Afdelingshoofd Immuunmechanismen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 16 augustus
 • Vacaturenummer I&V-IIV-088
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De huidige afdeling Immuun Mechanismen (IMM) binnen centrum IIV wordt gesplitst in twee afdelingen, die hun eigen aandachtsgebied hebben: IMM - Correlaten van Bescherming (IMC) en IMM - Immunologische modellen (IIM). Met deze twee afdelingen bestaat centrum IIV in totaal uit vier afdelingen, waarvan drie afdelingen laboratoria hebben.
Voor beide afdelingen zijn wij op zoek naar een afdelingshoofd.
Als afdelingshoofd ben je eindverantwoordelijk voor het integrale management van de afdeling IMC of IIM. Je geeft leiding aan een team van circa 20 medewerkers, maakt deel uit van het managementteam (MT) van het centrum IIV en legt verantwoording af aan het Centrumhoofd.

Binnen IIV wordt immunologisch onderzoek multidisciplinair aangepakt door deling van kennis, expertise en methodologie. Tevens vindt er veel nationale en internationale samenwerking plaats met partners buiten IIV. Er is expertise in huis op verschillende deelgebieden binnen de serologische en cellulaire immuun respons in zowel de aangeboren als adaptieve immunologie. Die kennis over de respons na infectieziekten en vaccinatie wordt ingezet en uitgebreid door het doen van mens-gebonden onderzoek met de focus op cellulaire afweer en onderliggende immunologische mechanismes (aandachtsgebied IMC) als ook door het gebruik van in vitro en in vivo (dier) challenge modellen (aandachtsgebied IIM). Binnen IIV hebben we beschikking over ruime ML-1 en ML-2 kweeklaboratoria, serologische laboratoria, moleculair biologische laboratoria, geavanceerde flowcytometrie en cell sorting, next generation sequencing en een BSL-3 isolator.

Je organiseert en stuurt op hoofdlijnen de activiteiten en werkprocessen van een van de twee afdelingen. Je hebt continu oog voor het optimaliseren van de effectiviteit en doelmatigheid van de afdeling. Je levert een actieve bijdrage aan het jaarplan van het centrum en aan een begroting voor de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van de met de opdrachtgever afgesproken producten van de afdeling en je bewaakt het bijbehorende financiële budget. Je vervult een verbindende rol tussen de verschillende disciplines binnen je werkeenheid en binnen het RIVM.

Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor werving, selectie, ontwikkeling en begeleiding van medewerkers van de afdeling. Je voert tijdig personeelsgesprekken met medewerkers en maakt resultaatgerichte afspraken. Je geeft richting, inspireert en motiveert de medewerkers. Je stimuleert open communicatie, verbinding en samenwerking binnen en buiten de afdeling.

Je draagt zorg voor de kwaliteit en veiligheid van de werkprocessen. Je zorgt dat de afdeling voldoet aan de van toepassing zijnde kwaliteitsnormen en regelgeving. Je draagt bij aan borging van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.
Je draagt bij aan de visie en strategie van de afdeling en het centrum en hebt een eigen heldere visie die past binnen de kaders van het RIVM. Je draagt samen met het MT en inhoudelijk specialisten (senior wetenschappers, topexperts en CSO’s) bij aan de positionering van de afdeling en het centrum binnen het veld. Een combinatie van management met inhoudelijke (onderzoeks) werkzaamheden op het deelterrein van de afdeling is bespreekbaar.

Functie-eisen

 • Je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring aan professionals.
 • Je hebt een (bio)medische academische opleiding en bent gepromoveerd op een bij voorkeur immunologisch onderwerp.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het werkveld infectieziekten en/of vaccinologie.
 • Je hebt ervaring met laboratorium werkprocessen en het management dat daarbij hoort.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in en een visie op public health in een veranderende samenleving. En je weet deze inhoudelijk en organisatorisch door te vertalen.
 • Je bent in staat technologische en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van immunologisch onderzoek te vertalen naar toepassingen ten behoeve van de publieke gezondheid.
 • Je hebt een open en constructieve communicatiestijl.
 • Je bent in staat kritisch te zijn, een spiegel voor te houden en feedback te geven. Je weet daarbij te verbinden, maar waar nodig ook te confronteren met behoud van de relatie.
 • Je bent besluitvaardig en resultaatgericht en je hebt kennis van bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Je geeft ruimte aan de professionals en stimuleert groei en ontwikkeling van de (wetenschappelijke) medewerkers.

Vanuit het leiderschapsprofiel VWS en het profiel Middenmanagement voor het functiegebouw Rijk is een aantal competenties vastgesteld, die noodzakelijk zijn voor het goed vervullen van de functie van Afdelingshoofd binnen het RIVM:

 • Vermogen te inspireren en ontwikkelen van medewerkers
 • Vermogen te verbinden, zowel binnen als buiten de afdeling
 • Richting geven/bepalen en resultaatgericht aansturen
 • Bestuurlijk- en organisatie-sensitief, omgevingsbewust
 • Zelfinzicht en zelfontwikkeling

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Voor deze functie zijn vaccinaties verplicht, om toegang te kunnen hebben tot laboratoria waar met pathogenen wordt gewerkt.

Wegens vakantie kan een reactie op eventuele vragen over de vacature iets langer duren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM heeft als missie de signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland. Daarbij legt het CIb een verbinding tussen beleid, uitvoering en wetenschap.

Het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV) maakt onderdeel uit van het CIb en is hét kenniscentrum binnen de Rijksoverheid op het gebied van immunologie van infectieziekten en vaccins. De kerntaak van dit centrum is het geven van informatie en advies over vaccins, vaccinatie en de afweerreactie tegen infectieziekten aan partijen binnen de overheid. Deze publieke adviestaken richten zich op alle vaccinaties die de overheid vanwege de infectieziektebestrijding aanbiedt. Het gaat daarbij zowel om de huidige vaccinatieprogramma’s als ook om toekomstige vaccinaties. Ter ondersteuning van die adviestaak verricht centrum IIV onderzoek o.a. op het terrein van optimalisatie van de effectiviteit en veiligheid van vaccinatieprogramma’s, immuunsurveillance, leeftijdsgerelateerde effectiviteit van de immuun respons en correlaten van bescherming.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dr. D. Wouters, centrumhoofd IIV

030-2743711

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Alders

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datamanager

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arts Epidemioloog vaccinatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arts infectieziektebestrijding

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon