Afdelingshoofd Dier & Vector

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 10 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer #374
 • Plaatsingsdatum 10 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij ambitie om leiding te geven aan een afdeling bij het RIVM? Wil je jouw kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan een gezonder Nederland? Heb je bovendien interesse om je hard te maken voor preventie en bestrijding van zoönosen? Dan is deze baan als afdelingshoofd Dier & Vector (D&V) bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM echt iets voor jou!

De afdeling

De afdeling D&V werkt aan surveillance, signalering, onderzoek, risicoschatting en preventie van ziekteverwekkers die van dieren, zoals landbouwhuisdieren, wilde dieren, teken en muggen, overdraagbaar zijn naar de mens. Tevens vindt onderzoek plaats naar de overdracht van antimicrobiële resistentie van dier op mens. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met kennispartners in het humane, veterinaire en ecologische werkveld. Binnen de afdeling valt ook het Nationaal Referentielaboratorium Parasieten.

Doel van de functie

Als afdelingshoofd D&V ben je verantwoordelijk voor de afdeling D&V die bestaat uit zo’n 25 gedreven microbiologische onderzoekers, analisten en modelleurs. Het is aan jou om kaders te scheppen, de afdeling aan te sturen om opdrachten uit te voeren, de medewerkers te coachen in hun ontwikkeling en leiding te nemen bij de ontwikkeling van een nieuwe afdelingsstrategie. Je bevordert de samenwerking met andere afdelingen binnen het RIVM en onderhoudt contacten met opdrachtgevers, externe kennispartners en stakeholders.

Waarom zoeken we jou in ons MT?

Buiten jouw taak als leidinggevende, coach van medewerkers en vormgever van de kaders, ben je lid van het MT van het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O). Je denkt actief mee over de gemeenschappelijke visie en strategie en draagt deze uit. Je ontwikkelt, positioneert, optimaliseert en realiseert de doelstellingen op het terrein van het centrum binnen de RIVM strategie ‘RIVM2025’. Samen met de andere afdelingshoofden van Z&O, lever je een bijdrage aan de transitie naar de nieuwe huisvesting van het RIVM op Utrecht Science Park en je inspireert medewerkers om ook hun steentje hieraan bij te dragen. Jij denkt en handelt over de grenzen van je eigen afdeling en het centrum heen en weet bruggen te bouwen. Vanuit jouw visie vervul je bovendien een aanjagende en verbindende rol in relevante netwerken van ketenpartners.

Uniek aan deze baan

Vanwege dier- en vector-gerelateerde infectieziekten met grote impact op de volksgezondheid, zoals de ziekte van Lyme en toxoplasmose, en het risico van antimicrobiële resistentie-ontwikkeling in de veehouderij, staat het werkveld van de afdeling volop in de maatschappelijke belangstelling. De uitdaging is om de afdeling op dit werkveld zowel binnen als buiten het RIVM, stevig te positioneren en bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven op dit gebied, waaronder preventie van verspreiding van zoönosen en resistentie van dier naar mens.

De zorg voor morgen begint vandaag

Wil jij hier aan meewerken in de functie van Afdelingshoofd D&V? Solliciteer dan via het digitale sollicitatieformulier en richt je sollicitatie aan Arjen van de Giesen, Centrumhoofd Z&O. Heb je eerst nog vragen over deze vacature, dan kan je deze stellen aan Evelyn Heugens op 06-46860753.

Je agenda in de praktijk

Verbinden, vernieuwen, vertrouwen en verrichten: Als leider binnen het RIVM adem je die 4 competenties tot in het diepst van je vezels. Je bent in dienst van Nederland en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De maatschappij is jouw baas. Bestuurders en opdrachtgevers van het RIVM leunen op jou als trusted advisor. Intern ben je richtinggevend en bevorder je het onderling vertrouwen, de samenwerking en reflectie. Het RIVM zoekt managers, die het leiderschap letterlijk samenwerkend vorm kunnen geven De leidinggevenden van het RIVM zijn integer, innovatief, brengen mensen en initiatieven bij elkaar en komen samen met de organisatie tot executie.

Het RIVM is als organisatie volop in ontwikkeling. We hebben de ambitie om een betrouwbare adviseur te zijn en te blijven voor de overheid, professionals en burgers. Om onze activiteiten voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving optimaal voor Nederland in te zetten, hebben we voor 2025 de volgende strategische doelstellingen bepaald:

In 2025 is onze articulatie van maatschappelijke vraagstukken en vertaling hiervan naar opdrachten versterkt, en is onze communicatie met en naar burgers, partners en opdrachtgevers verder verbeterd.
In 2025 is onze wetenschappelijke kennisbasis optimaal toegerust voor de maatschappelijke opgaven en onze taken.
In 2025 wordt onze kennis ook intensief gebruikt door lokale en regionale overheden.
In 2025 is de (interdisciplinaire) samenwerking binnen het RIVM versterkt ten behoeve van de maatschappelijke opgaven waar het RIVM aan werkt.
Lees hier meer over de strategie 2025

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling D&V werkt aan surveillance, signalering, onderzoek, risicoschatting en preventie van ziekteverwekkers die van dieren, zoals landbouwhuisdieren, wilde dieren, teken en muggen, overdraagbaar zijn naar de mens. Tevens vindt onderzoek plaats naar de overdracht van antimicrobiële resistentie van dier op mens. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met kennispartners in het humane, veterinaire en ecologische werkveld. Binnen de afdeling valt ook het Nationaal Referentielaboratorium Parasieten.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Evelyn Heugens

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kelly Veenboer, recruiter

Solliciteren?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd IV project- en deliverymanagement

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Epidemioloog automatisering van ziekenhuissurveillance

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider IV

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon