• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 15
    €6.640 - €9.310 (bruto)
  • Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 11 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52301, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Opgave

Ben jij een leider met een passie voor mens en organisatie? Wil je een essentiële rol spelen in een organisatie die zich voortdurend ontwikkelt? Wij zijn op zoek naar een gedreven afdelingshoofd HRM die met een toekomstgerichte visie bijdraagt aan onze missie: werk en bestaanszekerheid voor iedereen. 

Als afdelingshoofd HRM ben je de drijvende kracht achter onze HR-strategieën. Je hebt een scherp oog voor de ontwikkelingen die op SZW afkomen en de behoeften binnen het departement en weet deze te vertalen naar doeltreffende HR-oplossingen. Je draagt bij aan de opgaven waar we voor staan, zoals het vergroten van de aantrekkelijkheid van SZW als werkgever, de bevordering van een open en inclusieve organisatie en de ontwikkeling van managers bij SZW. Daarbij schakel je moeiteloos tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en neem je de leiding op complexe onderwerpen binnen een dynamische en politiek bestuurlijke omgeving. Je kent de werelden van bedrijfsvoering en beleid en weet als afdelingshoofd HRM goed de verbinding te maken tussen die werelden. Je zorgt verder voor een goede doorvertaling van rijksbreed HRM-beleid naar het beleid bij SZW. Soms gaat het daarbij om rijksbreed beleid dat bij SZW zelf ontwikkeld is, zoals rond vitaliteit. Je bent je bewust van de bijzondere positie die we als departement op die thema’s hebben. 

Je geeft leiding aan de afdeling HRM, waarin ca. 65 professionals werken in het spectrum van het SZW-brede en rijksbrede HRM-beleid, onder meer op de terreinen van arbo, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, diversiteit & inclusie, werving & selectie, leren & ontwikkelen, mobiliteit, medezeggenschap, leiderschap en strategische personeelsplanning. Verder zorgt de afdeling voor de ondersteuning rond onder andere in- en uitdiensttredingen en voor het HRM eerstelijnsadvies en organisatieadvies richting managers bij SZW. Je geeft direct leiding aan drie teammanagers en de professionals van HR-beleid en recruitment. Op dit moment wordt onderzocht hoe het afdelingshoofd HRM meer tijd en ruimte krijgt om de strategische rol te vervullen en om de verbinding aan te gaan met stakeholders binnen en buiten SZW. Hierbij wordt ook gekeken naar de werkverdeling tussen het afdelingshoofd en teammanagers. 

Op inspirerende wijze bouw je verder aan een slagvaardige, professionele afdeling HRM die zich blijft innoveren en ontwikkelen, door (SZW) collega’s hoog gewaardeerd wordt en borg je de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling. Dit betreft zowel de uitvoerende- als de strategisch taken en processen. De belangrijkste opgave is om vanuit de vraag die we krijgen van onze eindgebruikers de samenhang in de dienstverlening van de afdeling te versterken en onze werkwijze daarop af te stemmen. Daarnaast organiseer en stimuleer je een veilig werkklimaat voor de medewerkers van de afdeling waar zij als professionals de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en innoveren in hun vak. Ook ben je interdepartementaal actief. Je draagt zichtbaar bij aan de rijksbrede ontwikkelingen op het terrein van HRM en bedrijfsvoering in het algemeen en vertegenwoordigt het ministerie van SZW in diverse interdepartementale overleggen (ICOP), stuurgroepen en opdrachtgevende beraden. 

Als onderdeel van het MT OBP zet je je collegiaal in om bij te dragen aan veranderopgave van OBP. Daarin staan het versterken van de verbinding met eindgebruiker, een solide basis(dienstverlening) en focus op kerntaken centraal. Onderdeel van de verandering is ook het vormgeven van multidisciplinair werken vanuit OBP. 

 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel maakt werken en ontwikkelen mogelijk! Vanuit deze missie wordt dagelijks aan een professionele en inclusieve werkomgeving gewerkt waarin iedere SZW’er prettig kan werken, leren en zich ontwikkelen. Onze aandachtsgebieden zijn alle aspecten rondom organisatie, bedrijfsvoering en personeel.

De bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid is sterk in beweging en gericht op ‘één bedrijfsvoering Rijk’. Veel operationele taken en werkzaamheden zijn uitbesteed aan (rijks)bedrijven. De directie OBP is de intermediair die zowel onze eigen organisatie als de dienstverleners goed kent en verbindt. Wij leveren zelf ook diensten, implementeren nieuw (rijks)beleid en adviseren medewerkers en bestuurders. Ook vertegenwoordigen wij op ons domein de externe belangen van SZW, bijvoorbeeld richting (rijks)leveranciers en (rijks)beleidsmakers.

Er wordt proactief en creatief te gewerkt, zoeken naar verbetering van de dienstverlening binnen óf buiten bestaande kaders en richtlijnen. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe dienstverlening en bij veranderingen en vernieuwingen in de bedrijfsvoering organiseren zij draagvlak door binnen SZW medewerkers, bestuurders en medezeggenschap te betrekken. 

Afdeling Human Resources Management
De afdeling Human Resource Management (HRM) biedt managementadvies, ontwikkelt en implementeert het HRM-beleid binnen de eigen organisatie en zorgt voor HR ondersteuning. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities van SZW op het gebied van goed werkgeverschap onder meer duurzame inzetbaarheid, diversiteit & inclusie, in- door- en uitstroom, leren en ontwikkelen en de banenafspraak

Directie Bedrijfsvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Bij SZW zijn we bezig met een organisatieontwikkeling, met de nadruk op een praktijkgerichte en open werkwijze. Dat betekent dat we om ons werk goed te doen, contact zoeken met de mensen voor wie we het doen. Als manager lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Je geeft medewerkers de ruimte om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. Je stimuleert bij medewerkers een open houding en een transparante werkwijze. Zodat we als organisatie toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de samenleving en elkaar.
 

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Ralf Krooshof, directeur Organisatie, Directeur Bedrijfsvoering en Personeel (t/m 12/7/2024) +31652595576
Ingrid Nijsink, hoofd Strategieontwikkeling, Control en Informatie (v/a 13-07-2024 t/m 28-07-2024) +31629656977

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Eveline Burggraaf, MD consultant DG ABD +31615035708

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon