Afdelingshoofd Dienstverlening (Particulieren)

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BABD 73-21
 • Plaatsingsdatum 17 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave

 • Je geeft leiding en richting aan een negental teamleiders die de teams binnen de afdeling Dienstverlening aansturen en samenwerken aan vraagstukken op het gebied van Dienstverlening. Je geeft ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je staat tussen je medewerkers en laat op gepaste momenten je gezicht zien. Je weet medewerkers aangesloten, gefocust en gemotiveerd te houden bij de veranderingen. Op alle niveaus weet je te schakelen, zowel op bestuurlijk niveau als met medewerkers.
 • Je werkt aan uitbreiding en verdere toegankelijkheid van de interactiekanalen zodat beter aangesloten wordt bij de behoeften van burgers, bedrijven en intermediairs. Denk daarbij aan het verbeteren van de bereikbaarheid door het bouwen van een ‘digitale balie’ d.w.z. bereikbaarheid via bijvoorbeeld e-mail, videobellen, chatfunctie. Daarbij is een goede samenwerking met de BelastingTelefoon bij de directie Klantinteractie & Services relevant als ook aansluiting bij de jaarlijkse campagne ‘Hulp bij aangifte’. Verwacht wordt dat je daarnaast op de hoogte bent van ontwikkelingen in de online dienstverlening, burgerportalen, sociale media en dergelijke en dat je AVG-bewust bent.
 • Je zorgt er voor dat de balies meer ingezet worden als interactiekanaal voor de dienstverlening voor Toeslagen. Daarvoor worden dit jaar nieuwe medewerkers aangetrokken en opgeleid. Belangrijk is dat er goede contacten onderhouden worden met de BackOffice van Toeslagen.
 • Je geeft sturing aan de vervolmaking van de integratie van de baliefunctie in de directie Particulieren. Met name het inregelen van de vaktechnische adviesfunctie vraagt hier aandacht.
 • De opwaardering van de dienstverlening stelt andere eisen aan het inwerken van nieuwe medewerkers en het bijscholen van zittende medewerkers. Met name het bijscholen van vaktechnische kennis en het leren werken met nieuwe vormen van digitalisering vragen tijd en aandacht. Daarnaast vraagt de eerder genoemde nieuwe instroom tevens het werken aan een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld de verschillende generaties. Van jou wordt verwacht dat je deze processen verder vorm geeft.

Functie-eisen

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over een academisch diploma.
 • Je hebt leidinggevende ervaring, met oog voor politieke en menselijke implicaties, passend bij een veranderende publieke uitvoeringsorganisatie.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van verandertrajecten en affiniteit met het sturen op trajecten met een IV-component.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep (burgers) en maatschappelijke organisaties.
 • Je hebt aantoonbare leiderschapskwaliteiten, zoals empathie, een proactieve houding, je kunt goed luisteren en je creëert synergie tussen mensen. De leiderschapskwaliteiten van de Belastingdienst zijn: sturen op resultaat en betekenis, samenwerken, integriteit, initiatief en assertief, leren en experimenteren en reflectie.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wat bieden we?

 • De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
 • Leiding geven aan een grote groep bevlogen medewerkers.
 • Salarisschaal 15 (max. € 7.736,- bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de https://www.caorijk.nl/cao/17-algemene-bestuursdienst.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de https://www.algemenebestuursdienst.nl (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen. Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Onze visie op publiek leiderschap: https://visieoppubliekleiderschap.archiefweb.eu/#archive
De criteria voor de Algemene Bestuursdienst: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/criteria-algemene-bestuursdienst
Het ABD-profiel: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/abd-profiel.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 73-21 naar:
E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie
Over de vacature:
Besim Jawad
Directeur Particulieren
Telefoonnummer: via secretaresse Esther Haamans – Lijnzaad, T: 06 18600144.

Over de sollicitatieprocedure:
Lida van Doorn, MD-consultant Bureau ABD, T: 06 22044900, M: a.j.m.doorn@minfin.nl

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Particulieren
De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties,
hun werknemers en hun gezinsleden, en gepensioneerden. Kenmerkend voor de doelgroep Particulieren is de omvang van de populatie. Het kwalitatief goed en het effectief en efficiënt behandelen van deze grote groep is imagobepalend voor de Belastingdienst. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming met andere directies, waaronder Klantinteracties en Services en Centraal Administratieve Processen, van de Belastingdienst essentieel. Daarnaast worden binnen Particulieren alle klachten voor de directies Particulieren, Grote ondernemingen, Midden en Kleinbedrijf, alsmede klachten over Toeslagen met een invorderingscomponent behandeld.
Bij het dragen van die verantwoordelijkheid zijn de inkomensheffing niet-winst en de schenk- en erfbelasting de belangrijkste middelen in relatie tot burgers, waarbij deskundige en persoonlijke ondersteuning waar nodig kenmerkend zijn in de dienstverlening. In relatie tot de in het buitenland gevestigde belastingplichtige ondernemingen is de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven en de vertaling daarvan naar de fiscale behandeling een stevige uitdaging voor de directie Particulieren. Dit voeren we uit in samenhang met de andere directies van de Belastingdienst. Ook is de directie Particulieren verantwoordelijk voor de aansturing van Belastingdienst Caribisch Nederland.

Het is de missie van de directie Particulieren om het de belastingplichtige makkelijker te maken om correct aangifte te doen. We vullen steeds meer gegevens vooraf in. We beantwoorden vragen en we helpen de dienstverleners die burgers ondersteunen bij hun aangifte. We controleren aangiften op fouten en dragen vanuit onze wettelijke taak en maatschappelijke rol bij aan de bestrijding van en het voorkomen van fraude.

De directie Particulieren kent een algemeen directeur en twee directeuren.
De directie werkt op acht locaties in Nederland. Het toezicht op de Inkomensheffing, de bezwaar- en beroep behandeling en de ondersteuning burgers in de vorm van relatiebeheer, klachtbehandeling en interactie met belastingplichtigen is landelijk geconcentreerd en wordt uitgevoerd op vier locaties: Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Eindhoven. De dienstverlening door middel van balies wordt uitgevoerd op 21 locaties in Nederland. De werkzaamheden betreffende het belastingmiddel Schenk- en Erfbelasting worden uitgevoerd in Eindhoven, Zwolle en Rotterdam. De fiscale behandeling van in het buitenland woonachtig of gevestigde belastingplichtige burgers of ondernemingen vindt plaats vanuit de locatie Heerlen. Vanuit de locatie Utrecht vindt de aansturing plaats en wordt de directie en het management team ondersteund door een bureau directie- en bedrijfsvoeringsondersteuning. Bij de directie Particulieren werken zo’n 2300 medewerkers.

Afdeling Dienstverlening
In de directie Particulieren is de afdeling Dienstverlening ondergebracht. De afdeling bestaat uit alle balies van de Belastingdienst. Op dit moment zijn het 21 balies met ongeveer 150 fte ondergebracht in 9 teams. De balies vervullen een cruciale rol in de dienstverlening van de Belastingdienst aan de burgers en vooral ook aan de minder doe-vaardige burgers. Jaarlijks helpen de medewerkers van de balie duizenden belastingplichtigen met het doen van hun aangifte.

In de discussies over de verbetering van de dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvang en het onderzoek Werken aan Uitvoering speelt uitbreiding, het laagdrempelig houden en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers door de balies een belangrijke rol. Meer specifiek wordt onderzocht of er meer balies nodig zijn en is de afdeling Dienstverlening bezig om in overleg de dienstverlening aan burgers betreffende Toeslagen uit te breiden. Ook is de afdeling aan het experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening, waaronder videobellen.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Besim Jawad, Directeur Particulieren

06-18600144

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lida van Doorn, MD-consultant Bureau ABD

06-22044900

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior manager Landelijk Toezicht en Economische Handhaving

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Basis Infrastructuur Diensten

Ministerie van Financiën & Directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager/MT lid warmte, water en Caribisch Nederland bij ACM

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon