Afdelingshoofd e-Commerce Kennis- en Expertisecentrum Buitenland

Het ministerie van Financiën.

 • Stand­plaats Eindhoven/Heerlen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 9 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BABD 167-21
 • Plaatsingsdatum 21 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Per 1 juli 2021 treedt voor Nederland de wet- en regelgeving EU BTW e-Commerce in werking. Er gaan nieuwe regels en faciliteiten gelden voor wat betreft het heffen van BTW op afstandsverkopen aan particulieren in de Europese Unie op grond van de “EU-richtlijnen BTW e-Commerce”.

Het betreft een nieuwe functie waarin jij leiding gaat geven aan de inrichting en opbouw van deze afdeling. Deze afdeling zal waarschijnlijk geplaatst worden in Eindhoven. Het betreft vier nieuwe teams E-commerce die de opdracht krijgen om in nauwe samenwerking met de teams E-commerce op de locatie Heerlen, het toezicht uit te voeren op nakoming van de wet- en regelgeving EU BTW e-Commerce. Je zet deze afdeling in korte tijd neer en doet dat in nauwe samenwerking met het directieteam Particulieren en de betrokken hoofden en teamleiders.

Je werkt intensief samen met het Programma EU BTW e-Commerce en met de Tijdelijke Organisatie E-commerce, die de implementatie per 1 juli a.s. mogelijk maakt. Daarnaast werk je nauw samen met andere dienstonderdelen binnen de Belastingdienst.

Samen met de andere twee hoofden geef je leiding aan en ben je verantwoordelijk voor Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Je geeft hierbij leiding en richting aan vier e-Commerce teams en in overleg met de andere hoofden van Kennis- en Expertisecentrum Buitenland geef je ook leiding aan een aantal andere teams.

Functie-eisen

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over een academisch diploma.
 • Je hebt kennis van en relevante ervaring met Toezicht en Handhaving.
 • Je hebt leidinggevende ervaring passend bij een veranderende publieke uitvoeringsorganisatie.
 • Je kunt effectief schakelen tussen politiek bestuurlijke gevoeligheid, toezicht op en dienstverlening aan bedrijven en de problematiek in de dagelijkse uitvoering
 • Je bent een leidinggevende met een breed handelingsrepertoire. De leiderschapskwaliteiten van de Belastingdienst zijn: sturen op resultaat en betekenis, samenwerken, integriteit, initiatief en assertief, leren en experimenteren en reflectie.
 • Beheersing van het Engels in woord en geschrift is een pre.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Talent als basis, diversiteit als kracht
Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

 • De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
 • Leiding geven aan een grote groep bevlogen medewerkers.
 • Salarisschaal 15 (max. € 7.736,- bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de https://www.caorijk.nl/cao/17-algemene-bestuursdienst.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de https://www.algemenebestuursdienst.nl (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen. Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Onze Visie op publiek leiderschap;
de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
het https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/abd-profiel.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 167-21 naar:
E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie
Over de vacature:

Meike Smolenaars
Directeur Particulieren
Telefoonnummer: via secretaresse Erika Heuseveldt, T: 06-21186498.

Roeland Gillissen
Hoofd Kennis- en Expertisecentrum Buitenland
Telefoonnummer: 06-21839512

Over de sollicitatieprocedure:
Lida van Doorn, MD-consultant Bureau ABD, T: 06 22044900, M: a.j.m.doorn@minfin.nl

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Particulieren
De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties, hun werknemers en hun gezinsleden, en gepensioneerden. Kenmerkend voor de doelgroep Particulieren is de omvang van de populatie. Het kwalitatief goed en het effectief en efficiënt behandelen van deze grote groep is imagobepalend voor de Belastingdienst. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming met andere directies, waaronder Klantinteracties en Services en Centraal Administratieve Processen, van de Belastingdienst essentieel. Daarnaast worden binnen Particulieren alle klachten voor de directies Particulieren, Grote ondernemingen, Midden en Kleinbedrijf, alsmede klachten over Toeslagen met een invorderingscomponent behandeld.
Bij het dragen van die verantwoordelijkheid zijn de inkomensheffing niet-winst en de schenk- en erfbelasting de belangrijkste middelen in relatie tot burgers, waarbij deskundige en persoonlijke ondersteuning waar nodig kenmerkend zijn in de dienstverlening. In relatie tot de in het buitenland gevestigde belastingplichtige ondernemingen is de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven en de vertaling daarvan naar de fiscale behandeling een stevige uitdaging voor de directie Particulieren. Dit voeren we uit in samenhang met de andere directies van de Belastingdienst. Ook is de directie Particulieren verantwoordelijk voor de aansturing van Belastingdienst Caribisch Nederland.

Het is de missie van de directie Particulieren om het de belastingplichtige makkelijker te maken om correct aangifte te doen. We vullen steeds meer gegevens vooraf in. We beantwoorden vragen en we helpen de dienstverleners die burgers ondersteunen bij hun aangifte. We controleren aangiften op fouten en dragen vanuit onze wettelijke taak en maatschappelijke rol bij aan de bestrijding van en het voorkomen van fraude.

De directie Particulieren kent een algemeen directeur en twee directeuren.
De directie werkt op acht locaties in Nederland. Het toezicht op de Inkomensheffing, de bezwaar- en beroep behandeling en de ondersteuning burgers in de vorm van relatiebeheer, klachtbehandeling en interactie met belastingplichtigen is landelijk geconcentreerd en wordt uitgevoerd op vier locaties: Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Eindhoven. De dienstverlening door middel van balies wordt uitgevoerd op 21 locaties in Nederland. De werkzaamheden betreffende het belastingmiddel Schenk- en Erfbelasting worden uitgevoerd in Eindhoven, Zwolle en Rotterdam. De fiscale behandeling van in het buitenland woonachtig of gevestigde belastingplichtige burgers of ondernemingen vindt plaats vanuit de locatie Heerlen. Vanuit de locatie Utrecht vindt de aansturing plaats en wordt de directie en het management team ondersteund door een bureau directie- en bedrijfsvoeringsondersteuning. Bij de directie Particulieren werken zo’n 2300 medewerkers.

Kennis – en Expertisecentrum Buitenland
Vanuit de directie Particulieren vindt ook de fiscale behandeling plaats van de buitenlands belastingplichtige. Kennis- en Expertisecentrum Buitenland is hiervoor verantwoordelijk. Het gaat hierbij om burgers en (zeer) grote ondernemingen die in het buitenland wonen dan wel gevestigd zijn en in Nederland belaste activiteiten hebben. De fiscale behandeling van de buitenlands belastingplichtige raakt alle belangrijke middelen en processen. Daarnaast kent Kennis- en Expertisecentrum Buitenland een eigen administratie en invordering en enkele unieke specials.

Door toenemende internationalisering en digitalisering groeit met name het aantal buitenlands belastingplichtige ondernemingen sterk. Deze trend zal de komende jaren alleen maar doorzetten.

Kennis- en Expertisecentrum Buitenland is gevestigd in Heerlen van waaruit ongeveer 450 medewerkers werkzaam zijn. Aansturing van het kantoor vindt plaats door twee hoofden. Een belangrijk onderdeel van de aansturing vormt de fiscale sturing vanuit de lijn. Kennis- en Expertisecentrum Buitenland is een kantoor waar vakmanschap, groei, ontwikkeling en verbinding centraal staan.

Het ministerie van Financiën.

Het ministerie van Financiën
Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Meike Smolenaars, Directeur Particulieren

06-18602646

Roeland Gillissen, Hoofd Kennis- en Expertisecentrum Buitenland

06-21839512

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lida van Doorn, MD-consultant Bureau ABD

06-22044900

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd Bezwaar & Toezicht kantoor Eindhoven

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Regiodirecteur Almelo/Enschede bij directie Midden- en Kleinbedrijf (schaal 15)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Almelo/Enschede
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon