Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Afdelingshoofd Generieke Participatievoorzieningen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 maart Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 34/20-01
 • Plaatsingsdatum 14 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ervoor zorgen dat inkomens- en bestaanszekerheid voor alle burgers gegarandeerd wordt: daar zet jij je met jouw afdeling voor in. Samen met verschillende stakeholders in een boeiend krachtenveld, richt jij je als hoofd van de afdeling Generieke Participatievoorzieningen op de inkomenskant van de bijstand en het armoede- en schuldenbeleid.

Vooral voor het armoede- en schuldenbeleid is er veel media-aandacht. De urgentie van dit onderwerp en de vele maatschappelijke initiatieven leiden ook tot politieke aandacht voor dit dossier. Dat geldt ook voor incidenten op het gebied van fraude en handhaving. Je werkt samen met andere afdelingen en directies binnen en buiten het ministerie. En met externe partners zoals de VNG, UWV, SVB, BKWI, IB en de Belastingdienst.

De komende jaren moeten concrete beleidsdoelen op het terrein van schulden en preventie van armoede worden gerealiseerd. Hierbij kun je denken aan de aanpak van kinderarmoede en de implementatie van programma’s die beslaglegging voor burgers eenduidiger en inzichtelijker maken. Je geeft leiding aan een afdeling van ongeveer zeventien medewerkers, verdeeld over drie taakvelden: Inkomenswaarborg, Schulden en Armoede. Je hebt oog voor een evenwichtige werkbelasting, weet breed de verbinding te leggen tussen de taakvelden en stuurt hierop.

Als afdelingshoofd stimuleer je de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en je hebt een coachende managementstijl. Ook treed je op als partner in diverse vormen van ketensamenwerking en ben je een solide adviseur voor de bewindspersonen. Samen met de andere MT-leden van de directie zorg je voor een prettig werkklimaat, waarin ruimte is voor innovatie en opgavegericht werken.

Vanwege de complexiteit van de verschillende programma’s en processen, is het van belang dat je overzicht en koers houdt, prioriteiten weet te stellen, besluiten neemt en de activiteiten binnen de programma’s relateert aan de oorspronkelijke bedoeling van de opgave.

Afhankelijk van jouw geschiktheid en ervaring is het mogelijk ook in de rol van plaatsvervangend directeur benoemd te worden.

Functie-eisen

 • Je koppelt academisch niveau aan ruime leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ruime ervaring met politiek-bestuurlijke vraagstukken in een complexe omgeving en je bent goed in het inrichten van processen – ook interdepartementaal - om tot resultaten te komen.
 • Je weet een goede balans aan te brengen tussen richting en ruimte geven aan de medewerkers, waarbij adequate prioritering leidt tot een evenwichtige werkbelasting.
 • Je hebt affiniteit met de dossiers binnen de afdeling en bent in staat om je snel in te werken in de materie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met wetgevingstrajecten en de daarmee samenhangende informatieverwerking.
 • Ervaring met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk is een pre.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7682,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 15 van de CAO Rijk, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend via het e-mailadres: HRMwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten vragen we te solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • Van jou als toekomstig manager verwachten we dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD) van het Rijk. Deze vacature, en de andere vacatures die onder de ABD vallen, vind je ook terug op www.algemenebestuursdienst.nl. Om in aanmerking te komen voor de functies die onder de ABD vallen, is het van belang dat je beschikt over ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van jou als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Jij beschikt over drie kernkwaliteiten die in de rijksbrede visie op publiek leiderschap worden genoemd:

 • Samenwerken
  ‘De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het bredere verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.’
 • Integriteit
  ‘De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat zien in het dagelijks handelen.’
 • Reflectie
  ‘De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.’

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werkt aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een sociaal stabiele samenleving, waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen zich thuisvoelt. Ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen
De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op de sociale zekerheid in het gemeentelijke domein en op de arbeidsmarktregio's. De Participatiewet, die decentraal wordt uitgevoerd door gemeenten, is het belangrijkste kader van waaruit de directie opereert. Belangrijke thema’s en taken zijn: activering naar arbeid van mensen met een bijstandsuitkering, het matchen op werk in de arbeidsmarktregio's en de voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend. Maar ook houden we ons bezig met armoedebestrijding en schuldenbeleid, de samenhang tussen de Participatiewet en andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein, de ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering en specifieke subsidies.

De directie bestaat uit vier afdelingen. Binnen en tussen afdelingen naadloos wordt samengewerkt. Uitdrukkelijk doel is om geen schotten te hebben en vanuit ieders kennis en kunde samen te werken voor dezelfde opgaven. Iedere medewerker is in principe breed inzetbaar binnen de hele directie en overigens ook binnen DG SZI.

Afdeling Generieke Participatievoorzieningen
De afdeling Generieke Participatievoorzieningen (GP) is verantwoordelijk voor de inkomenskant van de bijstand, het armoede- en schuldenbeleid. Er is veel aandacht voor implementatie van wetgeving. Meestal gaat het om trajecten en programma’s waarbijmeerdere partijen in de vorm van ketensamenwerking zijn betrokken en informatieverwerking een belangrijke rol speelt. We werken aan vraagstukken als: wie komt er in aanmerking voor bijstand en onder welke voorwaarden? En de mogelijkheden die gemeenten hebben om daarbij maatwerk te bieden. Op basis van het regeerakkoord besteden we gericht aandacht aan het handhavingsbeleid in de Participatiewet, de taaleis in de bijstand, en het tegengaan van armoede, met name onder kinderen. Preventie en vroegsignalering van schulden, verbeteren van de kwaliteit van en toegang tot schuldhulpverlening en een maatschappelijk verantwoorde (rijks)incasso zijn speerpunten in de brede schuldenaanpak van het kabinet. De afdeling ondersteunt de staatssecretaris in haar rol als coördinerend bewindspersoon op dit terrein en bereidt bestuurlijk overleg met de VNG voor.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tamar van Beek

06-21220992

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Volksverzekeringen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker strategie en governance sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Clustercoördinator strategie, arbeidsmarkt, stelsels en regelingen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon