Afdelingshoofd Communicatie Burgers & Bedrijven bij CD Communicatie

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 8 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BABD 474-21
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

• Je geeft leiding aan één van de twee teams, bestaande uit circa 25 professionals op het gebied van communicatie. Je borgt de kwaliteit van de dienstverlening en deskundigheid voor afnemers en je realiseert de professionele ontwikkeling van de medewerkers binnen het team. Je bevordert de onderlinge verbondenheid, creëert een professionele en prettige werkomgeving en zorgt voor sturing op resultaten, met oog voor de belangen en ontwikkeling van jouw medewerkers. Je stelt doelen en uitgangspunten op en beheert de inzet van middelen. Je realiseert een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen om de vastgestelde doelen binnen budget te realiseren.

• Je initieert en ontwikkelt samen met de medewerkers een meerjarige visie en communicatiestrategie passend bij de (nieuwe) opgave voor de Belastingdienst richting burgers en bedrijven. Je houdt hierbij rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en geluiden. Je initieert en ontwikkelt een visie en een strategisch plan met daarin de stappen hoe deze visie te realiseren. Je creëert draagvlak en motiveert medewerkers om de visie te realiseren. Je stuurt op de realisatie van de verandering in het dagelijks werk en handelen van je medewerkers.

• Je begrijpt als geen ander wat er aan communicatie nodig is om te zorgen dat de strategische koers en prioriteiten van de Belastingdienst in de organisatie worden begrepen. Vanuit dat perspectief lever je een fundamentele vakinhoudelijke bijdrage aan de positionering en processen van de Belastingdienst met communicatie voor burgers en bedrijven. Je ontwikkelt strategische beleidsadviezen en vertegenwoordigt CDC op directieniveau om het strategisch uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst te realiseren.

• Je initieert en onderhoud contacten met relevante stakeholders om het beleid en de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren. Je bent in het communicatienetwerk de verbinder tussen de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst en de beleidskern van het ministerie van Financiën. Je belangrijkste stakeholders zijn de directeuren en afdelingshoofden van de overige dienstonderdelen van de Belastingdienst en relevante afdelingen binnen het ministerie van Financiën. Verder neem je deel aan diverse (inter-) departementale werkgroepen.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Wat bieden we?

 • De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
 • Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de https://www.caorijk.nl/cao/17-algemene-bestuursdienst.

Meer over jouw toekomstige afdeling

CDC is een relatief nieuwe organisatie waarin de reputatie en de merkidentiteit van de Belastingdienst centraal staan. CDC ondersteunt in de uitvoering van het beleid met betrouwbare een effectieve uitvoeringscommunicatie voor burgers een bedrijven zodat zij zo goed mogelijk uit zichzelf aan hun belastingplicht kunnen voldoen of krijgen waar zij recht op hebben.

Het MT van CDC bestaat uit een directeur en vijf afdelingshoofden. De werkzaamheden zijn verdeeld over vijf afdelingen: Corporate Communicatie, Communicatie Burgers & Bedrijven (2), Online Redactie en Vormgeving en Realisatie. Bij CDC werken zo’n 120 medewerkers.

Afdeling Communicatie Burgers en Bedrijven

De afdeling Communicatie Burgers en Bedrijven, onderverdeeld in twee teams, ondersteunt alle directies van de Belastingdienst bij het communiceren met burgers, bedrijven, medewerkers en stakeholders inzake het uitvoerings- en handhavingsbeleid van de Belastingdienst.
De teams leveren strategie, beleid, communicatieonderzoek en -analyse, communicatieadvies, uitvoering van communicatiemiddelen en –activiteiten, evaluatie en effectenonderzoek. Op het gebied van interne communicatie leveren zij een actieve bijdrage aan internal branding, het versterken van de lijncommunicatie en de interne communicatie bij veranderingen.

Het ministerie van Financiën

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.
Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.
Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane, plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken en de DG Rijksbegroting. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad. Lees meer over het ministerie van Financiën:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yellie Jansma

06-11153436

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid/afdelingshoofd Inkoopuitvoeringscentrum (IUC)

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid/afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Strategie (B&S)

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatie-adviseur Douane

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon