Afdelingshoofd Gegevensuitwisseling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 17 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 38/22-04
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Binnen de dynamische omgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe afdeling opzetten en leiden; dat is de uitdagende taak die jij hebt als afdelingshoofd Gegevensuitwisseling.

De afdeling die jij opzet, is er niet zo maar één binnen ons ministerie. Gegevensuitwisseling neemt een centrale plek in binnen de keten van de sociale zekerheid. Ook worden de taken rondom ketensturing en de samenwerking binnen de keten Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) geïntensiveerd. Precies daarom is er behoefte is aan een nieuwe afdeling die zich specifiek op het thema gegevensuitwisseling richt. De medewerkers van deze toekomstige afdeling maken momenteel deel uit van de afdeling Handhaving en Gegevensuitwisseling. Deze afdeling wordt gesplitst in twee aparte. Hierbij richt de afdeling Gegevensuitwisseling zich op verantwoorde, efficiënte en effectieve inzet van gegevensuitwisselingen in ketens én op de digitale infrastructuur binnen het domein van werk en inkomen en binnen de overheid.

Het doel van jou en je team: zicht houden en scherper krijgen op gegevensuitwisseling in ketens. Met je afdeling overzie jij het gehele speelveld. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld de vormgeving van de SUWI-werkagenda, waaruit de nodige aanpassingen van wet- en regelgeving zullen komen of het gebruik van algoritmen binnen de sociale zekerheid. Via een aangescherpte langetermijnvisie brengen jullie thema’s als gegevensuitwisseling binnen de sociale zekerheid en ketensamenwerking echt dichter bij elkaar.

Daarnaast heb je als afdelingshoofd de taak om, samen met je team, de verbinding met de ketenpartners, zoals UWV, de Sociale Verzekeringsbank, het Inlichtingenbureau en gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verder vorm te geven. Hierbij laten jullie duidelijk zien wat wel kan en wat niet als het gaat om gegevensuitwisseling. Uiteraard houden jullie hierbij rekening met de invloed van technologische ontwikkelingen, de digitale overheid en beleidsopgaven als het tegengaan van misbruik en niet-gebruik van sociale voorzieningen. Ook hebben jullie oog voor publieke waarden, zoals privacy, transparantie en non-discriminatie, en stellen jullie steeds de burger centraal.

Tot slot ligt er, gelet op de verwachte groei van je afdeling, een belangrijke opgave voor je op het gebied van teambuilding en het beheersbaar houden van de werkdruk. Gelukkig zorg jij voor een luchtige aanpak, heldere prioriteiten en een positieve vibe. Dat je af en toe in het brandpunt van de politiek-bestuurlijke spanning staat, is voor jou geen probleem. Je hebt een heldere mening en komt op voor je medewerkers die zich dan ook altijd gesteund voelen door jou.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dit kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving, werken nauw samen met partners en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en veiligheid op de werkplek.
We stimuleren de naleving van regels. Zijn er misstanden? Dan treden we op. Als werkgever geeft het ministerie het goede voorbeeld.

Bij SZW zijn we bezig met een organisatieontwikkeling, met de nadruk op een praktijkgerichte en open werkwijze. Dat betekent dat we om ons werk goed te doen, contact zoeken met de mensen voor wie we het doen. Als afdelingshoofd lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Je geeft medewerkers de ruimte om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. Je stimuleert bij medewerkers een open houding en een transparante werkwijze. Zodat we als organisatie toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de samenleving en elkaar.

Directie Stelsel en Volksverzekeringen, afdeling Gegevensuitwisseling
De directie Stelsel en Volksverzekeringen (SV) heeft als doel de uitvoering en het beleid van het Ministerie van SZW dichter bij elkaar te brengen en de verbinding te versterken. Burgers – in al hun verscheidenheid – zijn het uitgangspunt van de directie. We geven het burgerperspectief nadrukkelijk vorm. Hiervoor hebben we diverse stappen gezet, maar meer stappen zijn nodig. De directie heeft ook de verantwoordelijk voor het beleid voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en de kindregelingen). De directie vervult alle rollen die nodig zijn om beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen daar waar dit nodig is. Coördinatie, beleid en advisering zijn daarbij de kern.

De toekomstige afdeling Gegevensuitwisseling richt zich op verantwoorde, efficiënte en effectieve inzet van gegevensuitwisselingen in ketens en op de digitale infrastructuur binnen het domein van werk en inkomen én binnen de overheid. We leveren kennis en expertise aan alle directies en uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om onze expertise en kritische blik op peil te houden, nemen wij deel aan vele interdepartementale gremia en dragen wij actief onze kennis uit.

De collega’s bij de afdeling Gegevensuitwisseling vormen een dynamisch team dat zich met passie hard maakt voor proportionele gegevensuitwisseling en goede infrastructuur. We gaan proactief te werk. We wachten niet af, maar zetten ontwikkelingen in gang en mensen aan het werk.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Ijzerman ( afwezig van 1 augustus tot 16 augustus)

06-18602300

Boudewijn Notenboom

06 525 46 884

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie ABD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager afdeling Omgevingskennis en Responsiviteit

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd Opsporing

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Patiënt en Zorgordening met optie van plaatsvervangend directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon