Afdelingshoofd Dienstverlening, Signalen en Strategische Ontwikkeling

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)
 • Financieel / economisch, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52066, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Burgers, ondernemers en hun intermediairs ondersteunen en helpen bij het uitoefenen van hun rechten en nakomen van hun plichten. Dienstverlening is een belangrijke taak van de Belastingdienst, waarmee we zowel willen zorgen dat mensen compliant (kunnen) zijn als mensen op weg helpen als ze in de wereld van overheidsinstanties niet goed weten waar ze moeten zijn.

Daarom is het ook belangrijk dat we niet alleen dienstverlening verder professionaliseren als beleidsinstrument, maar ook dat we als organisatie onze dienstverlenende instelling en houding doorontwikkelen. We willen goed luisteren naar wat burgers en ondernemers nodig hebben om compliant te zijn, zeker ook als bijvoorbeeld hun persoonlijke situatie (tijdelijk) verandert zoals bij scheiding, overlijden van een naaste of een bedrijfsbeëindiging.

Om dat luisteren goed te kunnen doen, werkt de afdeling Dienstverlening, Signalen en Strategische Ontwikkeling (DSSO) onder andere aan het (beter) organiseren van signalen die wij ophalen en ontvangen als organisatie. Signalen over complexe wetgeving, of wetgeving die in bepaalde gevallen onevenredig hard uitpakt en daardoor mogelijk tot problematische schulden leidt. Inzet is vervolgens die signalen om te zetten naar oplossingen en handelingsperspectief voor de uitvoering. Daarnaast zorgt de afdeling voor verbinding op deze onderwerpen binnen de organisatie. Om elkaar te versterken en vanuit dezelfde visie en ambitie te werken. Dit doen we bijvoorbeeld met het voeren van regie op de menselijke maat.

Kennis van gedrag is een steeds belangrijker aspect bij vormgeving van onze activiteiten op het gebied van dienstverlening, toezicht en opsporing. Weten waarom iemand handelt zoals hij handelt, draag bij aan het verbeteren van onze generieke processen, of uitbreiden van onze dienstverlening. De afdeling DSSO adviseert, denkt en werkt mee aan het onderzoeken naar oorzaken van gedrag en het ontwikkelen van passende interventies of oplossing.
De afdeling vormt de brug tussen “buiten” en “binnen”, zodat we de goede dingen doen en aansluiten bij behoeften en verwachtingen van de maatschappij.

Als afdelingshoofd geef je leiding aan de genoemde taken en sta je aan de lat om samen met de uitvoerende directies de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie van de Belastingdienst de komende jaren verder in praktijk te brengen. Je weet een stevig netwerk op te bouwen en te onderhouden binnen de Belastingdienst. Met overtuiging adviseer je ambtelijke en politieke top over de onderwerpen op het terrein van dienstverlening en het signalenproces en gaat verbindend te werk in de relatie met onze partners van het beleidsdepartement.

Je vertegenwoordigt de belangen van de Belastingdienst in overleggen met onze partners buiten het ministerie en escaleert tijdig. Daartoe is het begrijpen en kunnen verbinden van een uitvoeringsorganisatie met het kerndepartement belangrijk. 

Je fungeert als boegbeeld, je toont je volwaardig sparringpartner voor de medewerkers in het team en je coacht hen om ervoor te zorgen dat medewerkers in hun kracht worden gezet om hun individuele en gezamenlijke bijdragen te kunnen leveren. Je bent drager van de gewenste cultuur; omgevingsbewust, resultaatgericht, inclusief, samenwerken en zorg voor elkaar. Daarbij is het belangrijk dat je de inzet van de directie organiseert vanuit overzicht, inzicht en onderlinge samenhang met alle afdelingen en UHB als concerndirectie haar positie en werkzaamheden verder professionaliseert. 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De belangrijkste taken van de afdeling DSSO:

 • Taken op het gebied van gedrag, dienstverlening, menselijke maat en signalenproces:
  • Vertalen Rijksbrede kaders en opstellen Belastingdienst brede kaders.
  • Adviseren politieke en ambtelijke leiding over dienstverlening, menselijke maat, gedrag, stakeholders en signalenproces.
  • Aanspreekpunt voor Directoraat-Generaal Fiscale Zaken (DGFZ) en verbinding leggen tussen DGFZ en de overige onderdelen van de Belastingdienst (samen met Fiscale en Juridische Zaken).
  • Signaleringsfunctie voor uitvoeringsvraagstukken.
  • Brieven aan de Staten-Generaal, beantwoorden Kamervragen en voorbereiden parlementaire debatten, in nauwe samenwerking met uitvoerende directies en concerndirectie Fiscaal Juridische Zaken.
  • Beantwoorden Kamervragen en inhoudelijke voorbereiding parlementaire debatten.
 • Meeschrijven aan de Stand van de Uitvoering, waarin signalen worden gedeeld met het kabinet en waarin wordt toegelicht aan welke verbeteringen de Belastingdienst werkt en waar zij politiek en beleid nodig heeft voor die verbeteringen.
 • Contacten met de Nationale Ombudsman, de Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 • Inhoudelijke coördinatie concerndirectie UHB ten behoeve van algemene (staf-)overleggen (onder andere driehoeksoverleg, Concernstaf, Directieteam Belastingdienst, staven bewindslieden).
 • Bedrijfsvoeringstaken, zoals financiële rapportages (jaarcontract, viermaandsrapportages), informatiehuishouding en HRM.
 • Opstellen van en gezamenlijk binnen UHB (en waar van toepassing samen met andere directies) uitvoering geven aan de ontwikkelagenda UHB.
   
Dienstverlening, Signalen en Strategische Ontwikkeling

directoraat-generaal Belastingdienst

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.
 

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.
 

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
 

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.
 

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.
 

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
 

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Begin 2020 is besloten dat de onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten uit de Belastingdienst. Dit draagt bij aan het versterken van de sturing van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane zodat de nodige verbeteringen sneller en effectiever kunnen worden volbracht. Op dit moment heeft de Belastingdienst ruim 33.000 medewerkers. Als Douane en Toeslagen zijn ontvlochten zal dit ongeveer 26.000 zijn.
 

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.
 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Vikash Rambaran, directeur concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

0621329311

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gijs IJdo, MD consultant DGABD

06-29082276

Solliciteren?

directoraat-generaal Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regiodirecteur Midden- en Kleinbedrijf Almere

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Informatievoorziening & Databeheersing/CIO

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht en Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Kwartiermaker Afdeling IT Dienstverlening en Beheer

directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon