Afdelingshoofd Governance, Risicomanagement & Compliance (GRC)

 • Den Haag
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51763, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werkt aan verdere professionalisering van de organisatie. Een belangrijk onderdeel hierbij is het versterken van (informatie-)beveiliging, compliance en risicomanagement. Hiervoor wordt een nieuwe dedicated afdeling Governance, Risicomanagement & Compliance (GRC) ingericht om deze taken goed te borgen binnen de organisatie. Voor deze afdeling zoekt de NCTV een proactief afdelingshoofd dat met elan én in nauwe samenwerking met de directeuren en managers van de NCTV de organisatie verder verbetert en vorm geeft. De nieuwe afdeling wordt dé centrale plek voor het organiseren van tweedelijns expertise, ondersteuning, advies, control en audits.


Als afdelingshoofd GRC krijg je een centrale rol in de transitie die de NCTV doorgaat richting een meer navolgbare organisatie met geborgde processen. Concrete taken zijn:

 • bouwen en leiden van een effectief en hecht team;
 • creëren van draagvlak voor GRC en leidende rol nemen bij een cultuurverandering in de organisatie, gericht op meer navolgbaar werken;
 • verbinden van de afdeling GRC met andere afdelingen en met andere onderdelen van het departement;
 • vervullen van de rol van Chief information officer (CIO) van de NCTV. In deze rol vertegenwoordig je ook de NCTV in het JenV-brede CIO-beraad.


Je werkt hierbij nauw samen met het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en met de plaatsvervangend NCTV, tevens portefeuillehouder Bedrijfsvoering en GRC.
Van belang is dat je kennis hebt van I-control en security en brede kennis hebt van actuele ontwikkelingen op het gebied van de afdeling. Van nature ben je anticiperend, creatief en vernieuwend in je benadering en het zoeken naar oplossingen. Om goed te kunnen adviseren kun jij als geen ander complexe zaken eenvoudig presenteren en precies tot de kern doordringen. Je staat garant voor tijdige en adequate advisering met je team en weet wanneer je moet interveniëren en eventueel escaleren als de situatie daarom vraagt. Gezien het belang van GRC voor de hele NCTV is affiniteit met nationale veiligheid en crisisbeheersing vereist.


Momenteel wordt gewerkt aan een O&F-addendum voor de nieuwe afdeling, dat aan de OR wordt voorgelegd voor advies, waarschijnlijk voor de start van het afdelingshoofd. Jouw opdracht wordt om eventueel het addendum af te maken en om met het advies van de OR aan de slag te gaan en de afdeling verder vorm te geven en te realiseren. De afdeling wordt gevormd door overheveling van reeds bestaande functies in de afdelingen Bedrijfsvoering en Strategie, staf en juridische zaken. Daarnaast is er uitbreiding met een aantal functies vanuit Bedrijfsvoering. Hier wordt reeds voor geworven. In totaal zal de afdeling bestaan uit ongeveer 20 vaste medewerkers, aangevuld met een variërend aantal externe medewerkers, die vooral worden ingezet op projecten. 

Opbouw en vorming het nieuwe team is dus een belangrijk onderdeel van je opgave. Als leidinggevende val je op door je mensgerichte stijl van leidinggeven. Je ontwikkelt visie en je geeft richting, maar tegelijkertijd geef je de professionals de ruimte om hun ideeën en kwaliteiten optimaal in te zetten en te ontwikkelen. Je brengt medewerkers in positie zodat zij met gezag hun taken kunnen uitvoeren. Je creëert een veilige werkomgeving en een klimaat waarin alle ruimte bestaat voor professionele en persoonlijke groei.
 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling wordt gevormd door overheveling van reeds bestaande functies in de afdelingen Bedrijfsvoering en Strategie, staf en juridische zaken. Daarnaast is er uitbreiding met een aantal functies vanuit Bedrijfsvoering. Hier wordt reeds voor geworven. In totaal zal de afdeling bestaan uit ongeveer 20 vaste medewerkers, aangevuld met een variërend aantal externe medewerkers, die vooral worden ingezet op projecten.

NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland. In een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën – het zijn dreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen. 

De NCTV zet zich in voor drie maatschappelijke opgaven: contraterrorisme, cybersecurity en statelijke dreigingen. Ook zorgen we voor het bewaken en beveiligen van objecten, personen en nationale evenementen, en voor de burgerluchtvaart. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken partners in het veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises. Lees meer over de NCTV
 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Terugbelafspraak kan via secretariaat van mw. H. Somsen, bereikbaar via alg nr NCTV: 070 751 50 50.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Liskje Kornelius, MD Consultant DGABD

06-11747073

Solliciteren?

NCTV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

hoofd afdeling Europese Unie

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

hoofd Beleid, Kennis en Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Kwartiermaker Afdeling IT Dienstverlening en Beheer

directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon