Afdelingshoofd Inwinnen en Beschikbaar stellen Gegevens

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, directie centrale administratieve pr

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 14 oktober Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer BABD 469-22
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdelingshoofd Inwinnen en Beschikbaar stellen Gegevens vervul je een belangrijke en randvoorwaardelijke positie in het ‘het ter beschikking stellen’ van gegevens ten behoeve van interne- en externe afnemers/partners. Je bent verantwoordelijk voor het bieden van continuïteit in de gegevensleveringen in het hier en nu, als ook voor het vormgeven van de continuïteit van gegevensleveringen in de toekomst. Je doet dit met een afdeling van ongeveer 160 collega’s en stuurt daarin zelf direct 9 teammanagers en 4 ketenregisseurs aan.

In het proces van gegevens inwinnen van derden zorg je er bijvoorbeeld voor dat gegevens die nodig zijn om de VIA (Vooraf Ingevulde Aangifte) in te vullen en/of toezicht uit te voeren, beschikbaar zijn.
Deze gegevens worden door vele externe partijen aangeleverd. Een greep uit de vele honderden instanties die gegevens leveren: WOZ gegevens van de gemeenten, rente en saldigegevens van banken, autogegevens van de RDW, gegevens over het loon van het UWV. Al deze gegevens worden periodiek binnengehaald en beheerd in databases.

Ook draag je zorg voor het proces van beschikbaar stellen. Dit proces zorgt ervoor dat partijen binnen en buiten de Belastingdienst op een veilige en juridisch juiste wijze de gegevens ontvangen die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Naast externe partijen hebben ook onderdelen van het ministerie van Financiën, waaronder de Belastingdienst, zelf gegevens nodig uit de bronsystemen om aanslagen op te leggen of toezicht uit te voeren. Beveiliging, juistheid, volledigheid en tijdigheid staan bij alle leveringen centraal. Als afdelingshoofd onderhoud je zelf het contact met zowel de gegevensleveranciers als de interne en externe partijen aan wie de gegevens geleverd worden. Tevens zit je bestuurlijk aan tafel bij vernieuwingsprojecten.
Naast het uitvoeren van de bestaande werkzaamheden loopt er een grote en belangrijke vernieuwing op het gegevensdomein. In deze vernieuwing wordt de wijze waarop we gegevens verkrijgen en leveren veranderd en gaan we werken vanuit het principe ‘van ontsluiten naar aansluiten’. Daartoe herzien we alle ICT-systemen en werkprocessen de komende jaren om uiteindelijk wendbaar en flexibel te zijn in onze gegevensopslag en ontsluiting. Jouw belangrijkste opgave is om projectmatig deze vernieuwing te besturen en de omgeving in alle veranderingen mee te nemen. Je geeft als afdelingshoofd alle initiatieven rondom de vernieuwing van de gegevensleveringen en het verkrijgen van gegevens vorm. Ook richt je je eigen afdeling in op een manier die bij de verandering past. Je bestuurt deze vernieuwing proactief, maar zorgt er ook voor dat dat het inwinnen en beschikbaar stellen van gegevens door kan blijven gaan.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie centrale administratieve processen (CAP) is één van de uitvoerende directies binnen de Belastingdienst en is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. Ook is CAP verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen van de Belastingdienst. Onze missie is “massaal persoonlijk maken”. Om dit goed in te kunnen vullen is CAP voor de gehele Belastingdienst verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing. De doelstellingen van CAP zijn:

 • Bijdragen aan de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven;
 • Zorg voor een goede kwaliteit van de gegevens in primaire systemen t.b.v. informatie-gestuurd toezicht en -inning en voor de verbetering van sturing, verantwoording en effectmeting;
 • Robuust maken van massale processen voor het inwinnen en beschikbaar stellen van betrouwbare gegevens voor burgers, bedrijven en partners;
 • Maximaal geautomatiseerde verwerking in een optimaal IV- landschap.

Bij CAP werken bijna 3500 medewerkers die worden geleid door een algemeen directeur, een directeur transactiediensten en programma’s in de rol van plaatsvervangend algemeen directeur en 4 directeuren voor de vier onderdelen Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. De uitvoering wordt aangestuurd door totaal 18 afdelingshoofden. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de processen die aan hen zijn toebedeeld en worden bijgestaan door teamleiders, ketenregisseurs, vakgroep coördinatoren, vaktechnische aanspreekpunten, functioneel beheerders en servicemanagers, procescoördinatoren en procesanalisten. De afdelingshoofden sturen de teamleiders aan op de diverse locaties in het land.

Directie centrale administratieve processen, cluster gegevens
Jouw functie valt onder het cluster gegevens. Dit cluster is met 650 medewerkers verdeeld over drie afdelingen en locaties in Apeldoorn, Rotterdam en Zwolle, en verantwoordelijk voor een drietal hoofzaken;

 • Het ter beschikking stellen van gegevens en het registeren van natuurlijke en niet natuurlijke personen ten behoeve van interne- en externe afnemers/partners.
 • Het verzorgen van het inkomende en uitgaande berichtenverkeer ten behoeve van de fiscale processen van de Belastingdienst en Toeslagen.
 • Het regelen van toegang tot de systemen van de Belastingdienst voor burgers, bedrijven en intermediairs om digitaal zaken te doen.

Gegevens vormen de basis voor het werk van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane als ook burgers en bedrijven en andere partijen. Zonder gegevens draaien deze organisaties en daarmee Nederland niet. Cluster Gegevens heeft een zeer verantwoordelijke taak. Zij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven, gegevenspartners en de Belastingdienst, Toeslagen en Douane, op de afgesproken tijd kunnen beschikken over kwalitatief hoogwaardige gegevens en beschikbaarheid van berichtverkeer en toegang. En dit alles conform de wettelijke grondslagen.
Om al deze processen samen met in- en externe partners - zoals o.a. UWV, RDW, Logius en de postbezorgers - goed te laten functioneren, zorgt Centrale Functies voor de integrale planning en productiesturing. Zodat de printstraat, de Belastingtelefoon en de postbedrijven weten wanneer ze er voor de burgers en bedrijven moeten zijn. En als iets niet goed gaat zorgen collega’s van Centrale Functies dat klachten van burgers en bedrijven goed en tijdig worden afgehandeld.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst, directie centrale administratieve pr

Het ministerie van Financiën
Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland.
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.
Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.
Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).
Lees meer over het ministerie van Financiën.
Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.
Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ineke Wadman

06-52659218

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Businessconsultant / Ketenregisseur Gegevens

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directeur Centrale Functies Klantinteractie & Services

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Product owner (Apeldoorn)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon