Afdelingshoofd ICT-diensten en Voorzieningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.984 - €8.408
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 6 oktober
 • Vacaturenummer DGABD 109-23
 • Plaatsingsdatum 13 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling ICT-Diensten en Voorzieningen (IDenV)

De afdeling waar jij leiding aan gaat geven zorgt ervoor dat duizenden medewerkers toegang hebben tot Rijkspanden, werkplekken en het Rijksportaal. Ook verzorgen wij voorzieningen om veilig en zonder problemen thuis te kunnen werken en online te vergaderen. IDenV is een afdeling die volop in ontwikkeling is. Dit zorgt voor dynamiek en ruimte voor verbetering.

Het team heeft ongeveer 20 vaste medewerkers en heeft met inhuur en detachering een omvang van ca. 30 fte. Dit zijn professionals zoals IT architecten, IT programma- en projectmanagers, IT specialisten en dienstenmanagers/leveranciersmanagers. Naast de vaste beleidsdossiers en bestaande Rijksbrede ICT-voorzieningen (waaronder de Rijksbrede Digitale Infrastructuur, Rijks Identity Management en Rijksportaal) heeft de afdeling ook verantwoordelijkheid voor vernieuwingsprojecten en levert het technisch inhoudelijke bijdragen aan projecten op het gebied van informatiehuishouding, de werkplek van de toekomst en hybride werken. Belangrijke IT-partners bij de uitvoering zijn SSC-ICT, Belastingdienst en DICTU.

Je bent verantwoordelijk voor de afdeling ICT-Diensten en Voorzieningen (IDenV) binnen CIO Rijk en draagt - samen met het team - bij aan de digitalisering van het rijk. Zowel in- als extern. Een flinke opdracht die we dagelijks met elkaar klaren in een omvangrijk speelveld van stakeholders, veelal op tactisch, en regelmatig op strategisch niveau. De basis wordt gevormd door de I-Strategie Rijk 2021-2025 en de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

De opgaven waar jij je de komende jaren mee bezig houdt zijn:

 • Het verder professionaliseren van de aansturing van de belangrijkste leveranciers op het gebied van de Rijksbrede voorzieningen, zodat deze breed gedragen worden en toekomstbestendig zijn;
 • Het stimuleren en toezien op de naleving en het conformeren aan de CIO rijk kaders en regelgeving binnen het ICT-landschap, en waar nodig verder ontwikkelen van die kaders;
 • Het CTO-stelsel verder professionaliseren en formaliseren. Jij levert jouw waardevolle input door een duidelijke visie op de inrichting, het besturingsmodel en de werking van de CTO raad. Die visie weet jij ook te vertalen naar de praktijk en voortgang op Rijksbrede thema’s zoals Life Cycle Management, applicatiemodernisatie en -rationalisatie, professioneel ICT-beheer, -beveiliging en taakspecialisatie van de Rijks IT- Dienst Verleners (IDV’s);
 • Naast afdelingsmanager ben je ook lid van het managementteam van de directie CIO Rijk. De directie geeft sturing en maakt beleid en kaders voor de informatievoorziening, daar waar er een gemeenschappelijk belang is binnen het Rijk. Jij fungeert als technologisch geweten en trekt namens CIO Rijk een aantal thema’s zoals uit de I-Strategie Rijk 2021-2025. Denk bijvoorbeeld aan het bestendigen van het ICT landschap en het optimaliseren van generieke voorzieningen. Dit betekent dat je nauw samenwerkt met de CIO’s, CTO’s, hun ondersteunende offices, uitvoeringsorganisaties op gebied van ICT en ook commerciële ICT-leveranciers;
 • Je gaat aan de slag met het versterken en doorontwikkelen van de afdeling. Je hebt hierbij oog voor de mensen en de vakinhoud die hen drijft. Jij weet op inspirerende wijze het doel en de visie van de afdeling te vertalen naar de praktijk en met verbinding en realisatiekracht weet jij mensen te bewegen om gezamenlijke doelen te bereiken;
 • In voorkomende gevallen vervang je de directeur CIO Rijk, bijvoorbeeld in overleggen met de staatssecretaris of in het voorbereiden en ondersteunen van debatten met de Tweede Kamer.

Vanzelfsprekend heb je belangstelling voor de expertisegebieden van de directie CIO Rijk. Omdat die gebieden zich continu ontwikkelen, is het bovendien belangrijk dat je proactief bent, een breed en relevant netwerk (hebt en) opbouwt en onderhoudt, en kansen ziet en creëert. Die kansen weet je vervolgens om te zetten in procesverbeteringen en stevige samenwerkingsverbanden. Zowel binnen de directie met de andere afdelingen van CIO Rijk, als daarbuiten met bijvoorbeeld CTO’s en het (ICT-) bedrijfsleven. Hierbij is het van belang dat je gewend bent om op verschillende niveaus te schakelen waarin belangen van meerdere partijen een rol spelen. Je durft hierbij keuzes te maken en waar nodig vasthoudend te zijn.

Verder vragen wij:

 • academisch werk- en denkniveau en/of een relevante diploma in de richting van informatievoorziening of ICT;
 • ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • minimaal vijf jaar relevante ervaring binnen het informatiedomein, bijvoorbeeld binnen een CIO- of CTO-office, een informatiemanagementafdeling of ICT-dienstverlener, waardoor je vertrouwd bent met digitaliseringsvraagstukken;
 • ervaring met strategisch adviseren, beïnvloeden en overtuigen in een politiek-bestuurlijke context, bij voorkeur met verschillende bestuurslagen, of in een ander complex krachtenveld;
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement en het vermogen om bij te dragen aan de verbetering van de organisatie, op verbindende wijze en met oog voor de medewerkers;
 • je kijkt realistisch, creatief en oplossingsgericht naar de uitdagingen waar we voor staan. Je hebt relativeringsvermogen en goede dosis humor;
 • Je kunt goed analyseren, denkt strategisch en conceptueel, waarbij je ook pragmatisch kunt zijn.
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.984 Max. €8.408 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

Voor indiensttreding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig; hierover word je tijdens de procedure geïnformeerd. Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Begeleiding
Er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling
Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; we bieden al onze medewerkers hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie www?.algemenebestuursdienst.nl/professionele-ontwikkeling. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur je curriculum vitae en motivatiebrief voor 6 oktober 2023 onder vermelding van vacaturenummer DGABD 109-23 naar e-mailadres: [email protected]

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Digitalisering heeft onze samenleving in de afgelopen decennia veranderd. Het is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Digitalisering heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Hoewel afgelopen jaren goede stappen zijn gezet, staan we als overheden – Europees, nationaal en lokaal – nog te weinig zelf aan het roer. Het is aan ons als land, en als overheid, om de digitale transitie in goede banen te leiden en zorg te dragen voor een goede maatschappelijke inbedding."

Het openingscitaat hierboven komt uit de hoofdlijnenbrief beleid voor digitalisering waarin het kabinet de ambities en doelen voor de digitaliseringsagenda uiteengezet heeft. Binnen DG DOO houden drie directies zich bezig met de digitaliseringsopgaven: directie Digitale Samenleving, directie Digitale Overheid en directie CIO Rijk. Gezamenlijk geven de directies uitvoering aan de digitaliseringsagenda, elk met eigen scope, aandachtsgebieden en specialismen. De precieze taakverdeling, en ook het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen de drie directies zal zich de komende tijd nog verder ontwikkelen.

De directie CIO Rijk is onderdeel van het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie.
Onze missie: bevorderen dat informatisering en ICT bij het Rijk en zelfstandige bestuursorganen optimaal wordt vormgegeven. Om dit te bereiken werken we dagelijks aan:

 • het maken van informatiebeleid en -kaders voor de rijksdienst en het toezien op de naleving daarvan;
 • de doorvertaling en invulling van overheidsbrede I-kaders binnen de rijksdienst;
 • het versterken van het I-stelsel binnen het Rijk, waaronder het CIO-stelsel en CTO-stelsel;
 • het opdrachtgeverschap, het beleid en de kaders voor de (door)ontwikkeling en beheer van rijksbrede I(CT)-voorzieningen binnen het Rijk;
 • de borging en coördinatie van informatiebeveiliging en privacy binnen het rijksbrede I(CT)-beleid.

Zo levert de directie CIO Rijk een bijdrage aan de effectiviteit en efficiency van de Rijksdienst als geheel.
De directie CIO Rijk heeft vier afdelingen: I-Stelsel en Vakmanschap, Informatiebeveiliging en Privacy en ICT-Diensten en Voorzieningen.

Daarnaast heeft de CIO Rijk een heel zichtbare interdepartementale rol. De CIO Rijk is voorzitter van het CIO-beraad, waar de CIO’s van de ministeries en enkele grote uitvoeringsorganisaties lid van zijn. Ook de domeinen van de Chief Technology Officer en de Chief Information Security Officer vallen onder de paraplu van de CIO Rijk. Het stelsel wordt momenteel versterkt met een coördinerende rol van CIO Rijk op het gebied van data en privacy, waarvoor respectievelijk een CDO-stelsel en een CPO-stelsel worden ingericht.

CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lourens Visser, Directeur CIO Rijk

06-25652730

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kim de Labije

06-15184122

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanagement Ondersteuner voor het Stafbureau CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur lifecyclemanagement

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur informatiehuishouding

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon