Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 35325
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De penitentiaire inrichting Dordrecht heeft zeven leefafdelingen. Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor het leefklimaat en de veiligheid in de inrichting en op jouw afdeling in het bijzonder. Dat betekent dat je operationeel verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dagelijkse gedetineerdenzorg en zorgt voor de bedrijfsvoering binnen jouw leefafdeling.

Je borgt de kwaliteit en uitvoering van het primaire proces op de afdeling. Met de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur en de medewerkers aan wie je leiding geeft, maak je taakstellende afspraken. Je monitort de uitvoering van de afspraken en stuurt eventueel bij. Met andere operationeel managers zorg je voor afstemming over de werkwijze binnen de vestiging. Ook initieer je het overleg met je team, zorg je voor continuïteit en treed je preventief en handelend op bij calamiteiten. Op basis van de vestigingsrichtlijnen stel je concrete activiteiten vast voor de gedetineerdenzorg. En met medewerkers van de ondersteunende zorgafdelingen stem je af over dagprogramma’s. Zowel operationeel als administratief coördineer je de uitvoering van de dagelijkse gedetineerdenzorg. Als onderdeel van het vestigingsjaarplan stel je een afdelingsjaarplan en de voortgangsrapportages op. En op verantwoorde wijze beheer en besteed je het aan de afdeling toegekend (deel)budget.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht biedt in het huis van bewaring onderdak aan preventief in hechtenis genomen gedetineerden, in de gevangenis aan (in eerste aanleg) veroordeelde gedetineerden, en op de beperkt beveiligde afdeling aan gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Daarnaast beschikken we over een extra-zorgvoorziening. In totaal hebben we ruimte voor 442 gedetineerden die we in een eenpersoons-, tweepersoons- of zespersoons cel kunnen plaatsen.

Als PI bewegen we mee met de veranderingen in het gevangeniswezen. Dat vraagt om proactief meedenken, innovatie en investeren in het vakmanschap van onze medewerkers. Dat heeft er onder meer toe geleid dat we voorzieningen hebben voor telehoren, zelfstandig gedetineerden verplaatsen en over een gestroomlijnd re-integratiecentrum beschikken. Ook zijn we actief betrokken bij het ontwikkelen van zelfbedieningsoplossingen voor gevangenen. Jij hebt als afdelingshoofd de leiding over een van de zeven leefafdelingen van onze penitentiaire inrichting.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer A. Toulliss, plaatsvervangend vestigingsdirecteur

06-13017378

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Operationeel manager / Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd Zorg PPC

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon