor de samenwerkingsregio de aansturing over de frontoffice en de staffunctionarissen ketensamenwerking.

De Penitentiaire Inrichting Leeuwarden staat voor een veilige en menswaardige detentie. De Penitentiaire Inrichting Leeuwarden werkt samen met haar ketenpartners en de gedetineerden aan re-integratie. Zo wordt bijgedragen aan een veilige samenleving. De Penitentiaire Inrichting Leeuwarden heeft de afgelopen jaren zowel regionaal als lokaal de samenwerking met ketenpartners versterkt. Het gaat hierbij om een breed scala aan onderwerpen waaronder: gezinsbenadering, door- en nazorg van gedetineerden en de gedetineerden relatie monitor (GRM). Deze samenwerking kan, met het oog op de uitvoering van de Detentie- en Re integratieplannen van de gedetineerden, nog verder worden uitgebreid. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de collega vestigingen in de regio, t.w. de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen en de Penitentiaire Inrichting Ter Apel. Uitdaging is om vanuit de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden verbinding met andere inrichtingen en Dienst Justitiële Inrichtingen -onderdelen alsmede het hoofdkantoor te optimaliseren.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H. Lefferts, Plaatsvervangend Vestigingsdirecteur

06-10425145

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd detentie en re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker kwaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Penitentiaire Inrichting Arnhem

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon