Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer 36/20-05
 • Plaatsingsdatum 25 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) bestaat nu vijf jaar. Na een periode van ‘bouwen’, is het nu nodig de werkwijze verder te bestendigen en versterken, waardoor meer en meer partners en partijen de ESS producten en werkwijze kunnen toepassen. Hierbij komt de nadruk steeds meer op preventie en het versterken van weerbaarheid (‘de voorkant’) te liggen en steeds minder op ad-hoc activiteiten.

Wat is dan de managerial opgave van het nieuwe afdelingshoofd voor de komende jaren?

 •  Verdere uitbouw van strategische netwerken bij zowel bij gemeenten, (migranten)gemeenschappen als professionals om als katalysator te dienen voor de werkwijze van ESS. De klankbordgroepen, leernetwerken, kennisnetwerken, expertpools zijn daar goede voorbeelden van;
 • Netwerkopbouw gekoppeld aan expertise opbouw, de vraagstukken van de netwerken strategisch verbinden aan de agenda van S&I, SZW, VWS en andere departementen;
 • Signalering en duiding van de grotere ontwikkelingen m.b.t. sociale stabiliteit, waarin expertise en meervoudig perspectief aan de orde komen, en die agenda-settend werken binnen het rijk;
 • Stevige (online) inhoudelijke profilering via communicatie gerelateerd aan kennis, expertise en agendering (intern en extern);
 • Versterking van de managerial competenties binnen het team om gezamenlijk de Koers van ESS uit te voeren;
 • Vertaling van de koers in operationele, haalbare jaardoelen en heldere kaders; evidence based werken als basis; voortgang bewaken, evalueren en bijstellen waar van toepassing; resultaten vastleggen (ontwikkeling van werkwijze daartoe);
 • Een effectieve organisatie-inrichting, optimaal ondersteunend aan de primaire processen; goede structuren, processen en kaders ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening;
 • Een financieel gezonde en toekomstbestendige afdeling;
 • Kansen en nieuwe mogelijkheden zien en verzilveren wanneer deze passen bij de doelen van de afdeling; 
 • Voortdurend de flexibiliteit, aanpassingsvermogen en slagkracht van de afdeling stimuleren, in de wetenschap dat verandering een constante is.

Functie-eisen

We zoeken iemand die:

 • Met empathie leiding kan geven aan een diverse club bevlogen medewerkers: die benaderbaar/toegankelijk is, effectief kan omgaan met de complexe thema’s waar ESS aan werkt, en daarbij niet bang is om grenzen te stellen of door te pakken waar nodig;
 • Ervaring en sensitiviteit heeft met werken met een divers team en rust en stabiliteit weet te brengen in een werkveld dat inherent hectisch is;
 • Ervaring heeft in leidinggeven (bij ESS via 4 coördinatoren) en organisatie-aansturing, professionalisering en koersvastheid goed weet te combineren. 

En tegelijk een afdelingshoofd die strategisch/inhoudelijk:

 • Feeling heeft met het thema Sociale Stabiliteit in de Samenleving; die zich hard maakt voor de kernwaarden van de rechtstaat, ook als dat ingaat tegen de wens van de gesprekspartners;
 • Kennis/ervaring en feeling heeft met de verschillende thema’s en werkwijzen waarmee ESS werkt; met sensitiviteit kan opereren in het netwerk (m.n. gemeenten, gemeenschappen en professionals) en hun vragen en behoeftes kan meenemen in beleidsontwikkeling; en vice versa de beleidsontwikkeling binnen het Rijk buiten goed kan uitleggen;
 • Strategische ervaring en stevigheid heeft om in een complex interdepartementaal krachtenveld (met o.a. NCTV, AIVD, VWS, OCW en BZ) te opereren; die daarin goed omgaat met verschillende belangen en als vanzelfsprekend een meervoudig perspectief hanteert.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7682,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 15 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen. Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

 • onze visie op publiek leiderschap: https://www.algemenebestuursdienst.nl/documenten/publicatie/2016/06/30/visie-op-publiek-leiderschap

 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/criteria-algemene-bestuursdienst

 • het profiel van een ABD'er: https://www.algemenebestuursdienst.nl/vacatures-en-loopbaan/abd-profiel

 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd. Een AIVD A onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt. 

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een VWNW kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via e-mailadres: HRMwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onder aan deze vacature.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Samenleving en Integratie (S&I) valt onder het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DGSZI). De directie S&I werkt aan vraagstukken die samenhangen met diversiteit als gevolg van migratie. We willen bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving en het sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving versterken. Daarmee zorgen we dat de samenleving tegen een stootje kan. De directie werkt hiervoor samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke netwerken en werkgevers. Wat onze rol daarin is, verschilt per onderwerp. Het kan gaan om kennis, strategie, communicatie, coördinatie, regie en interventie. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) is een afdeling van ca. 30 FTE binnen de directie S&I. De ESS bestaat sinds 1 februari 2015 en biedt gemeenten, gemeenschappen en professionals kennis op maat over (de-escalatie van) maatschappelijke spanningen en radicalisering. De ESS denkt mee met deze partijen in wat ze met deze kennis kunnen doen en met wie in hun netwerk ze kunnen samenwerken. De ESS beweegt tussen staat en straat. Soms benaderen gemeenten, gemeenschappen en professionals de ESS met hulpvragen. Op andere momenten zoekt de ESS deze genoemde partijen zelf op, op basis van signalen van maatschappelijke onrust via de media of anderszins. De ESS heeft ingangen bij en is soms als enige overheidspartij aanwezig in cruciale netwerken. De ESS weet wat er echt speelt in de haarvaten (praktijkkennis) van de samenleving, kan dat verbinden met beleidsmakers en verbindt praktijkkennis met onderzoek en wetenschappelijke kennis.

Ook werkt ESS nauw samen met andere departementen zoals BZK, AZ, de NCTV, ministeries van J&V en VWS en partners zoals de VNG, het NGB, KIS, individuele gemeenten en formele en informele organisaties van o.a. migrantengroepen.

De ESS heeft de afgelopen jaren verschillende trainingen, workshops, leer- en kennisnetwerken voor gemeenten, gemeenschappen en professionals opgezet en aangeboden. Er zijn daarvoor verschillende producten ontwikkeld zoals de Handreikingen ‘Inzicht in (de)polarisatie’, ‘Lokaal netwerk’ en ‘Veilige Moskee’, magazines (JEPzine), factsheets, toolkit evidence based werken, etc. Voor meer informatie over de producten van ESS zie www.socialestabiliteit.nl.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Secretariaat directie S&I

070 33 348 98

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tamar van Beek MD-consultant Bureau ABD

06 212 20 992

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd afdeling Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie (BB&S)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij Planbureau voor de Leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker opdrachtgeverschap Sociale Verzekeringsbank

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon