• Huis ter Heide  -  route
  • Universitair Master
  • 38 uur
  • schaal 13
    €6.237 - €7.851 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 19 juli 2024 Nog 1 dag
  • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 530002, Plaatsingsdatum: 29 juni 2024

Werken als burger bij het ministerie van Defensie?

Wil je een essentiële bijdrage leveren aan de toekomst van de IT-infrastructuur van Defensie?

Word dan Afdelingshoofd van de sectie IT Operations Center (ITOC)

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan draag je echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Binnen de entiteit IT-Infrastructuur (IT-Infra), waar het ITCC onder valt, staan we voor een grote IT-transitie. Als Hoofd ITOC ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van deze sectie. Wil jij in deze essentiële rol een cruciale bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het ITCC en entiteit IT-Infra? En ben jij van mening dat jij in deze transitie echt het verschil kunt maken? Lees dan zeker door!

Wat ga je doen?

Als hoofd van een sectie binnen IT-Infra heb je een cruciale rol binnen onze dynamische en complexe organisatie. Je bent integraal verantwoordelijk voor de business resultaten én de mensen binnen jouw sectie, want je bent ervan doordrongen dat de mens de belangrijkste succesfactor is binnen de IT. Je bent deskundig op jouw aandachtsgebied en toont leiderschap en eigenaarschap bij het realiseren van de gestelde doelen. Je benut de binnen jouw sectie aanwezige kennis en kunde en werkt effectief samen met partners binnen en buiten JIVC. Dit betekent dat je zelfstandig en proactief beslissingen neemt, je sectie aanstuurt en adequaat verantwoording aflegt aan het hoofd van jouw afdeling. De kaders waarbinnen je werkt worden gevormd door strategische beleidslijnen en planningsopzet.

Daarnaast stimuleer je de ontwikkeling van de mensen binnen jouw sectie en de bredere organisatie. Je creëert een stimulerende omgeving waar onze mensen met plezier werken en waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Het geven en vragen van constructieve feedback is hierbij vanzelfsprekend. Je bent ook zelf zeer gemotiveerd om te (blijven) werken aan je eigen ontwikkeling.

Als Hoofd ITOC maak je deel uit van het managementteam van het ITCC en lever je hier een strategische bijdrage aan. Je bent verantwoordelijk voor het ITOC in de volle breedte.

Je zorgt voor het opstellen en (laten) realiseren van de doelstellingen van het ITOC. Zo stel je (deel) bedrijfs- en activiteitenplannen op met de bijbehorende begrotingen en treed je op als deelbudgethouder. Je initieert en stuurt op de interne en sectie-overstijgende besluitvormingsprocessen en stelt prioriteiten bij majeure- en capaciteitsvraagstukken. Ook ben je verantwoordelijk voor het vertalen van (beleids-)uitgangspunten (Personeel, Organisatie, Financieel, Middelen en Informatie) naar uniforme werkwijzen binnen de sectie en het bewaken hiervan en het analyseren naar specifiek voor de sectie van belang zijnde hoofdlijnen, richtlijnen en instructies voor het personeel. Je stuurt op de samenhang (werkverdeling, resourceverdeling en samenwerking) van de units binnen de sectie en zorgt voor een evenwichtige taakverdeling en randvoorwaarden die benodigd zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Je organiseert, controleert en stuurt op realisatie van de vereiste kwaliteitsnormen en zorgt voor aantoonbaar op orde zijn en blijven van de bedrijfsvoering binnen de sectie door het leveren van bijdragen aan rapportages en bedrijfsplannen. Je onderhoudt contacten met andere secties, neemt deel aan sectie overstijgende overlegvormen en behartigt hierbij de belangen van de sectie.

Je draagt ook de verantwoordelijkheid voor het managen van beheerprocessen. Je treedt op als (deel) proces-eigenaar van de beheerprocessen Incidentenbeheer, Probleembeheer en Calamiteitenbeheer, je borgt dat de toegewezen processen consequent uitgevoerd worden, zo nodig over afdelingen heen en waar nodig met externe partijen, en stuurt op het resultaat van de output van de processen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het technisch netwerkbeheer LAN en WAN op zowel LGI- als HGI netwerken, het uitvoeren van gebruikersondersteuning op HGI netwerken en systemen, het (laten) verzorgen van het NATO/CZSK berichtenverkeer en het (laten) uitvoeren van cryptomanagement en –beheer.

Ook lever je ondersteuning en advies aan de OPCO CIS-elementen, operationele eenheden en aan entiteiten van JIVC ten aanzien van IV-projecten en inzet- en gereedstellingsactiviteiten.

Je zorgt voor de continuering van de professionele ontwikkeling binnen de sectie. Het gaat daarbij zowel om vakinhoudelijke ontwikkeling als om de werkprocessen. Je zorgt dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de markt en in de klantorganisaties en neemt dit mee in de bedrijfsvoering van de sectie. Je initieert wijzigingen in de bedrijfsvoering en stemt dit af op de producten, diensten en klantwensen.

De standplaats die hoort bij deze functie is Huis ter Heide.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling ITCC van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), onderdeel van Commando Materieel en IT (COMMIT).

Joint Informatievoorziening Commando (JIVC)
In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde. De veiligheid en flexibiliteit van Defensiepersoneel in Nederland en in buitenlandse missiegebieden zijn hiervan afhankelijk. JIVC is het IT-bedrijf van Defensie en zorgt ervoor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In Nederland maar ook op missie. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Entiteit IT-Infrastructuur (IT-Infra)
Entiteit IT-Infra levert vanuit het JIVC alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doet zij samen met al haar ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatie model gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd. Daar waar standaardoplossingen echt niet voldoen, zal bij uitzondering maatwerk geleverd worden. IT-Infra bestaat uit de afdelingen Infrastructuur Centrale Services (ICS), Platform Services Defensie (PSD), Generieke Infrastructuur Services (GIS), IT-Continuity Center (ITCC) en Generieke IT & Infrastructuur (GII).

IT-Continuity Center (ITCC)
Afdeling ITCC is voor de defensieonderdelen, op vredeslocaties en out-of-area ingezet, en een aantal klanten binnen de overheid het loket voor informatievoorzieningsbehoeften, verzoeken om gebruikersondersteuning, het melden van verstoringen en het melden van security issues met betrekking tot de door JIVC geleverde diensten. Het ITCC bewaakt 7*24 uur de beschikbaarheid van de IT-diensten, de integriteit en exclusiviteit hiervan en monitort en mitigeert de cyberveiligheid van de defensienetwerken en –systemen. Het ITCC speelt hiermee een cruciale rol in het garanderen van de bedrijfscontinuïteit van Defensie en haar ketenpartners. Het ITCC bestaat uit 4 secties:
- Service Desk Defensie (SDD)
- IT Operations Center (ITOC)
- Service Support Office (SSO)
- On Site Support End User Devices (OSEUD)
IT Operations Center (ITOC)
Het ITOC houdt alle omgevingen in de gaten. Zij zien en horen alles en als er iets misgaat of dreigt mis te gaan dan grijpen ze in. Zoveel mogelijk zelfstandig. Want het ITOC is er altijd.

Het ITOC draagt namelijk 24x7 zorg voor bediening, bewaking en instandhouding van (gerubriceerde) statische en ontplooide netwerken, verbindingen, computersystemen en IT diensten.

Daarnaast vormt het ITOC het eerste aanpreekpunt voor militaire satcom verbindingen; zij monitoren deze en begeleiden eenheden en schepen met het opzetten van verbindingen.

De sectie is tevens belast met cryptobeheer op diverse gerubriceerde netwerken, met de uitgifte van cryptosleutels en zorgt tevens voor het realiseren en in stand houden van MMHS-, Broadcast-, Ship/shore en satcom verbindingen naar maritieme operationele eenheden.

Dit alles met als doel om de beschikbaarheid van de betreffende diensten volgens de afgesproken servicelevels te garanderen, zowel op vredeslocaties als daarbuiten. Door deze activiteiten levert het ITOC een cruciale bijdrage aan de business continuity van Defensie.

Ministerie van Defensie

Over Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). (#LI-JP1)

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sandra Roodenrijs +31 633032721

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon