Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 oktober
 • Vacaturenummer 37722
 • Plaatsingsdatum 25 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je bent afdelingshoofd bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) de Hunnerberg en geeft leiding aan twee leefafdelingen met ieder negen pedagogisch medewerkers en groepsleiders. Op deze afdelingen wordt in 24-uursdiensten gewerkt, ieder voor een groep van acht tot elf jongeren. Vanwege de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een senior leidinggevende die het middenkader versterkt. Samenwerken en verbinden met oog voor resultaat zijn je kerncompetenties. Je legt verantwoording af aan de manager primair proces. 

Jouw taken

 • Je geeft sturing aan alle afdelingsactiviteiten op het gebied van opvang, opvoeding, verzorging en beveiliging van de jongeren.
 • Je bewaakt de hygiëne en de fysieke leefomstandigheden.
 • Je werkt in een duaal leiderschap samen met de gedragswetenschapper die gekoppeld is aan jouw afdelingen.
 • Je bent inhoudelijk betrokken bij de behandelplannen.
 • Je legt disciplinaire maatregelen op als jongeren de regels overtreden.
 • Je hebt intensief contact met de interne trajectbegeleider.
 • Je fungeert als voorzitter van het afstemmingsoverleg en hebt als zodanig een brede regiefunctie.
 • Je ziet toe op de naleving van veiligheidsregels en grijpt adequaat in bij calamiteiten.
 • Je schrijft je eigen afdelingsjaarplan.
 • Je zorgt voor een optimale bezetting en efficiënte inzet binnen jouw teams, signaleert knelpunten en draagt oplossingsrichtingen aan.
 • Je maakt realistische inschattingen in processen als het gaat om benodigde tijd, capaciteit en middelen, en je onderneemt tijdig actie bij afwijkingen.
 • Je stelt concrete doelen, communiceert krachtig en delegeert waar nodig taken.
 • Je onderhoudt proactief contacten met relevante partijen en bewaakt je eigen agenda.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit vier locaties:
Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse, De Hunnerberg in Nijmegen en de tijdelijke locatie Horsterveen in Evertsoord. 

De RJJI draagt zorg voor een veilige orthopedagogische tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen. In de RJJI verblijven jongeren die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen. Door het bieden van zorg, opvoeding, onderwijs en behandeling levert de RJJI een bijdrage aan het verminderen van de kans op herhaling van delict-gedrag en het vergroten van de kans op een aanvaardbaar functioneren in de maatschappij. Voorwaarden om met succes te kunnen werken aan de aanpak van problemen zijn een zinvol dagprogramma en een veilig orthopedagogisch leefklimaat. De omgangsvormen in onze inrichting zijn gebaseerd op respect en begrip voor (culturele)verschillen. Met het oog op de toekomst werken we met de jongeren aan het realiseren van een passende dagbesteding, inkomen, huisvesting en ondersteunende sociale contacten. 

Voor locatie de Hunnerberg in Nijmegen zijn wij op zoek naar versterking van het team van afdelingshoofden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Rolf Noordermeer, manager primair proces

088-0741694

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Groepsleider Justitiële Jeugdinrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon