Afdelingshoofd Intern Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 27 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD21/WODC/210227
 • Plaatsingsdatum 1 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een inspirerende leidinggevende die samen met de kennislijncoördinatoren het onderzoek van het WODC naar een nog beter niveau brengt? Kun jij mensen motiveren om elke dag het beste uit zichzelf te halen? Begrijp je de uitdagingen die horen bij het doen van onderzoek voor beleid? Onderzoek dat onafhankelijk moet worden uitgevoerd en dat ook de wetenschappelijke kwaliteitstoets moet kunnen doorstaan? Heb je er plezier in om in een politiek-bestuurlijke omgeving te opereren, waarbij je soms stevig in je schoenen moet staan? Dan is de functie van hoofd Intern Wetenschappelijk Onderzoek misschien iets voor jou.

Het WODC is namenlijk op zoek naar een hoofd voor de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB). Wij zoeken een onderzoeksmanager, met een trackrecord in onderzoek vergelijkbaar met een Universitair Hoofddocent of senior onderzoeker. Iemand met een inspirerende visie op de manier waarop het WODC met haar onderzoek kan bijdragen aan het versterken van het evidence based werken van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het versterken van de maatschappelijke impact van ons werk. Iemand die een actieve bijdrage levert aan de duurzame innovatie van het intern uitgevoerde onderzoek.

Het Hoofd IWB geeft leiding aan het intern onderzoek. Het Hoofd IWB is verantwoordelijk voor:
- de coördinatie, planning, voortgangs- en kwaliteitsbewaking van de werkzaamheden van de afdeling IWB;
- de ontwikkeling, de voortgang en kwaliteit van het onderzoek uitgevoerd binnen kennislijnen
- de tijdige interne en externe evaluatie van het WODC-onderzoek, met als eerste stip op de horizon het schrijven van de zelfevaluatie en de visitatie in 2022
- de inzet van toegekende personele, financiële en materiele middelen en voor het groeien en bloeien van de jou toevertrouwde mensen
- het onderhouden van strategische- en samenwerkingsrelaties met directeuren-generaal en beleidsdirecties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en met universiteiten en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.

Om deze verantwoordelijkheden waar te kunnen maken stuur je de kennislijncoördinatoren aan, ben je lid van het managementteam en voorzitter van het maandelijkse Inhoudelijk Overleg. Vanuit die rollen lever je een actieve bijdrage aan het beleid van het WODC en ben je adviseur van de directeur op het terrein van intern beleidsonderzoek.

De functie hoofd IWB is nieuw en kan het komende jaar nog nader ingevuld worden. In dat proces kun je zelf een inspirerende voortrekkersrol vervullen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) wordt al het intern onderzoek uitgevoerd.
IWB is onderverdeeld in vijf kennislijnen (minimaal 6 vaste fte). Binnen kennislijnen is het onderzoek kritisch, objectief, en onafhankelijk. De kennisvragen waarvoor wij gesteld worden, zijn complex en in hun aard interdisciplinair. Daarom werken binnen kennislijnen WODC-onderzoekers met verschillende academische achtergronden samen aan onderzoek. Door het gebruik van State-of-the-art kwalitatieve, kwantitatieve of mixed-method onderzoekdesigns en door duurzaam te investeren in het bijhouden van kennis, borgt het WODC de wetenschappelijke kwaliteit van haar onderzoek.
Binnen kennislijnen wordt, wanneer daar aanleiding toe is, gepubliceerd in wetenschappelijke- en vaktijdschriften. Zo blijft het onderzoek aangesloten bij wat er buiten het WODC gebeurt. Door de aansluiting bij de gedragscode van de VSNU borgt het WODC de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek.
Door de onderzoeksresultaten van kennislijnen breed toegankelijk te maken, is het WODC een betrokken en betrouwbare partner voor beleid, parlementariërs en burgers. Kennislijnen ontwikkelen daartoe, in samenwerking met de afdeling C&I, een brede waaier van instrumenten voor kennisdisseminatie, waarbij gedacht kan worden aan portfolio’s op relevante onderwerpen, het gebruik van beeldend materiaal, onze presentaties/ pitches/ QenA-sessies online zetten,
Webinars organiseren etc. 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht onafhankelijk, wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Dit gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Het WODC draagt met haar onderzoek bij aan beleid dat door feiten en kennis wordt ondersteund. Door het ontsluiten van onderzoeksresultaten voor politici, professionals, burgers, media en wetenschappers levert het WODC een bijdrage aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.
Het WODC bestaat uit vijf afdelingen. De afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) richt zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk, waaronder ketenbrede analyses. Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Externe Wetenschappelijke Beleidsonderzoek (EWB) is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Ook kent het WODC twee stafafdelingen: de afdeling Bedrijfsvoering & Directieondersteuning (B&D) en de afdeling Communicatie & Informatie (C&I). De hoofden van de afdelingen vormen samen het MT. De directeur/ bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het WODC.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annelies Daalder

06-48100186

Willem Jan Verhoeven

06-31108655

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jacoline Ilmer

06-52877255

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Data steward/Databeheerder

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Communicatie adviseur Translationeel Onderzoek (21-169)

ZonMw
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-27
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Universitair docent militaire geschiedenis

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Breda - Isaac Delprat Paviljoen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon