Afdelingshoofd duurzame mobiliteit

 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WVL-24-060, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

De mobiliteit in Nederland verandert en verduurzaamt, wat nieuwe eisen stelt aan de infrastructuur. Hoe ziet deze eruit met bijna volledig elektrisch laden en andere duurzame brandstoffen? Wat is de impact op regionale hubs, distributiecentra en parkeervoorzieningen aan stadsranden voor de doorstroming op ringwegen? Hoe creëren we een integraal mobiliteitssysteem dat op de juiste plaats en tijd beschikbaar en betaalbaar is? Ga jij leiding geven aan zelfstandige adviseurs die hieraan bijdragen met hun kennis en ervaring en zorg jij voor de verdere ontwikkeling en positionering van deze afdeling? Lees snel verder voor meer informatie.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
De aansturing van de afdeling Duurzame Mobiliteit is jouw verantwoordelijkheid. Als afdelingshoofd ga je een belangrijke rol spelen bij de veranderopgave binnen duurzame mobiliteit. De afdeling adviseert het ministerie van Infrastructuur een Waterstaat, andere overheden en stakeholders bij de transitie naar duurzame mobiliteit en is daarmee sterk extern georiënteerd. Daarnaast is het verankeren van duurzame mobiliteit binnen Rijkswaterstaat en het ondersteunen van de organisatie met de gewenste kennis en expertise een belangrijke opgave.

Jij bent de ambassadeur voor duurzame mobiliteit binnen Rijkswaterstaat en jouw strategische voelsprieten zorgen ervoor dat je snel aanhaakt bij nieuwe ontwikkelingen en je precies weet welke rol de afdeling daarin het beste kan spelen.

Je bent betrokken bij de mensen en de inhoud, maar laat ruimte aan de professionals binnen je afdeling. Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke processen en weet waar de kansen liggen. Je bent ondernemend en vooruitdenken zit in je natuur. Het grotere plaatje kan jij goed schetsen. Je slaat hierbij als natuurlijk de brug tussen beleid, uitvoering en kennisorganisaties om samen een versnelling in het verduurzamen van de mobiliteit in gang te zetten.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken benaderen en daarbij zowel creatief als oplossingsgericht denken: dat geeft jou energie! En dat is precies wat jij in deze rol als afdelingshoofd gaat doen. Bovendien bewaak jij de kwaliteit van de te realiseren producten en diensten en werk je nauw samen met andere afdelingshoofden binnen Rijkswaterstaat en de beleidskern. Dit doe je met plezier vanuit een integrale visie op de gewenste doelen en belangen van Rijkswaterstaat. De bedrijfsvoering kent voor jou geen geheimen en je stuurt op het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen.

Jij werkt graag samen met jouw collega MT-leden aan teambuilding en ontwikkeling van de directie Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit. Zo zorg jij voor een actieve bijdrage van je team aan de doelen van Rijkswaterstaat!

Wat wij aan jou waarderen
Je bent een mensgerichte leidinggevende met een natuurlijk overwicht die vertrouwen en ruimte geeft aan de professionals van je afdeling. Je hebt respect voor de inhoudelijke drive van mensen en bent sterk ontwikkelingsgericht. Je stimuleert, inspireert en enthousiasmeert. Dit doe je met een open mind en door te luisteren met aandacht voor iedereen. Je faciliteert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en spreekt aan waar nodig. Je staat bekend om je enthousiasme, durf en humor.

Je hebt een sterk ontwikkelde bestuurlijke en organisatiesensitiviteit, voelt (in)formele regels, posities en gevoeligheden binnen en buiten de organisatiegoed aan en schakelt makkelijk tussen specialistisch kennis en de doorvertaling naar de bestuurlijke context. Ook ben je ondernemend en denk je in kansen, waarbij je goed omgaat met de complexiteitdie de transitie naar duurzame mobiliteit binnen en buiten Rijkswaterstaat met zich meebrengt.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden.

Wil je eerst verder praten over de functie? Bel dan met Ingeborg Absil, directeur Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit, via 06-46636183. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Marlies Altink, coördinator middenmanagementpool, via 06-21818399.

Alvast verder lezen over jouw toekomstige organisatie? Volg dan de link voor meer informatie over Water, Verkeer en Leefomgeving!

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Afdeling Duurzame Mobiliteit
De afdeling Duurzame Mobiliteit adviseert Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere overheden bij het versterken van de samenhang tussen het energie- en klimaatbeleid en het duurzaam invullen van de bereikbaarheidsopgave De afdeling richt zich op het duurzaam ontwikkelen van het personen- en goederenvervoer, waarbij zowel technische- en systeemvraagstukken als multimodaliteit en gedragsverandering een belangrijke plaats heeft.

De afdeling Duurzame Mobiliteit legt de verbinding tussen beleid en uitvoering en zorgt voor de vertaling van wet- en regelgeving naar de uitvoeringspraktijk binnen en buiten Rijkswaterstaat.

Binnen de afdeling wordt integraal gewerkt aan twee kennisvelden:

 • Duurzame Energiedragers in Mobiliteit, zoals elektrisch rijden, laadinfrastructuur, duurzame voertuigen en -brandstoffen, schoon en emissieloos bouwen, en duurzaamheid in het OV.
 • Duurzame Bereikbaarheid en Gedrag, zoals actieve mobiliteit, deelmobiliteit, mobiliteitsmanagement en SlimReizen.

De afdeling bestaat uit 32 mensen, waarbij het afdelingshoofd in de dagelijkse aansturing wordt ondersteund door drie coordinatoren en een programmamanager.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Speerpunten voor onze leidinggevenden
Rijkswaterstaat heeft meer werk te verzetten dan ooit. In beheer en onderhoud, en in vervanging en renovatie. Tegelijkertijd willen we ook slimmer en duurzamer werken. Dat vraagt om interne slagkracht. Slagkracht waaraan jij als afdelingshoofd een grote bijdrage levert. Voor iedere leidinggevende gelden dezelfde speerpunten. Allereerst stel je in al je handelingen de opgave buiten voorop. Onze maatschappelijke opgave is dus leidend bij de keuzes die je maakt. Daarnaast geef je je medewerkers heldere sturing en leg je je keuzes begrijpelijk uit. Tot slot stel je iedere medewerker in staat optimaal bij te dragen aan zijn of haar persoonlijke én onze overkoepelende opgave. Bij het bereiken van dit ideale leiderschapsbeeld krijg je uiteraard ondersteuning. Zo is er een uitgebreide toolbox met onder meer 360 graden feedback en progressiegerichte intervisie(tools). Alles om te zorgen dat jij optimaal bijdraagt aan ons ultieme doel: een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingeborg Absil, directeur Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit

06-46636183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marlies Altink, adviseur werving en selectie

06-21818399

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd geluid, lucht en natuur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management assistent

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd verkeerscentrale

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Helmond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon