Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd District Oost

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

 • Stand­plaats Hengelo
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 4 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer ON-209
 • Plaatsingsdatum 13 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Vlot en veilig van A naar B; dat is het doel van Rijkswaterstaat. Daarbij is goed asset- en omgevingsmanagement onmisbaar. Rijkswaterstaat Oost-Nederland is volop bezig met mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een uitdaging door de aanwezige complexe infrastructurele netwerken. Denk aan knooppunt Arnhem-Nijmegen, rivieren zoals de Rijn en de IJssel en belangrijke snelwegen zoals de A1, A12, A28, A50 en de A15. District Oost beheert de wegen, waterwegen en het hoofdwatersysteem in de regio Twente en de Achterhoek. Als afdelingshoofd zorg jij samen met je medewerkers voor optimaal resultaat.

Binnen en buiten Rijkswaterstaat is de wereld continu in beweging. Er is de voortdurende uitdaging om onze infrastructuur aan hedendaagse en toekomstige eisen te laten voldoen. Met jou aan het hoofd zijn de ongeveer 30 medewerkers, waaraan jij in het district leiding geeft, klaar voor de grote beheer- en onderhoudsopgave in ons gebied.

Speelveld

Je bent verantwoordelijk voor het lijnmanagement (HR-verantwoordelijkheid) en de aansturing van een groep medewerkers binnen de directie Netwerkmanagement. Het district – als onderdeel binnen de regio Oost-Nederland - vormt binnen het asset- en omgevingsmanagement een belangrijke schakel. Jij weet op ieder moment hoe het areaal van het district functioneert en wat de risico’s zijn. Onderhoudsbehoeftes breng je op basis van inspecties in beeld en vertaal je naar scopes en programmering. Dit doe je uiteraard binnen de vastgestelde grenzen van budget en tijd. In de gebieden Twente en de Achterhoek ondersteun je de directie Oost-Nederland bij het onderhouden van bestuurlijke en ambtelijke relaties met onze partners (gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden).

Functie-invulling

Er staan ons veel vervangings- en renovatieprojecten te wachten. Hierbij zijn innovativiteit en duurzaamheid sleutelbegrippen. Je zorgt voor optimaal hiërarchisch lijnmanagement en heldere directe en indirecte aansturing van je medewerkers, die deel uitmaken van regiobrede teams. De tactische kaders van Rijkswaterstaat vertaal je naar operationalisering voor je eigen district. Zo geef je richting aan de organisatie. Je bent lid van het managementteam van het organisatieonderdeel Oost-Nederland en draait mee in de crisisorganisatie.

Als invloedrijke en gewaardeerde gesprekspartner toon je lef en onafhankelijkheid. Zo bied je toegevoegde waarde voor het directieteam, het management en je collega’s. Medewerkers faciliteer je en geef je ruimte en vertrouwen. Zo breng je ze tot optimale ontwikkeling. Je ondersteunt hen met inspirerend leiderschap en stimuleert een werkhouding van continue verbetering en samenwerking. Door te sturen op inhoud, ontwikkeling en mobiliteit coach je hen. Daarbij spreek je hen aan en geef je respectvol feedback. Je draagt door je houding en gedrag bij aan de kernwaarden van Rijkswaterstaat. Maak je bepaalde keuzes of afwegingen? Dan is voor iedereen duidelijk waarom je dat doet.

Samenwerking binnen Netwerkmanagement en RWS

Samen met de andere twee afdelingshoofden district en de assetmanagers voor de vaarwegen en het watersysteem en voor de wegen versterk je de samenwerking binnen de instandhoudingsketen, waarvan onder meer de afdeling verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap en realisatie van RWS-projecten onderdeel is. Je stelt de klant centraal en verbindt in- en externe partijen op tactisch niveau. Ketensamenwerking is essentieel om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars kennis, kunde en vaardigheden. Als districtshoofd stuur jij op samenwerken in de instandhoudingsketen en ben je een voorbeeld voor je medewerkers.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-dipoma in een relevant richting.
 • Je hebt kennis van beheer en onderhoud, asset- en omgevingsmanagement en hebt affiniteit met crisis- en/ of verandermanagement.
 • Je hebt aantoonbare managementkwaliteiten en bent in staat op samenbindende wijze leiding te geven en medewerkers tot optimale ontwikkeling te laten komen.
 • Je hebt gevoel voor het politiek-bestuurlijke speelveld.
 • Je hebt inzicht in procesmatig werken in een dynamische omgeving.
 • Je bent netwerkvaardig en sensitief en hebt inlevingsvermogen.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Je draait binnen deze functie mee in piketdiensten.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 30 oktober.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

District Oost is de vraagbaak als het gaat om weg- en waterprojecten en de omgeving. We bieden informatie over beheer, onderhoud en de staat van de assets en het areaal. Als district zijn we het start- en eindpunt van de keten van beheer, onderhoud en instandhouding. We zijn de opdrachtgever richting het organisatieonderdeel Verkeer- en Watermanagement en garanderen veilige en vlotte gebruik van onze wegen- en waternetwerken. We zorgen voor dusdanig onderhoud dat onze netwerken naar behoren blijven functioneren en zoeken actief naar verbetermogelijkheden. 

Netwerkmanagement bestaat uit ongeveer 140 medewerkers, waarvan er circa 90 werkzaam zijn binnen en voor de districten. Ieder district bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. De adviseurs assetmanagement, objectdeskundigen (de technisch inhoudelijk adviseurs van onder meer wegen, bruggen, viaducten, sluiscomplexen, stuwen en uiterwaarden) en programmeurs zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke scope en programmering en leveren input voor de projecten. Door middel van instandhoudingsplannen leggen zij de onderhoudsbehoefte voor de korte en lange termijn vast en programmeren zij deze. De medewerkers informatievoorziening en gegevensbeheer zorgen dat de technische en functionele gegevens beschikbaar zijn. Basisrelatiemanagers zorgen voor contacten met de ambtelijke en bestuurlijke partners. Verkeerskundigen en medewerkers verkeersloket zijn verantwoordelijk voor het inplannen van werkzaamheden buiten en voor minder hinder binnen de kaders voor veiligheid.

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

Oost-Nederland

Oost-Nederland (ON) verzorgt het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Overijssel en Gelderland. Denk aan het doortrekken van de A15, de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo en de renovatie van de Waalbrug. Bij het uitvoeren van onze kerntaken zetten we uiteraard onze brede en stevige kennis en kunde in. Duurzaamheid verliezen we daarbij nooit uit het oog.

Trots zijn we op onze aanvullende taak: de bovenregionale verantwoordelijkheid voor de levensaders van ons land; de rivieren. De Oost-West corridor in onze regio verbindt de Randstad met Europa. We houden het goederenvervoer via deze corridor dan ook scherp in de gaten.

De hang naar samenwerking zit in ons DNA. We delen onze ambities actief met overheden, burgers en bedrijven in de regio. En zetten er vervolgens gezamenlijk de schouders onder. Met de andere regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn we integraal verantwoordelijk voor het optimale beheer, het gebruik en de ontwikkeling van onze netwerken. Zo zorgen we met elkaar voor een veilig vaarwegsysteem, schoon water en gestroomlijnd wegverkeer.

Bij ON werken onder andere (strategisch) adviseurs, projectleiders, managers en juristen in disciplines zoals weg- en waterbouw, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICI, HRM, communicatie en bedrijfsvoering. Hier neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid en zijn we flexibel. Onze mensen gebruiken hun eigen talenten én die van anderen graag optimaal.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arno Valkhof, Directeur Netwerkmanagement

06-18304038

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Oost-Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior omgevingsmanager bij SLU

Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker informatievoorziening

Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur rivierkunde en morfologie Maas

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon