Afdelingshoofd geluid, lucht en natuur

 • Rijswijk
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WVL-24-059, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Rijkswaterstaat hecht groot belang aan het waarborgen van de gezondheid van omwonenden en van beschermde natuurwaarden langs onze (vaar)wegen en daarbuiten. Dit doet Rijkswaterstaat in tijden waarin veel werkzaamheden plaats vindenaan deze infrastructuur. Bovendien zijn er grote transities op het gebied van klimaat, stikstof, natuur en milieu. In deze context ga je leiding geven aan zelfstandige opererende adviseurs die met hun expertise in een voortdurend wisselend speelveld van wetgeving en nieuw beleid hun adviesrol dienen te vervullen. Ben jij de leidinggevende die ze daartoe in staat stelt?

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Jij bent de verbindende schakel met andere afdelingen, management en de beleidskernen. Je verbindt zowel intern als extern op tactisch niveau, vanuit belangstelling voor mensen en begrip voor belangen van samenwerkende partijen. Omdat er regelmatig sprake is van tegengestelde belangen bereid je gedragen besluitvorming voor.

Je bent het boegbeeld van de afdeling bij de opdrachtgevers binnen Rijkswaterstaat, beleidsdirecties en externe opdrachtgevers op de gebieden geluid, luchtkwaliteit, gezonde leefomgeving, stikstof en natuur. Je bent in staat het belang en de urgentie van deze (wettelijke) thema’s over te dragen en neemt zitting in verschillende interne en externe stuurgroepen. Je zorgt daarbinnen voor een optimale en transparante samenwerking . Binnen de afdeling werken teams op inhoudelijke themavelden. Jij borgt en stimuleert, samen met een viertal coördinatoren, de uniformering van werkprocessen over de thema’s heen en schept de omstandigheden waarin medewerkers thema overstijgend leren van elkaar en de samenwerking met elkaar opzoeken. Je benut de talenten van de medewerkers optimaal. Je coacht, spreekt aan waar nodig en faciliteert hen door te sturen op inhoud, ontwikkeling en mobiliteit. Daarbij heb je oog voor de capaciteiten van medewerkers en geef je respectvol feedback.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken benaderen en daarbij zowel creatief als oplossingsgericht denken: dat geeft jou energie! En dat is precies wat jij in deze rol als afdelingshoofd gaat doen. Bovendien bewaak jij de kwaliteit van de te realiseren producten en diensten en werk je nauw samen met andere afdelingshoofden binnen Rijkswaterstaat en de beleidskern. Dit doe je met plezier vanuit een integrale visie op de gewenste doelen en belangen van Rijkswaterstaat als weg- en vaarwegbeheerder. Je houdt er van beleid concreet door te vertalen naar maatregelenbuiten zoals de bouw van geluidschermen, het doorvoeren van emmissiebeperkingen en natuurmaatregelen. De bedrijfsvoering kent voor jou geen geheimen en je stuurt op het behalen van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen.

Jouw voldoening haal je uit het zorgen voor een gezellige, open sfeer binnen een afdeling waar het leuk werken is. Je werkt dan ook graag aan een diverse en inclusieve afdeling met een goede balans tussen fysiek en online samenwerken. Samen met jouw collega MT-leden werk je aan de teambuilding en ontwikkeling van de directie Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent een mensgerichte leidinggevende met een natuurlijke overwicht die vertrouwen en ruimte geeft aan de professionals van de afdeling. Je hebt respect voor de inhoudelijke drive van mensen en bent sterk ontwikkelingsgericht. Je stimuleert, inspireert en enthousiasmeert. Dit doe je met een open mind en door te luisteren met aandacht voor iedereen. Je staat bekend om natuurlijke overwicht, durf en humor.

Je hebt een sterk ontwikkelde bestuurlijke en organisatie sensitiviteit. Je voelt de (in)formele regels, verschillende posities en gevoeligheden bij verschillende stakeholders goed aan. Om samen te werken met de de beleidscollega’s in Den Haag kan je makkelijk schakelen tussen specialistisch kennis en de doorvertaling op beleidsniveau.Hierbij maak je gebruik van de expertise binnen de afdeling. Je wilt in nauwe samenwerking met anderen bijdragen aan de complexe opgaven waar Rijkswaterstaat voor verantwoordelijk is.

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit!
Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst verder praten over de functie? Bel dan gerust met Ingeborg Absil, directeur Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit, via 06-46636183. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Marlies Altink, coördinator middenmanagementpool, via 06-21818399.

Alvast verder lezen over jouw toekomstige organisatie? Volg dan de link voor meer informatie over Water, Verkeer en Leefomgeving!

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Afdeling geluid, lucht en natuur
De afdeling Geluid, Lucht en Natuur draagt door de inbreng van zowel brede als specialistische kennis over de leefomgeving bij aan het halen van doelen op het gebied van gezondheid en biodiversiteit in relatie tot de wegen en vaarwegen van Rijkswaterstaat. Hiertoe behoren zowel het voldoen aan wettelijke normen, met name ook in infraprojecten, op het gebied van natuur, geluid en lucht, als het integraal bijdragen aan ontwikkelen en uitvoeren van beleidsopdrachten. Monitoring van natuur, geluid en luchtkwaliteit is een belangrijk instrument hierbij. Hierbij werken we samen met andere centrale en regionale onderdelen van Rijkswaterstaat en ook met kennisinstituten en adviesbureaus.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingeborg Absil, directeur Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit

06-46636183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marlies Altink, adviseur werving en selectie

06-21818399

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd handhaving

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Roermond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd duurzame mobiliteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management assistent

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon