Afdelingshoofd Inspectiebreed Kenniscentrum (IKC)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 27 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 61/21-83
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
Geef jij de ontwikkeling van het IKC verder vorm door 60 professionals en hun unieke kennis effectief te verbinden met nieuwe vragen en een nieuwe praktijk, waardoor je tegelijk de afdeling nog beter op de kaart zet?

Het Inspectiebreed Kenniscentrum (IKC) is het trefpunt voor alle specialistische kennis bij De Nederlandse Arbeidsinspectie. We richten ons op een grote hoeveelheid thema’s en onderwerpen, van arbeidstijden, werkomstandigheden en arbeidsdiscriminatie tot gevaarlijke stoffen en productveiligheid. We zijn onderdeel van interne en externe kennisnetwerken, werken samen met Europese collegadiensten en leveren onze expertise overal waar dat meerwaarde heeft.

We ondersteunen bij het dagelijkse operationele werk, leiden de medewerkers op, geven advies bij programma’s, dragen bij aan de strategische positionering van De Nederlandse Arbeidsinspectie en leveren input voor beleidsontwikkeling. In ons werk onderscheiden we 5 resultaatgebieden:

 • Kennis en innovatie
 • Ondersteuning toezichtsbeleid
 • Programma’s en projecten
 • Deskundigheidsbevordering
 • Wet- en regelving

Het afgelopen jaar heeft het IKC een verandering ingezet voor de omslag van een operationeel/tactische naar een meer tactisch/strategische rol. Het doel: verhoging van de kwaliteit van onze interventies, kennis en kunde en een deskundige, betrouwbare partner zijn bij het signaleren, interpreteren en vertalen van ontwikkelingen naar de consequenties voor de organisatie, het werk en de medewerkers. We willen met onze kennis dáár zijn waar de processen ontstaan en zijn belangrijke aanjagers van (meer) informatie- en datagestuurd werken. Deze ontwikkeling moet de komende jaren worden waargemaakt, uitgedragen, verankerd en geborgd.

Wat ga je doen?

Als afdelingshoofd ga je het verandertraject completeren, samen met je 4 teamleiders en de ongeveer 60 professionals. In deze beweeglijke en soms nog onzekere omstandigheden werk je aan het op hoofdlijnen aansturen van de teams, de definitieve implementatie van de ontwikkelplannen, het uitzetten van de koers van de afdeling, de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en aan teamontwikkeling. Dit doe je op basis van een visie waarin professionaliteit samengaat met persoonlijke effectiviteit. Door op de juiste manier en het juiste moment in te spelen op interne en externe ontwikkelingen benut je kansen en mogelijkheden. Zo help je de afdeling om de overgang te maken naar meer creërend en agenderend naast ondersteunend. In het spanningsveld met meerdere belangen (bestuurlijk en operationeel) ben je een sparringpartner voor je medewerkers en een stevige counterpart naar betrokkenen binnen en buiten de organisatie. Je onderhoudt een relevant en effectief netwerk waarin je de Nederlandse Arbeidsinspectie positioneert en werkt (ook) op die manier aan draagvlak en effect.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 1 januari 2022 nog ‘de Inspectie SZW’) is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zet zij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie houden we via een programma/project structuur onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, bedrijven met gevaarlijke stoffen, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kent vijf directies: de directie Analyse, Programmering en Strategie, de directie Opsporing, twee directies Toezicht en de directie Mensen en Middelen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06-11836912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Participatie en arbeidsmarktregio's

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vakgroephoofd Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager afdeling Bedrijfsvoering Rijksschoonmaakorganisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon